Gramotnosti.pro léto – letní škola

od PPUČ

Cílem letní školy PPUČ je pěknou akcí a atraktivním programem poděkovat učitelům za dosavadní práci a naladit je na další pokračování.

Letní škola systémového projektu PPUČ nabídne příležitosti k učení, spolupráci, síťování a aktivnímu odpočinku.

                   Program

                       

Cílem je:

 • posílit týmového ducha ve školních týmech a v celém týmu podpory     
 • vytvořit neformální sítě mezi garanty NÚV a učiteli konkrétních aprobací ze škol      
 • připravit konkréní vstupy na podzimní "učitelské" minikonference odborných panelů 
 • upevnit základy společenství praxe po stupních vzdělání a vzdělávacích oblastech          
 • zvýšit znalosti a kompetence učitelů v rozvoji gramotností dětí a žáků   
 • zvýšit kompetence učitelů v pozici školních koordinátorů v technikách kolegiální podpory 

Na školu a do jejích jednotlivých bloků se zájemci přihlašují vyplněním tohoto formuláře: 

Přihlašuji se na letní školu PPUČ

Toto digitální portfolio pomůže účastníkovi vybrat si dílny a sestavit si tak program na celé tři dny podle svých potřeb. Zároveň letní škola umožňuje účast jen v části programu – například z důvodu potřeby odjet dříve na rodinnou dovolenou apod. Pak si potenciální žáček školy vybere jen ty části LŠ, kde chce být a kde nesmí chybět.

Na této stránce poskytujeme informace o detailech programu letní školy – stránka se bude doplňovat podle toho, jak nám budou lektoři posílat informace o obsazích a cílech jejich bloků.

Těšíme se na Vás!

 


Program začíná od 11 hodin v pondělí 2. 7.; nabízíme možnost zúčastnit se společného představování a povídání si u kávy a postupné ubytovávání se podle možností areálu. Připomínáme, že Letní škola PPUČ se koná ve školícím středisku České zemědělské univerzity v Kostelci nad Černými lesy.

Další program je již detailně uveden na následujících řádcích.

Připomínáme, že 2. 7. máme pro Vás připraveno filmové představení. Půjde o pozvánku na 44. ročník Letní filmové školy v Uherském Hradišti. Určitě přijďte, účast potvrďte PŘIHLÁŠENÍM!

Připojené soubory Přílohy 1
Film_PPUČ_KA5_scénář_CinEd_podpora_ŠKG_a uč_2018 Voráčková.docx (81,5K) - Stáhnout

Čtenářská gramotnost (13.30 - 17 hod.)

Blok nabídne možnost seznámit se s pojetími ČG a s výstupy projektu PPUČ v této oblasti - nabídne dvouhodinovou dílnu pro každého, kdo chce diskutovat o cílech učení v mateřských a základních školách v oblasti čtenářské gramotnosti a vymenit si zkušenosti.

Facilitátoři: Petr Koubek, Andrea Mouchová.

Připojené soubory Přílohy 3
banner čtenářská gr 180.png (84,6K) - Stáhnout
gramotnosti_ČG_tisk_FINAL.docx (175,4K) - Stáhnout
PPUČ_OVU_Čten_gram_červen 2018.pdf (735,1K) - Stáhnout

Matematická gramotnost (13.30 - 17 hod.)

Blog matematické gramotnosti (14 – 17 hodin) „Co je matematická gramotnost a jak ji rozvíjet“

 • Mgr. Jaroslav Fidrmuc, NUV,  Téma: Pojetí MG, očekávané výsledky učení, gramotnost a kompetence, diskuse (20 minut)
 • Dr. Hana Lišková, VOŠ a SPgŠ Litomyšl, Téma: Dílna rozvíjení MG pro MŠ a 1. st. (60 minut), diskuse (10 minut)
 • Coffee break (20 minut)
 • Dr. Hana Havlínová, NUV, Téma: rozvíjení MG pro 1. a 2. st. Příklady z praxe (60 minut), diskuse (10 minut)

Hana Havlínová, Hana Lišková a Jaroslav Fidrmuc.

Připojené soubory Přílohy 1
matematická_web2.jpg (317,1K) - Stáhnout

Digitální gramotnost (13.30 - 17 hod.)

Bude doplněno...

Daniela Růžičková, Michala Podrázká, Eva Fanfulová

Připojené soubory Přílohy 1
digitální_web2.jpg (397,3K) - Stáhnout

Zkušenosti s prací s videem (pro ŠKG)

Zejména pro ŠKG jsme se rozhodli nabídnout dílnu Tomáše Janíka a Petra Najvara (a možná dalších) z brněnského institutu pro výzkum školního vzdělávání. Nabídneme jejich zkušenosti s videokluby při podpoře profesionálního rozvoje učitelů.

Více informací o jejich aktivitách zde.

Připojené soubory Přílohy 1
Podpora ŠKG_PPUČ_KA5_lš_Janík, Najvar.docx (79,1K) - Stáhnout

Čtení ve výuce soudobých dějin (8.30 - 12 hod.)

Ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů se připravuje blok ukazující jejich online podporu práce ve škole v oblasti soudobých dějin. Čtení v humanitních předmětech je středem společenského zájmu už z toho důvodu, že žijeme v době "alternativních pravd"; a žák i dospělý občan potřebuje rozvinuté kritické myšlení a schopnost číst kriticky, aby se v této době vyznal.

Připojené soubory Přílohy 1
ČG_JNajbert_PPUČ_KA5_scénář_blok garantů GR_letní škola PPUČ_3-7-2018.docx (80,3K) - Stáhnout

Rozvoj MG u žáků se SVP a žáků nadaných (8.30 - 12 hod.)

Jaroslav Fidrmuc.

Blog matematické gramotnosti – palčivé téma (9 – 12 hodin)

Dr. Růžena Blažková, MU Brno, katedra M, Téma:  Rozvoj MG u žáků se SVP (60 minut), diskuse 20 minut

Coffee break (20 minut)

PaedDr. Jiří Rozehnal, ZŠ Frýdek Místek (jir.rozehnal@gamil.com) , Téma:  Rozvoj MG u žáků nadaných a mimořádně nadaných (60 minut), diskuse 20 minut

Připojené soubory Přílohy 1
PPUČ_KA5_ scénář_palčivé téma- MG_letní škola PPUČ_2018_3-7.docx (82,7K) - Stáhnout

Kritická místa digitální gramotnosti (8.30 - 12 hod.)

Anotace bude doplněna.

Daniela Růžičková

Vytváření učící se komunity (PŠÚ) - (8.30 - 12 hod.)

Cílem setkání je společně sdílet možnosti vytváření učících se kumunit v rámci běžných základních škol s důrazem na profesní učení pedagogů. Součástí semináře budou praktické tipy a ukázky realizovaných aktivit na ZŠ a MŠ Horka nad Moravou. Účastníci budou podrobně seznámeni s principy kolegiální podpory 3 S a nejrůznějšími formáty zavádění kolegiální podpory – plány pedagogického rozvoje, párová výuka, minitýmy (subtýmy), trikolóry (triády) nebo oborová sdílení.

Mgr. Miroslav Kubíček

Připojené soubory Přílohy 1
Ucici se komunita_PPUČ_KA5_scénář_podpora ŠKG_Učící se komunita_KubicekPSU_LŠ PPUČ_2018.docx (78K) - Stáhnout

Odpoledne a večer - relax a nebo aktivní odpočinek

V úterý odpoledne se rozdělíme podle preferencí na badatele, sportovce, milovníky přírody a obdovovatele krásné architektury; v hlasování si vyberete z:

 • cyklovýletu (cyklostezka voděradskými bučinami s možností koupání ve Vyžlovce), vede Petr Koubek
 • přírodovědné vycházky do Voděradských bučin, vede Alena Klavaňivá z České ornitologické společnosti + další lektorka, již zajišťujeme (ornitologická anotace je připojena)
 • exkurze do lesního podniku ČZU, vede Anna Doubková
 • komentované prohlídky zámku
 • vlastního programu

Večerní program je na Vás; nabízíme ale společné posezení v místním minipivovaru (je třeba hlasovat kvůli rezervaci mista). Vyzkoušeno, a doporučujeme!

Připojené soubory Přílohy 1
Vycházka do přírody_Klvaňová_Ornitologie.docx (80,8K) - Stáhnout

Pracovní týmy po stupních vzdělávání (8 - 11.30 hod.)

Pod vedením garantů stupňů vzdělávání proběhne práce ve skupinách na témata, která určí garanti stupňů a nebo vyplynou z diskuse na místě.

Předškolní vzdělávání: Michaela Kaslová - Labyrinty

První stupeň: Sylva Peclinovská - Nápadník do hodin matematiky na 1. stupni ZŠ

Druhý stupeň: Jovanka Rybová a Tomáš Koten - Škola, v pohodě! a Kateřina Čiháková - badatelské aktivity v přírodě

Připojené soubory Přílohy 4
1-ST_Peclinovská_H-mat_Nápadník do hodin matematiky na 1-stupniZŠ.docx (81,2K) - Stáhnout
2_ST_PPUČ_KA5_Škola - v pohodě_Koten_LŠ PPUČ_2018.docx (79,1K) - Stáhnout
2-ST_Čiháková_Černé lesy.docx (80K) - Stáhnout
Předškolní peda_PPUČ_KA5_letní škola_Kaslová.docx (78,7K) - Stáhnout

Práce po vzdělávacích oblastech (omezená nabídka!) - (12.30 - 16 hod.)

Pod vedením garantů vzdělávacích oblastí proběhne práce ve skupinách (společenstvích praxe) - zhodnotí se přínosy letní školy (reflexe) a otázky k řešení. Nabídka oblastí:

 • Matematika (Alena Vávrová, projekt Abaku)
 • ICT (Michala Podrázká, Eva Fanfulová, NÚV)
 • Člověk a příroda (Martina Černá,  Jana Plíšková, Ladislava Ungrová, NÚV)
 • Člověk a společnost (Roman Anýž, ZŠ Dr. Malíka Chrudim, Facing History and Ourselves)
 • Český jazyk a literatura (Milan Polák, Univerzita Palackého Olomouc)
 • Předškolní vzdělávání (Hana Splavcová, Jana Smolková, Andrea Mouchová, NÚV)
 • Umění a kultura (Markéta Pastorová, NÚV)
Připojené soubory Přílohy 6
ČJL_Polin_PPUČ_KA5_scénář_blok garantů VO_ČJL_letní škola PPUČ_2018.docx (80,4K) - Stáhnout
člověk a společnost_PPUČ_KA5_scénář_blok člověk a společnost_facing history_Anýž_LŠ PPUČ_2018.docx (80,2K) - Stáhnout
ICT_PPUČ_KA5_scénář_blok VO_Podrazka_LŠ PPUČ_2018.docx.1 (78,4K) - Stáhnout
Mat_PPUČ_KA5_scénář_blok garantů VO_matematika_Abaku_letní škola PPUČ_2018.docx (78,3K) - Stáhnout
Přír_Scénář bloku letní školy PPUČ_Černá etal.docx (78,1K) - Stáhnout
VV_PASTOR__PPUČ_KA5_scénář_Umění_letní škola PPUČ_2018.docx (82,5K) - Stáhnout

Úvod do mentoringu a koučingu (8 - 16 hod.)

Anna Doubková a Karel Tomek nabízí celodenní mentorskou ochutnávku zejména pro ŠKG a RKG.

V programu je samozřejmě zahrnuta pauza na oběd a vyklizení pokojů.

Připojené soubory Přílohy 1
Mentoring_PPUČ_KA5_LŠ_scénář_mentoring_koučink_04072018_AD-KT.docx (84,5K) - Stáhnout

 


Pro informace o projektu, dalších akcích pro učitele atp. prosím vstupte na hlavní web projektu PPUČ

www.gramotnostiproucitele.cz

Pohled byl zobrazen 3032x od 16 květen 2018 do 30 leden 2023