Podpora práce učitelů (PPUČ)

Přidat do kolekce
  Podpora práce učitelů (PPUČ)

Podpora budování kapacit 
pro rozvoj základních pre/gramotností 
v předškolním a základním vzdělávání
 

"Vytváříme systém, který umožní efektivní rozvoj čtenářské, matematické a digitální gramotnosti v praxi mateřských a základních škol."

www.ppuc.cz

Jak dosahujeme našeho cíle?

  • Vytváříme sdílenou představu o pojetí a významu gramotností pro vzdělávání organizací akcí společného setkávání, výměny zkušeností
    a mapování dobré praxe v rozvoji gramotností napříč vzděláváním.
  • Poskytujeme přímou metodickou podporu učitelů v síti spolupracujících mateřských a základních škol, ve kterých společně s učiteli ověřujeme efektivní metody a postupy rozvíjení gramotností dětí a žáků.
  • Zajišťujeme online podporu pro sdílení vzdělávacích zdrojů a ověřených informací v gramotnostech snadno dostupnou na jednom místě v rámci Metodického portálu RVP.CZ.
  • Poskytujeme nástroje pro další profesní růst učitelů a budoucích učitelů vývojem vzdělávacích modulů na gramotnosti a aplikace umožňující sebehodnocení úrovně začlenění digitálních technologií do výuky.

Společenství praxe pro rozvoj gramotností

Webové speciály ke gramotnostem

Gramotnosti ve vzdělávání

Rozvoj čtenářské, matematické a digitální gramotnosti patří v současné době mezi hlavní priority vzdělávání. Pojem gramotnost se uplatňuje zejména tam, kde je kladen důraz na praktické uplatnění znalostí, dovedností a postojů v různých, se životem propojených souvislostech.

Zvyšování dovedností v oblasti základních gramotností vytváří předpoklady k úspěšnému celoživotnímu učení i k tomu, aby žáci a mladí lidé zažívali úspěch ve škole i pracovním životě. Poskytování co nejbohatších příležitostí k rozvoji gramotností všech žáků je zároveň jedním z klíčových předpokladů pro dosažení rovnosti ve vzdělávání a sociální spravedlnosti. Výsledky mezinárodních šetření poukazují na stále přetrvávající obtíže českých žáků v oblasti základních gramotností.

Na tuto situaci reaguje projekt Podpora práce učitelů (PPUČ), který se zaměřuje na zvyšování dovedností učitelů mateřských a základních škol v rozvoji čtenářské, matematické a digitální gramotnosti dětí a žáků. Podpora učitelům, jako klíčovému předpokladu kvalitní výuky, bude poskytována jednak přímo ve školách zapojených do projektu a v nejširším měřítku bude sdílena prostřednictvím digitálních technologií se všemi zájemci. Významnou inovací,
a jedním z cílů projektu, je prolnutí základních gramotností do všech oblastí vzdělávání. Učitelé budou podporováni v tom, aby do výuky jednotlivých vyučovacích předmětů začleňovali takové výukové situace, které umožní dětem a žákům dosahovat pokroku v základních gramotnostech.

Pokud máte již nyní otázky týkající se podporovaných gramotností, můžete využít služeb Konzultačního centra NÚV, kde vám dotazy rádi zodpovíme.

letak_ucitel_rozvijejici_gramotnosti.pdf

588KB | Středa, 27 červen 2018 | Detaily

Minikonference gramotností

Jedním z dílčích cílů projektu je tvorba sdílené představy o pojetí a významu gramotností ve vzdělávávní. Za tímto účelem PPUČ organizuje dvakrát do roka v různých regionech ČR minikonference pro čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost. Na těchto akcích se setkávají odborníci na gramotnosti s učiteli, akademiky a širší veřejností se zájmem o konkrétní oblast vzdělávávní s cílem výměny zkušeností a mapování příkladů dobré praxe na rozvoj gramotností napříč předměty.

Přihlaste se k odebírání newsletteru

Novinky v projektu

11.12.2018
Přinášíme nový občasník k rozvoji gramotností na MŠ a ZŠ pro realizátory IPo MAP/IPo MAP2. Přečtěte si, co je nového.

29.11.2018
Jak probíhala minikonference odborného panelu pro matematickou gramotnost? Přečtěte si článek

26.11.2018
Přinášíme Vám článek Tipy a triky pro ředitele a pedagogy při využívání Šablon II. Pročtěte si manuál Využití Šablon II pro podporu rozvoje gramotností vytvořený v projektu PPUČ nebo Inspiromat 11 od NIDV, který slouží jako pomůcka pro úspěšné sestavení a realizaci projektů s příklady dobré praxe.

13.11.2018
V úterý 30. října proběhla v Brně čtvrtá minikonference odborného panelu digitální gramotnosti. Cílem této akce bylo sdílení příkladů dobré praxe ve školách, které rozvíjejí digitální gramotnost průřezově. Pročtěte si ohlédnutí za akcí, najdete zde i prezentace pžřednášejících.

9. 11. 2018
Přihlaste se na Společenství praxe pro VO Cizí jazyky, Umění a kultura nebo Člověk a zdraví (termíny a programy).

2. 10. 2018
Zveme učitele MŠ a ZŠ na minikonference odborných panelů PPUČ – digitální gramotnost (Brno, 30. října), matematická gramotnost (Praha, 7. listopadu), čtenářská gramotnost (Plzeň, 3. prosince). Konkrétní programy a přihlašovací formuláře: digitální gramotnost (30/10, Příklady dobré praxe z výuky rozvíjející digitální gramotnost dětí a žáků, programpřihláška), matematická gramotnost (7/11, Rozvíjíme matematickou gramotnost v MŠ a na 1. stupni ZŠ, programpřihláška), čtenářská gramotost (program, přihláška).

26. 9. 2018
Projekt PPUČ podporuje všechny MŠ a ZŠ k využívání a čerpání financí OP VVV na projekty „šablon“ k aktivitám a intervencím na podporu rozvoje matematické, čtenářské a digitální gramotnosti. Vydali jsme k tomu metodický text pro ředitele a pedagogy, také se můžete s tématem seznámit v našem ilustračním videu. Videem i metodickým materiálem tak doplňujeme aktivity dalších projektů OP VVV, které školám napomáhají k tvorbě projektových rámců a intervencí, které lze ze šablon platit – souhrn najdete v inspiromatu NIDV. Diskutovat k tématu můžete v našem diskusním fóru pro pracovní skupiny matematické a čtenářské gramotnosti v IPo MAP II - http://gramotnosti.pro/map

      

26. 9. 2018
Projekt PPUČ se podílel na tvorbě překladu rámce digitálních kompetencí pedagogů DIGCOMPEDU, informativní článek a materiál ke stažení najdete v příspěvku na SPOMOCNÍKOVI.

      

14. 9. 2018
Střípky ze Dne technologií, který jsme realizovali u příležitosti Mezinárodního dne gramotností, vám nabízíme v článku.

6. 9. 2018
Pročtěte si náš nový newsletter plný inspirace z oblasti gramotností. Příhlaste se také k odběru, ať vám nic neunikne.

13. 8. 2018
Do článku věnovanému ohlédnutí za konferencí Gramotnosti pro život byly přidané audio záznamy.

18. 7. 2018
Gramotnosti.pro léto
– zveřejnili jsme pro vás článek zabývající se ohlédnutím za letní školou PPUČ.

18. 7. 2018
Shrnutí z třetí minikonference obdorného panelu pro digitální gramotnost a informatické myšlení vám nabízíme v tomto článku.

2. 7. 2018
Gramotnosti pro léto – letní škola PPUČ zahájena.

29. 6. 2018
Při zahájení letních prázdnin si pročtěte ohlédnutí za květnovou konferencí Gramotnosti pro život.

29. 6. 2018 
Zveřejnili jsme pro vás další blogové příspěvky Gramotnosti v praxi. Vybrané příspěvky lze sledovat gramotnosti.pro, k dispozici je i kompletní blog

29. 5. 2018
Zveřejnili jsme pro Vás metodické materiály Učitel rozvíjející gramotnosti a Gramotnosti v uzlových bodech vzdělávávní.

17. 5. 2018
Průběžně pro vás zveřejňujeme výukové aktivity pro rozvoj čtenářské, matematické a digitální gramotnosti na 1. stupni ZŠ. Využití potenciálu vzdělávacího obsahu Českého jazyka a literatury k rozvíjení gramotností představuje první ze série článků – Ptačí hnízda.

Učitel rozvíjející gramotnosti (metodický materiál)

Učitel rozvíjející gramotnosti je stručný přehled pedagogických kompetencí, který je určen učitelům mateřských a základních škol i jejich týmům jako jeden z možných nástrojů podpory jejich profesního rozvoje v oblasti rozvoje gramotností u dětí. V projektu se jedná o čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost. Vzhledem ke komplexnosti těchto kompetencí může cesta k jejich plnému zvládnutí trvat delší dobu.

Připojené soubory Přílohy 1
Ucitel_rozvijejici_gramotnosti.pdf (665,2K) - Stáhnout

Gramotnosti v uzlových bodech vzdělávání

Gramotnosti v uzlových bodech vzdělávání představují cíle výuky na úrovni výstupů v oblasti čtenářské, matematické a digitální gramotnosti dětí v předškolním a základním vzdělávání. Jedná se o podpůrné materiály, které mohou učitelům posloužit jako vodítko při stanovování výukových cílů a sledování pokroku dětí v oblasti základních gramotností. Zveřejněné první verze Gramotností v uzlových bodech vzdělávání budu na základě projednávání s učitelskou a odbornou veřejností dále aktualizovány do dalších verzí.
Záměr, pro který byly Gramotnosti v uzlových bodech vzdělávání zpracovány, je podpořit pedagogy v aktivitách, jež přispívají ke zvýšení úroveň základních gramotností u dětí. Učitelé si mohou uvedené cíle vzdělávání v základních gramotnostech vztáhnout ke svým aktuálním zkušenostem a potřebám dětí s výukou daného předmětu a přitom plánovat, jak s dětmi vybraného výukového cíle efektivně dosáhnout. S materiály se tedy pracuje postupně po krůčcích na základě toho, co konkrétní učitel považuje za důležité vzhledem k potřebám konkrétních dětí v daném předmětu či oblasti vzdělávání rozvíjet. Více informací k materiálům včetně doporučení práce s nimi v praxi škol poskytuje přiložený dokument.
Na webových speciálech čtenářské, matematické a digitální gramotnosti si můžete stáhnout první verze materiálů

Připojené soubory Přílohy 1
OVU.pdf (935,4K) - Stáhnout

Newslettery projektu PPUČ

Newsletter č. 7/2018 (říjen 2018)

Newsletter č. 6/2018 (říjen 2018)

Newsletter č. 5/2018 (září 2018)

Newsletter č. 4/2018 (květen 2018)

Newsletter č. 3/2018 (květen 2018)

Newsletter č. 2/2018 (březen 2018)

Newsletter č. 1/2018 (únor 2018)

Kontakt

e-mail: ppuc@nuv.cz

Přejít na Gramotnosti.pro

PPUC, PPUČ
Pohled byl zobrazen 37117x od 16 leden 2017 do 10 prosinec 2018