Podpora práce učitelů (PPUČ)

    

Podpora budování kapacit pro rozvoj základních pre/gramotností v předškolním a základním vzdělávání. 

Vytváříme systém, který umožní efektivní rozvoj čtenářské, matematické a digitální gramotnosti v praxi mateřských a základních škol.

www.ppuc.cz

Jak dosahujeme našeho cíle?

  • Vytváříme sdílenou představu o pojetí a významu gramotností pro vzdělávání organizací akcí společného setkávání, výměny zkušeností
    a mapování dobré praxe v rozvoji gramotností napříč vzděláváním.
  • Poskytujeme přímou metodickou podporu učitelů v síti spolupracujících mateřských a základních škol, ve kterých společně s učiteli ověřujeme efektivní metody a postupy rozvíjení gramotností dětí a žáků.
  • Zajišťujeme online podporu pro sdílení vzdělávacích zdrojů a ověřených informací v gramotnostech snadno dostupnou na jednom místě v rámci Metodického portálu RVP.CZ.
  • Poskytujeme nástroje pro další profesní růst učitelů a budoucích učitelů vývojem vzdělávacích modulů na gramotnosti a aplikace umožňující sebehodnocení úrovně začlenění digitálních technologií do výuky.

Materiály do výuky

Zhlédněte záznamy webinářů a sledujte termíny online setkání, která pro vás připravujeme.

Inspirujte se výukovými aktivitami pro rozvoj čtenářské, matematické a digitální gramotnosti ve výuce.

Inspirujte se blogovými příspěvky, které poskytují praktickou a pro gramotnosti laděnou reflexi k výběru aktivit z prostředí Metodického portálu RVP.CZ.

Společenství praxe pro rozvoj gramotností

Webové speciály ke gramotnostem

Gramotnosti ve vzdělávání

Rozvoj čtenářské, matematické a digitální gramotnosti patří v současné době mezi hlavní priority vzdělávání. Pojem gramotnost se uplatňuje zejména tam, kde je kladen důraz na praktické uplatnění znalostí, dovedností a postojů v různých, se životem propojených souvislostech.

Zvyšování dovedností v oblasti základních gramotností vytváří předpoklady k úspěšnému celoživotnímu učení i k tomu, aby žáci a mladí lidé zažívali úspěch ve škole i pracovním životě. Poskytování co nejbohatších příležitostí k rozvoji gramotností všech žáků je zároveň jedním z klíčových předpokladů pro dosažení rovnosti ve vzdělávání a sociální spravedlnosti. Výsledky mezinárodních šetření poukazují na stále přetrvávající obtíže českých žáků v oblasti základních gramotností.

Na tuto situaci reaguje projekt Podpora práce učitelů (PPUČ), který se zaměřuje na zvyšování dovedností učitelů mateřských a základních škol v rozvoji čtenářské, matematické a digitální gramotnosti dětí a žáků. Podpora učitelům, jako klíčovému předpokladu kvalitní výuky, bude poskytována jednak přímo ve školách zapojených do projektu a v nejširším měřítku bude sdílena prostřednictvím digitálních technologií se všemi zájemci. Významnou inovací,
a jedním z cílů projektu, je prolnutí základních gramotností do všech oblastí vzdělávání. Učitelé budou podporováni v tom, aby do výuky jednotlivých vyučovacích předmětů začleňovali takové výukové situace, které umožní dětem a žákům dosahovat pokroku v základních gramotnostech.

Pokud máte již nyní otázky týkající se podporovaných gramotností, můžete využít služeb Konzultačního centra NÚV, kde vám dotazy rádi zodpovíme.

letak_ucitel_rozvijejici_gramotnosti.pdf

588KB | Středa, 27 červen 2018 | Detaily

Minikonference gramotností

Jedním z dílčích cílů projektu je tvorba sdílené představy o pojetí a významu gramotností ve vzdělávávní. Za tímto účelem PPUČ organizuje dvakrát do roka v různých regionech ČR minikonference pro čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost. Na těchto akcích se setkávají odborníci na gramotnosti s učiteli, akademiky a širší veřejností se zájmem o konkrétní oblast vzdělávávní s cílem výměny zkušeností a mapování příkladů dobré praxe na rozvoj gramotností napříč předměty.

Přihlaste se k odebírání newsletteru

Učitel rozvíjející gramotnosti (metodický materiál)

Učitel rozvíjející gramotnosti je stručný přehled pedagogických kompetencí, který je určen učitelům mateřských a základních škol i jejich týmům jako jeden z možných nástrojů podpory jejich profesního rozvoje v oblasti rozvoje gramotností u dětí. V projektu se jedná o čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost. Vzhledem ke komplexnosti těchto kompetencí může cesta k jejich plnému zvládnutí trvat delší dobu.

Připojené soubory Přílohy 1
Ucitel_rozvijejici_gramotnosti.pdf (665,2K) - Stáhnout

Gramotnosti v uzlových bodech vzdělávání

Gramotnosti v uzlových bodech vzdělávání představují cíle výuky na úrovni výstupů v oblasti čtenářské, matematické a digitální gramotnosti dětí v předškolním a základním vzdělávání. Jedná se o podpůrné materiály, které mohou učitelům posloužit jako vodítko při stanovování výukových cílů a sledování pokroku dětí v oblasti základních gramotností. Zveřejněné první verze Gramotností v uzlových bodech vzdělávání budu na základě projednávání s učitelskou a odbornou veřejností dále aktualizovány do dalších verzí.
Záměr, pro který byly Gramotnosti v uzlových bodech vzdělávání zpracovány, je podpořit pedagogy v aktivitách, jež přispívají ke zvýšení úroveň základních gramotností u dětí. Učitelé si mohou uvedené cíle vzdělávání v základních gramotnostech vztáhnout ke svým aktuálním zkušenostem a potřebám dětí s výukou daného předmětu a přitom plánovat, jak s dětmi vybraného výukového cíle efektivně dosáhnout. S materiály se tedy pracuje postupně po krůčcích na základě toho, co konkrétní učitel považuje za důležité vzhledem k potřebám konkrétních dětí v daném předmětu či oblasti vzdělávání rozvíjet. Více informací k materiálům včetně doporučení práce s nimi v praxi škol poskytuje přiložený dokument.
Na webových speciálech čtenářské, matematické a digitální gramotnosti si můžete stáhnout první verze materiálů

 

Novinky v projektu

7. 9. 2021
8. 9. se koná Den gramotností. Projekt PPUČ pro všechny učitele připravil výčet výstupů, které mohou ihned využít ve své výuce. Vše najdete v článku na metodickém portálu RVP.cz.

30.6.2021
Projekt PPUČ bude pořádat Závěrečnou konferenci. ta se uskuteční 17. 8. – 18. 8. 2021 v Průhonicích. Předběžné přihlašování je možné na adrese: gramotnosti.pro/zaverecna

15. 6. 2021
Ucelený článek k 9. minikonferenci digitální gramotnosti najdete na Metodickém portálu RVP.cz. Článek obsahuje i záznamy jednotlivých částí minikonference.

8. 6. 2021
Projekt PPUČ vydal ve spolupráci s Katedrou preprimární a primární pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy sborník prací studentek 5. ročníku Učitelství pro 1. stupeň základní školy. Ten si můžete stáhnout v článku na Metodickém portálu RVP.cz.

1. 6. 2021
Projekt PPUČ vydal tři publikace pro učitele na rozvoj gramotností u dětí a žáků. Celý článek s odkazy ke stažení jednotlivých publikací najdete na https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/22918/117-METODICKYCH-MATERIALU-PRO-ROZVOJ-GRAMOTNOSTI-VE-VYUCE.html/

24. 5. 2021
Souhrnný článek z Minikonference odborného panelu matematické gramotnosti s odkazem na videozáznam najdete na adrese https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/22908/ULOHY-ROZVIJEJICI-MATEMATICKOU-GRAMOTNOST-NA-ZS---MINIKONFERENCE-ODBORNEHO-PANELU.html/

10. 5. 2021
Společně s kolegou Jakubem Holcem jsme pro vás natočili další videopětiminutovku s názvem Badatelství. Video najdete na adrese https://www.youtube.com/watch?v=OHnvoseWnmk

2. 5. 2021
Zveme na Společenství praxe ICT/Informatika, které budeme pořádat dne 13. 5. 2021 od 13:00 hodin. Přihlášení najdete na adrese: 
https://gramotnosti.pro/prihlaseni-sp-jaro-2021

25. 4. 2021
Zveme na Společenství praxe 1. stupeň ZŠ 6. 5. 2021 v čase 13:00 - 16:00. Přihlášení najdete na adrese: https://gramotnosti.pro/prihlaseni-sp-jaro-2021

18. 4. 2021
Zveme na Společenství praxe Matematika, které se bude konat 20. 4. 2021 od 15:00. Přihlášení najdete na adrese: https://gramotnosti.pro/prihlaseni-sp-jaro-2021

9. 4. 2021
Zveme na jarní Minikonferenci odborného panelu digitální gramotnosti, která se uskuteční online dne 30. 4. 2021 v čase od 09:30 do 16:30. Předběžné přihlášení je možné přes tento formulář: https://gramotnosti.pro/dgpanel-zajemci

31. 3. 2021
9. 4. 2021 se koná Minikonference odborného panelu Matematické gramotnosti s podtitulem: Úlohy pro rozvoj matematické gramotnosti v praxi ZŠ. Přihlášení je možné zde: https://gramotnosti.pro/panelMGprihlaseni 

 

25. 3. 2021
Nový newsletter plný diginovinek najdete na této adrese: https://mailchi.mp/a47365a76e3e/01_2021

18. 3. 2021
Zveme vás na první jarní společenství praxe Umění a kultura. To se uskuteční 19. 4. 2021 od 14:00–16:30 online. Přihlášení je možné na tomto odkazu.

11. 3. 2021
Zveme vás na první jarní společenství praxe Český jazyk a literatura. To se uskuteční 7. 4. 2021 od 14:00–16:00 online. Přihlášení je možné na tomto odkazu.

4. 3. 2021
Zveme vás na první jarní společenství praxe Matematika. To se uskuteční 20. 4. 2021 od 15:00–17:30 online. Přihlášení je možné na tomto odkazu.

25. 2. 2021
Zveme vás na první jarní společenství praxe Předškolní vzdělávání. To se uskuteční 31. 3. 2021 od 15:30–18:30 online. Přihlášení je možné na tomto odkazu.

. 2. 2021
Zveme vás na první jarní společenství praxe Člověk a zdraví. To se uskuteční 10. 3. 2021 od 15:00–17:00 online. Přihlášení je možné na tomto odkazu.

 

12. 2. 2021
Zveme vás na první jarní společenství praxe Člověk a společnost. To se uskuteční 18. 3. 2021 od 15:30–17:30 online. Přihlášení je možné na tomto odkazu.

5. 2. 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo revidovaný Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Krátký článek si můžete přečíst na našem blogu.

 

28. 1. 2021
Souhrnný článek o proběhlé minikonferenci čtenářské gramotnosti s videopřílohami
si můžete přečíst zde.

 

21. 1. 2021
Zveme vás na 8. minikonferenci odborného panelu Digitální gramotnosti která se bude konat 8. 2. 2021 online. Přihlášku najdete na tomto odkazu: 
gramotnosti.pro/paneldgprihlaseni

 

14. 1. 2021
18. 1. 2021 se uskuteční Společenství praxe Člověk a práce. Přihlašovací formulář najdete na této stránce: gramotnosti.pro/prihlaseni-sp-podzim-2020

 

7. 1. 2021
Srdečně vás zveme na Společenství praxe Člověk a společnost, které se uskuteční 12. 1. 2021 online. Přihlásit se můžete na tomto odkazu: 

gramotnosti.pro/prihlaseni-sp-podzim-2020

 

31. 12. 2020
PF 2021 vám přeje projekt PPUČ.

25. 12. 2020
Vyšel nový newsletter projektu PPUČ


14. 12. 2020
Metodický portál RVP.cz prochází změnou. Vše potřebné najdete na této adrese: https://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=13642

7. 12. 2020
Zveme vás na Společenství praxe pro 1. stupeň. Přihlásit se můžete na této adrese: gramotnosti.pro/prihlaseni-sp-podzim-2020

 

30. 11. 2020
Záznamy ze Společesntví praxe najdete v playlistu kanálu YouTube.

 

23. 11. 2020
Krátký videonávod Jak pracovat s výstupy gramotnosti u dětí a žáků v MŠ a ZŠ najdete na našem YouTube kanálu


17. 11. 2020

8. minikonference odborných panelů matematické gramotnosti se bude konat dne 23. 11. 2020 od 14:00–16:00. Přihlásit se můžete na tomto odkazu:  https://gramotnosti.pro/panelMGprihlaseni11. 11. 2020

Projekt PPUČ pro vás připravil materiál k rozvíjení gramotností v předškolním vzdělávání. Ten najdete na této adrese: http://www.nuv.cz/file/4944/ 

 

1. 11. 2020
Přihlášování na podzimní běhy společenství praxe je v plném proudu. Informace o Společenstvích praxe najdete zde: https://gramotnosti.pro/SpolecenstviPraxe.

 

17. 10. 2020
Záznam z online konference "Vzdělávání v době korony" můžete najít na našem YouTube kanále: https://www.youtube.com/watch?v=QEHyBuToJrk&t=347s

 

1. 10. 2020
Zveme vás na online konferenci s názvem: "Vzdělávání v době korony". Ta se bude konat 8. 10. 2020. Přihlásit se můžete zde: https://gramotnosti.pro/prihlaseni-konference-08102020

20. 9. 2020
Zveme vás na minikonferenci odborného panelu Digitální gramotnosti, která se bude konat online, 2. 10. 2020. Prihlásit se můžete zde: gramotnosti.pro/paneldgprihlaseni

8. 9. 2020
Den gramotností přináší sběr míst, která rozvíjí matematickou, čtenářskou nebo digitální gramotnost. Nominujte i vy toto místo do mapy gramotností -> https://www.mapotic.com/mapa-gramotnosti-cr


24. 8. 2020

Vanda Vaníčková Vám ve svém krátkém videu ukáže aktivitu Tweetni to! Zapojte téma médií do výuky ve škola nebo doma. Video najdete na tomto odkazu: https://youtu.be/9NXHwwmoMW8


14. 8. 2020
Fotografie z Letní školy 2020 jsou na světě. Jejich výběr najdete na tomto odkazu: http://gramotnosti.blogy.rvp.cz/2020/08/18/letni-skola-2020-fotoreport/


28. 7. 2020
Pro učitele z našich piltoních škol chystáme Letní školu. Jejím cílem je vytvořit část programu na závěrečenou konferenci kterou budeme pořádat v květnu 2021. Už se moc těšíme na setkání s našimi učiteli


14. 7. 2020
První z krátkých videí, tzv. Pětiminutovek je na světě. Průvodcem je náš kolega Jakub Holec a představí Vám zajímavou aplikaci do výuky biologie.  Video najdete na tomto odkazu: https://youtu.be/STplVXVIMno


1. 6. 2020
Kolegyně z předškolního vzdělávání připravily metodické materiály pro zapojení digitální gramotnosti v mateřských školách - projekt TIO


26. 5. 2020
Do světa byl vypuštěn další newsletter


30. 3. 2020

Vznikla facebooková stránka Gramotností.pro život. Budeme rádi, když se s námi budete přátelit i zde. Za případné náměty na obsah budeme rádi. 


27. 3. 2020

Aktuální informace k minikonferencím a společenství praxe najdete v tomto článku. Děkujeme za vaší přízeň.


18. 12. 2019
Ohlédněte se za minikonferencemi odborných panelů pro matematickoučtenářskou a digitální gramotnost.


11. 12. 2019
Vyzkoušejte Profil Učitel21 a zmapujte své digitální kompetence. Prosíme také o zpětnou vazbu k funkčnosti nástroje. Děkujeme.

2. 12. 2019
Ohlédněte se za minikonferencí odborného panelu pro matematickou gramotnost, která se konala 11. listopadu v Praze.

22. 11. 2019
Zhlédněte záznamy webinářů, které jsou zaměřené na rozvoj gramotností.

21. 11. 2019
Zúčastněte se webináře 21. 11. Čtenářská gramotnost v PV. Připojte se na RVP.CZ.

30. 10. 2019
Ptejte se v konzultačním centru na vše, co vás ohledně čtenářské, matematické nebo digitální gramotnosti zajímá.

23. 10. 2019
Zapište si termíny webinářů 24. 10. Čtení, to je zábava (čtenářská gramotnost na 1. stupni) a 31. 10. Digitální gramotnost v PV. Připojte se na RVP.CZ.

25. 9. 2019
Zapište si termíny minikonferencí odborných panelů pro:

23. 9. 2019
Téma gramotností je tento podzim více vidět na setkáních řešitelů projektů místního akčního plánování (MAP), která probíhají po celé ČR. Lektoři PPUČ prezentují základní aktivity a materiály, kterými projekt PPUČ podporuje rozvoj gramotností v praxi MŠ a ZŠ. Jedna akce proběhla 18. září v Praze v rámci aktivit NIDV a jejich projektu SRP (Strategické řízení a plánování). Přečtěte si, jak akce proběhla a co projekt PPUČ řešitelům projetků MAP nabízí.

6. 9. 2019
Zúčastněte se podzimní minikonference odborného panelu pro MG, která se uskuteční 11. 11. 2019 v Praze. Přihlaste se.

14. 8. 2019
Jak probíhá párová výuka? "Honza dostal nápad a oslovil s ním kolegu Edu, který 5. vyučovací hodinu měl mít v 9. A fyziku. Navrhl mu, aby propojili fyzikální téma „Země“, které měl Eda v plánu, s geografickým pohledem na danou problematiku a odučili toto nově vzniklé téma společně ve spojených devítkách. Téma znělo „Geofyzikální model Země“." Inspirujte se článkem a zapojte se do výzvy Učme společně#ucmespolecne 

24. 7. 2019
Prázdniny jsou teprve v polovině, ale už nyní se můžete těšit na zářijovou výzvu, kterou pro vás chystáme. Začněte nový školní rok ve dvou. Sejděte se s učitelem jiného vyučovacího předmětu a zamyslete se nad učením pro skutečný život – tedy výukou ve vztahu k rozvoji gramotností. Plánujte výuku společně, reflektujte a vyučujte společně.

11. 7. 2019
Už jste zaregistrovali prázdninovou akci pro učitele, kterou organizuje Spomocník s Elixírem do škol? Zúčastněte se iPrázdnin a zapojte se do jedné z aktivit. Tentokrát se budeme věnovat tvorbě videopříběhů.

25. 6. 2019
Přečtěte si článek, který představuje průběh a zejména výsledky páté minikonference odborného panelu pro čtenářskou gramotnost systémového projektu PPUČ. Minikonference byla zaměřena na podporu místního akčního plánování (MAP) při podpoře kvality výuky.

14. 6. 2019
Jak proběhla pátá minikonference odborného panelu pro digitální gramotnost a informatické myšlení žáků? Přečtěte si ohlédnutí za akcí, v příloze naleznete i prezentace a další dokumenty využité na setkání.

13. 6. 2019
Už jen necelý měsíc zbývá do ukončení příjmu žádostí ve výzvě Šablony II. Veškeré potřebné informace o výzvě pro žadatele mimo hlavní město Praha jsou k dispozici zde, pro žadatele z hlavního města Prahy zde. Gramotnosti jsou také součástí, využijte dokument gramotnosti.pro/sablony.

5. 6. 2019
Materiály do výuky MŠ a ZŠna podporu rozvoje gramotností naleznete v přehledném letáku.

15. 5. 2019
Tématem letošního setkání EduFóra je Inovativní rozvoj gramotností. Zúčastněte se akce, kampaň Gramotnosti.pro je také součástí programu.

25. 4. 2019
Minikonference odborného panelu pro digitální gramotnost a informatické myšlení se bude konat 24. 5. v Plzni. Pročtěte si program a registrujte se.

8. 4. 2019
Přihlaste se na minikonferenci odborného panelu pro čtenářskou gramotnost v Praze (program, přihlášení).

3. 4. 2019
Jak probíhala minikonference odboného panelu pro matematickou gramotnost? Přečtěte si článek.

21.03.2019
Inspirujte se dalšími výukovými aktivitami pro rozvoj gramotností na 1. stupni ZŠ, přečtěte si článek Škola z ptačí perspektivy nebo Co si koupím v „rohlíkářství“?.

12.03.2019
Zúčastněte se webinářů Rozvoj digitální gramotnosti pro 1. stupeň ZŠ a Čtenářská gramotnost - osvobozování mladého čtenáře (námořníka). Více informací.

4.03.2019
Záznam webináře Matematická gramotnost v předškolním vzdělávání je k dispozici na Metodickém portálu.

26.02.2019
Týden otevřeného vzdělávání se blíží, do jakých aktivit se můžete zapojit? prohlédněte si náš nový newsletter, kde jsou mimo jiné i náměty do výuky pro rozvoj gramotností.

13.02.2019
Průběžně publikujeme náměty na výukové aktivity pro rozvoj čtenářské, matematické a digitální gramotnosti na 2. stupni ZŠ.

30.01.2019
Jak proběhla čtvrtá minikonference odborného panelu ČG? Ohlédněte se s námi za akcí a zhlédněte inspirativní videa.

23. 01.2019
Jak vám YouTube pomůže při rozvoji gramotnosti? To je jedno z témat našeho nového newsletteru. Pokud vám newsletter nechodí, přihlaste se k odběru.

16.01.2019
Zveme vás na minikonferenci odborného panelu matematické gramotnosti, která se bude konat 26 .3. v Brně. Přihlaste se.

10.01.2019
Máme pro vás nové výukové aktivity pro rozvoj čtenářské, matematické a digitální gramotnosti na 1. stupni ZŠ. Přečtěte si první článek série Co nám říká minulost (1. část – Námět).

11.12.2018
Přinášíme nový občasník k rozvoji gramotností na MŠ a ZŠ pro realizátory IPo MAP/IPo MAP2. Přečtěte si, co je nového.

29.11.2018
Jak probíhala minikonference odborného panelu pro matematickou gramotnost? Přečtěte si článek

26.11.2018
Přinášíme Vám článek Tipy a triky pro ředitele a pedagogy při využívání Šablon II. Pročtěte si manuál Využití Šablon II pro podporu rozvoje gramotností vytvořený v projektu PPUČ nebo Inspiromat 11 od NIDV, který slouží jako pomůcka pro úspěšné sestavení a realizaci projektů s příklady dobré praxe.

13.11.2018
V úterý 30. října proběhla v Brně čtvrtá minikonference odborného panelu digitální gramotnosti. Cílem této akce bylo sdílení příkladů dobré praxe ve školách, které rozvíjejí digitální gramotnost průřezově. Pročtěte si ohlédnutí za akcí, najdete zde i prezentace pžřednášejících.

9. 11. 2018
Přihlaste se na Společenství praxe pro VO Cizí jazyky, Umění a kultura nebo Člověk a zdraví (termíny a programy).

2. 10. 2018
Zveme učitele MŠ a ZŠ na minikonference odborných panelů PPUČ – digitální gramotnost (Brno, 30. října), matematická gramotnost (Praha, 7. listopadu), čtenářská gramotnost (Plzeň, 3. prosince). Konkrétní programy a přihlašovací formuláře: digitální gramotnost (30/10, Příklady dobré praxe z výuky rozvíjející digitální gramotnost dětí a žáků, programpřihláška), matematická gramotnost (7/11, Rozvíjíme matematickou gramotnost v MŠ a na 1. stupni ZŠ, programpřihláška), čtenářská gramotost (program, přihláška).

26. 9. 2018
Projekt PPUČ podporuje všechny MŠ a ZŠ k využívání a čerpání financí OP VVV na projekty „šablon“ k aktivitám a intervencím na podporu rozvoje matematické, čtenářské a digitální gramotnosti. Vydali jsme k tomu metodický text pro ředitele a pedagogy, také se můžete s tématem seznámit v našem ilustračním videu. Videem i metodickým materiálem tak doplňujeme aktivity dalších projektů OP VVV, které školám napomáhají k tvorbě projektových rámců a intervencí, které lze ze šablon platit – souhrn najdete v inspiromatu NIDV. Diskutovat k tématu můžete v našem diskusním fóru pro pracovní skupiny matematické a čtenářské gramotnosti v IPo MAP II - http://gramotnosti.pro/map

      

26. 9. 2018
Projekt PPUČ se podílel na tvorbě překladu rámce digitálních kompetencí pedagogů DIGCOMPEDU, informativní článek a materiál ke stažení najdete v příspěvku na SPOMOCNÍKOVI.

      

14. 9. 2018
Střípky ze Dne technologií, který jsme realizovali u příležitosti Mezinárodního dne gramotností, vám nabízíme v článku.

6. 9. 2018
Pročtěte si náš nový newsletter plný inspirace z oblasti gramotností. Příhlaste se také k odběru, ať vám nic neunikne.

13. 8. 2018
Do článku věnovanému ohlédnutí za konferencí Gramotnosti pro život byly přidané audio záznamy.

18. 7. 2018
Gramotnosti.pro léto
– zveřejnili jsme pro vás článek zabývající se ohlédnutím za letní školou PPUČ.

18. 7. 2018
Shrnutí z třetí minikonference obdorného panelu pro digitální gramotnost a informatické myšlení vám nabízíme v tomto článku.

2. 7. 2018
Gramotnosti pro léto – letní škola PPUČ zahájena.

29. 6. 2018
Při zahájení letních prázdnin si pročtěte ohlédnutí za květnovou konferencí Gramotnosti pro život.

29. 6. 2018 
Zveřejnili jsme pro vás další blogové příspěvky Gramotnosti v praxi. Vybrané příspěvky lze sledovat gramotnosti.pro, k dispozici je i kompletní blog

29. 5. 2018
Zveřejnili jsme pro Vás metodické materiály Učitel rozvíjející gramotnosti a Gramotnosti v uzlových bodech vzdělávávní.

17. 5. 2018
Průběžně pro vás zveřejňujeme výukové aktivity pro rozvoj čtenářské, matematické a digitální gramotnosti na 1. stupni ZŠ. Využití potenciálu vzdělávacího obsahu Českého jazyka a literatury k rozvíjení gramotností představuje první ze série článků – Ptačí hnízda.

Kontakt

e-mail: ppuc@npi.cz

Přejít na Gramotnosti.pro

Newslettery projektu PPUČ

Newsletter č. 1/2020 (září 2020)

 

Newsletter č. 9/2019 (září 2019)

Newsletter č. 8/2019 (září 2019)

Newsletter č. 7/2019 (červen 2019)

Newsletter č. 6/2019 (květen 2019)

Newsletter č. 5/2019 (květen 2019)

Newsletter č. 4/2019 (duben 2019)

Newsletter č. 3/2019 (březen 2019)

Newsletter č. 2/2019 (únor 2019)

Newsletter č. 1/2019 (leden 2019)

 

Newsletter. č. 8/2018 (prosinec 2018)

Newsletter č. 7/2018 (říjen 2018)

Newsletter č. 6/2018 (říjen 2018)

Newsletter č. 5/2018 (září 2018)

Newsletter č. 4/2018 (květen 2018)

Newsletter č. 3/2018 (květen 2018)

Newsletter č. 2/2018 (březen 2018)

Newsletter č. 1/2018 (únor 2018)

PPUC, PPUČ
Pohled byl zobrazen 114802x od 16 leden 2017 do 1 prosinec 2023