Specifika vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

od Průvodce upraveným RVP ZV

+                                                                                                                                                                                               
Doporučení, inspirace a náměty
                                                                                                                                                                                               

Žáci s odlišným mateřským jazykem

Zdroje NÚV:

http://www.nuv.cz/t/ciz

Metodická doporučení:

Materiály na Metodickém portálu 

Související webové stránky

Navigace

«  O průvodci a úpravách (úvod) «

  Úpravy ŠVP  

  Obsah RVP ZV  

  Plány IVP a PLPP  

Virtuální hospitace - vzdělávání žáků s SPU

Virtuální hospitace – vzdělávání žáků se sluchovým postižením I.

Virtuální hospitace – vzdělávání žáků se sluchovým postižením II.

Virtuální hospitace - zapojení žáka s PAS

Virtuální hospitace – vzdělávání žáků se sluchovým postižením III.

Virtuální hospitace – vzdělávání žákyně s OMJ

Virtuální hospitace – výuka matematiky v heterogenní třídě 3. ročníku ZŠ

Pohled byl zobrazen 28353x od 19 leden 2017 do 8 prosinec 2023