Žákovské prekoncepce o mentálním postižení

Přidat do kolekce

Následující videoukázka prezentuje diagnostiku žákovské prekoncepce/miskoncepce o mentálním postižení. V rámci realizovaného fenomenografického interview, které se uskutečnilo v roce 2014, byla pozornost věnována tomu, jak 13letý žák bez postižení navštěvující 7. ročník běžné základní školy pohlíží na problematiku mentálního postižení, co si představuje pod pojmem „mentální postižení“, jaké mé znalosti o daném fenoménu, jaké zastává názory a postoje vůči osobám s mentálním postižením.

Pohled byl zobrazen 65x od 7 květen 2018 do 22 květen 2018