Podpora práce učitelů (PPUČ)

Přidat do kolekce
  Podpora práce učitelů (PPUČ)

Podpora budování kapacit 
pro rozvoj základních pre/gramotností 
v předškolním a základním vzdělávání
 

"Vytváříme systém, který umožní efektivní rozvoj čtenářské, matematické a digitální gramotnosti v praxi mateřských a základních škol."

www.ppuc.cz

Webové speciály ke gramotnostem

Jak dosahujeme našeho cíle?

  • Vytváříme sdílenou představu o pojetí a významu gramotností pro vzdělávání organizací akcí společného setkávání, výměny zkušeností
    a mapování dobré praxe v rozvoji gramotností napříč vzděláváním.
  • Poskytujeme přímou metodickou podporu učitelů v síti spolupracujících mateřských a základních škol, ve kterých společně s učiteli ověřujeme efektivní metody a postupy rozvíjení gramotností dětí a žáků.
  • Zajišťujeme online podporu pro sdílení vzdělávacích zdrojů a ověřených informací v gramotnostech snadno dostupnou na jednom místě v rámci Metodického portálu RVP.CZ.
  • Poskytujeme nástroje pro další profesní růst učitelů a budoucích učitelů vývojem vzdělávacích modulů na gramotnosti a aplikace umožňující sebehodnocení úrovně začlenění digitálních technologií do výuky.

Gramotnosti ve vzdělávání

Rozvoj čtenářské, matematické a digitální gramotnosti patří v současné době mezi hlavní priority vzdělávání. Pojem gramotnost se uplatňuje zejména tam, kde je kladen důraz na praktické uplatnění znalostí, dovedností a postojů v různých, se životem propojených souvislostech.

Zvyšování dovedností v oblasti základních gramotností vytváří předpoklady k úspěšnému celoživotnímu učení i k tomu, aby žáci a mladí lidé zažívali úspěch ve škole i pracovním životě. Poskytování co nejbohatších příležitostí k rozvoji gramotností všech žáků je zároveň jedním z klíčových předpokladů pro dosažení rovnosti ve vzdělávání a sociální spravedlnosti. Výsledky mezinárodních šetření poukazují na stále přetrvávající obtíže českých žáků v oblasti základních gramotností.

Na tuto situaci reaguje projekt Podpora práce učitelů (PPUČ), který se zaměřuje na zvyšování dovedností učitelů mateřských a základních škol v rozvoji čtenářské, matematické a digitální gramotnosti dětí a žáků. Podpora učitelům, jako klíčovému předpokladu kvalitní výuky, bude poskytována jednak přímo ve školách zapojených do projektu a v nejširším měřítku bude sdílena prostřednictvím digitálních technologií se všemi zájemci. Významnou inovací,
a jedním z cílů projektu, je prolnutí základních gramotností do všech oblastí vzdělávání. Učitelé budou podporováni v tom, aby do výuky jednotlivých vyučovacích předmětů začleňovali takové výukové situace, které umožní dětem a žákům dosahovat pokroku v základních gramotnostech.

Pokud máte již nyní otázky týkající se podporovaných gramotností, můžete využít služeb Konzultačního centra NÚV, kde vám dotazy rádi zodpovíme.

Minikonference gramotností

Jedním z dílčích cílů projektu je tvorba sdílené představy o pojetí a významu gramotností ve vzdělávávní. Za tímto účelem PPUČ organizuje dvakrát do roka v různých regionech ČR minikonference pro čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost. Na těchto akcích se setkávají odborníci na gramotnosti s učiteli, akademiky a širší veřejností se zájmem o konkrétní oblast vzdělávávní s cílem výměny zkušeností a mapování příkladů dobré praxe na rozvoj gramotností napříč předměty.

Novinky v projektu

27. 3. 2018
Nabízíme volná místa na semináři při odborném panelu matematické gramotnosti (pozvánka MG) a poslední případně náhradní místa na semináři odborného panelu čtenářské gramotnosti (pozvánka ČG) v Pardubicích.  Akce jsou určeny odborníkům v oblasti rozvoje gramotností u dětí a žáků MŠ a ZŠ, realizátorům projektů OP VVV v oblasti podpory rozvoje základních gramotností při realizaci aktivit se žáky a ve výuce všech předmětů a vzdělávacích oblastí. V případě zájmu o semináře se obracejte na e-mailovou adresu: ppuc@nuv.cz.

6. 3. 2018
V našem novém newsletteru Vám přinášíme shrnutí podzimních minikonferencí odborných panelů a také několik ukázek výukových aktivit na rozvoj gramotností. 

15. 2. 2018
Uveřejněné články ke čtenářské, matematické a digitální gramotnosti nabízí shrnutí podzimních minikonferencí odborných panelů PPUČ.

22. 12. 2017
Projekt PPUČ spouští úvodní dotazníkové šetření k inovaci Metodického portálu RVP.CZ, která bude probíhat v letech 2018 až 2021. Budeme velmi rádi za vaši reflexi i postřehy!

21. 12. 2017
Ohlédnutí za příspěvky druhé minikonference odborného panelu PPUČ pro matematickou gramotnost, která se konala 21. 11. 2017 v Olomouci, najdete zde. Články přinášející shrnutí minikonferencí pro čtenářskou a digitální gramotnost zveřejníme v blízké době. 

1. 12. 2017
Shrnutí jarních minikonferencí odborných panelů PPUČ najdete v článcích věnovaných čtenářské, matematické a digitální gramotnosti.

Soubory ke stažení

PPUČ_SRP_prezentace.pdf.1

2,1MB | Středa, 08 březen 2017 | Detaily

newsletter_2017_11_3.pdf

1,7MB | Pondělí, 20 listopad 2017 | Detaily

Vedení projektu a kontakt

hlavní manažer projektu: Mgr. Petr Naske
obsahový manažer:  Mgr. Jakub Holec
e-mail:  ppuc@nuv.cz
PPUC, PPUČ
Pohled byl zobrazen 12686x od 16 leden 2017 do 24 duben 2018