Specifika vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

od Průvodce upraveným RVP ZV

+                                                                                                                                                                                               
Doporučení, inspirace a náměty
                                                                                                                                                                                               
Přidat do kolekce

«  O průvodci a úpravách (úvod) «

  Úpravy ŠVP  

  Obsah RVP ZV  

  Plány IVP a PLPP  

Virtuální hospitace - vzdělávání žáků s SPU

Virtuální hospitace – vzdělávání žáků se sluchovým postižením I.

Virtuální hospitace – vzdělávání žáků se sluchovým postižením II.

Virtuální hospitace - zapojení žáka s PAS

Pohled byl zobrazen 7289x od 19 leden 2017 do 24 listopad 2017