Podpora práce učitelů (PPUČ)

Přidat do kolekce
  Podpora práce učitelů (PPUČ)

Podpora budování kapacit 
pro rozvoj základních pre/gramotností 
v předškolním a základním vzdělávání
 

"Vytváříme systém, který umožní efektivní rozvoj čtenářské, matematické a digitální gramotnosti v praxi mateřských a základních škol."

www.ppuc.cz

Jak dosahujeme našeho cíle?

  • Vytváříme sdílenou představu o pojetí a významu gramotností pro vzdělávání organizací akcí společného setkávání, výměny zkušeností
    a mapování dobré praxe v rozvoji gramotností napříč vzděláváním.
  • Poskytujeme přímou metodickou podporu učitelů v síti spolupracujících mateřských a základních škol, ve kterých společně s učiteli ověřujeme efektivní metody a postupy rozvíjení gramotností dětí a žáků.
  • Zajišťujeme online podporu pro sdílení vzdělávacích zdrojů a ověřených informací v gramotnostech snadno dostupnou na jednom místě v rámci Metodického portálu RVP.CZ.
  • Poskytujeme nástroje pro další profesní růst učitelů a budoucích učitelů vývojem vzdělávacích modulů na gramotnosti a aplikace umožňující sebehodnocení úrovně začlenění digitálních technologií do výuky.

Společenství praxe PPUČ

Webové speciály ke gramotnostem

Gramotnosti ve vzdělávání

Rozvoj čtenářské, matematické a digitální gramotnosti patří v současné době mezi hlavní priority vzdělávání. Pojem gramotnost se uplatňuje zejména tam, kde je kladen důraz na praktické uplatnění znalostí, dovedností a postojů v různých, se životem propojených souvislostech.

Zvyšování dovedností v oblasti základních gramotností vytváří předpoklady k úspěšnému celoživotnímu učení i k tomu, aby žáci a mladí lidé zažívali úspěch ve škole i pracovním životě. Poskytování co nejbohatších příležitostí k rozvoji gramotností všech žáků je zároveň jedním z klíčových předpokladů pro dosažení rovnosti ve vzdělávání a sociální spravedlnosti. Výsledky mezinárodních šetření poukazují na stále přetrvávající obtíže českých žáků v oblasti základních gramotností.

Na tuto situaci reaguje projekt Podpora práce učitelů (PPUČ), který se zaměřuje na zvyšování dovedností učitelů mateřských a základních škol v rozvoji čtenářské, matematické a digitální gramotnosti dětí a žáků. Podpora učitelům, jako klíčovému předpokladu kvalitní výuky, bude poskytována jednak přímo ve školách zapojených do projektu a v nejširším měřítku bude sdílena prostřednictvím digitálních technologií se všemi zájemci. Významnou inovací,
a jedním z cílů projektu, je prolnutí základních gramotností do všech oblastí vzdělávání. Učitelé budou podporováni v tom, aby do výuky jednotlivých vyučovacích předmětů začleňovali takové výukové situace, které umožní dětem a žákům dosahovat pokroku v základních gramotnostech.

Pokud máte již nyní otázky týkající se podporovaných gramotností, můžete využít služeb Konzultačního centra NÚV, kde vám dotazy rádi zodpovíme.

Ucitel_rozvojejici_gramotnosti_letak.pdf

588KB | Úterý, 29 květen 2018 | Detaily

Minikonference gramotností

Jedním z dílčích cílů projektu je tvorba sdílené představy o pojetí a významu gramotností ve vzdělávávní. Za tímto účelem PPUČ organizuje dvakrát do roka v různých regionech ČR minikonference pro čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost. Na těchto akcích se setkávají odborníci na gramotnosti s učiteli, akademiky a širší veřejností se zájmem o konkrétní oblast vzdělávávní s cílem výměny zkušeností a mapování příkladů dobré praxe na rozvoj gramotností napříč předměty.

Přihlaste se k odebírání newsletteru

Novinky v projektu

11. 6. 2018
Přihlaste se na letní školu projektu PPUČ, kde vás čeká atraktivní program a mnoho zábavy. Těšíme se na vás!

6. 6. 2018
Zúčastněte se jednání k tématice rozvoje digitální gramotnosti a informatického myšlení v praxi MŠ a ZŠ. Odborný panel se bude konat 22. června od 10:00 v Hradci Králové na Pedagogické fakultě, více informací včetně odkazu na registrační formulář naleznete v pozvánce.

29. 5. 2018
Zveřejnili jsme pro Vás metodické materiály Učitel rozvíjející gramotnosti a Gramotnosti v uzlových bodech vzdělávávní.

17. 5. 2018
Průběžně pro vás zveřejňujeme výukové aktivity pro rozvoj čtenářské, matematické a digitální gramotnosti na 1. stupni ZŠ. Využití potenciálu vzdělávacího obsahu Českého jazyka a literatury k rozvíjení gramotností představuje první ze série článků – Ptačí hnízda.

2. 5. 2018
Zúčastněte se setkání Společenství praxe. Seznam všech setkání s průběžně aktualizovanými informacemi naleznete zde.

2. 5. 2018
Zveřejnili jsem pro Vás články shrnující minikonference odborného panelu matematické gramotnosti a čtenářské gramotnosti. Obě akce se konaly v Pardubicích.

Učitel rozvíjející gramotnosti (metodický materiál)

Učitel rozvíjející gramotnosti je stručný přehled pedagogických kompetencí, který je určen učitelům mateřských a základních škol i jejich týmům jako jeden z možných nástrojů podpory jejich profesního rozvoje v oblasti rozvoje gramotností u dětí. V projektu se jedná o čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost. Vzhledem ke komplexnosti těchto kompetencí může cesta k jejich plnému zvládnutí trvat delší dobu.

Připojené soubory Přílohy 1
Ucitel_rozvijejici_gramotnosti.pdf (665,2K) - Stáhnout

Gramotnosti v uzlových bodech vzdělávání

Gramotnosti v uzlových bodech vzdělávání představují cíle výuky na úrovni výstupů v oblasti čtenářské, matematické a digitální gramotnosti dětí v předškolním a základním vzdělávání. Jedná se o podpůrné materiály, které mohou učitelům posloužit jako vodítko při stanovování výukových cílů a sledování pokroku dětí v oblasti základních gramotností. Zveřejněné první verze Gramotností v uzlových bodech vzdělávání budu na základě projednávání s učitelskou a odbornou veřejností dále aktualizovány do dalších verzí.
Záměr, pro který byly Gramotnosti v uzlových bodech vzdělávání zpracovány, je podpořit pedagogy v aktivitách, jež přispívají ke zvýšení úroveň základních gramotností u dětí. Učitelé si mohou uvedené cíle vzdělávání v základních gramotnostech vztáhnout ke svým aktuálním zkušenostem a potřebám dětí s výukou daného předmětu a přitom plánovat, jak s dětmi vybraného výukového cíle efektivně dosáhnout. S materiály se tedy pracuje postupně po krůčcích na základě toho, co konkrétní učitel považuje za důležité vzhledem k potřebám konkrétních dětí v daném předmětu či oblasti vzdělávání rozvíjet. Více informací k materiálům včetně doporučení práce s nimi v praxi škol poskytuje přiložený dokument.
Na webových speciálech čtenářské, matematické a digitální gramotnosti si můžete stáhnout první verze materiálů

Připojené soubory Přílohy 1
OVU.pdf (935,4K) - Stáhnout

Newslettery projektu PPUČ

Květen 2018 – Newsletter č. 4/2018

Květen 2018 – Newsletter č. 3/2018

Březen 2018 – Newsletter č. 2/2018

Únor 2018 –  Newsletter č. 1/2018

Kontakt

e-mail: ppuc@nuv.cz

Přejít na Gramotnosti.pro

PPUC, PPUČ
Pohled byl zobrazen 16560x od 16 leden 2017 do 20 červen 2018