Podpora práce učitelů (PPUČ)

Přidat do kolekce
  Podpora práce učitelů (PPUČ)

Podpora budování kapacit 
pro rozvoj základních pre/gramotností 
v předškolním a základním vzdělávání
 

"Vytváříme systém, který umožní efektivní rozvoj čtenářské, matematické a digitální gramotnosti v praxi mateřských a základních škol."

  • Vytváříme sdílenou představu o pojetí a významu gramotností pro vzdělávání organizací akcí společného setkávání, výměny zkušeností
    a mapování dobré praxe v rozvoji gramotností napříč vzděláváním.
  • Poskytujeme přímou metodickou podporu učitelů v síti spolupracujících mateřských a základních škol, ve kterých společně s učiteli ověřujeme efektivní metody a postupy rozvíjení gramotností dětí a žáků.
  • Zajišťujeme online podporu pro sdílení vzdělávacích zdrojů a ověřených informací v gramotnostech snadno dostupnou na jednom místě v rámci Metodického portálu RVP.CZ.
  • Poskytujeme nástroje pro další profesní růst učitelů a budoucích učitelů vývojem vzdělávacích modulů na gramotnosti a aplikace umožňující sebehodnocení úrovně začlenění digitálních technologií do výuky.

Rozvoj čtenářské, matematické a digitální gramotnosti patří v současné době mezi hlavní priority vzdělávání. Pojem gramotnost se uplatňuje zejména tam, kde je kladen důraz na praktické uplatnění znalostí, dovedností a postojů v různých, se životem propojených souvislostech.

Zvyšování dovedností v oblasti základních gramotností vytváří předpoklady k úspěšnému celoživotnímu učení i k tomu, aby žáci a mladí lidé zažívali úspěch ve škole i pracovním životě. Poskytování co nejbohatších příležitostí k rozvoji gramotností všech žáků je zároveň jedním z klíčových předpokladů pro dosažení rovnosti ve vzdělávání a sociální spravedlnosti. Výsledky mezinárodních šetření poukazují na stále přetrvávající obtíže českých žáků v oblasti základních gramotností.

Na tuto situaci reaguje projekt Podpora práce učitelů (PPUČ), který se zaměřuje na zvyšování dovedností učitelů mateřských a základních škol v rozvoji čtenářské, matematické a digitální gramotnosti dětí a žáků. Podpora učitelům, jako klíčovému předpokladu kvalitní výuky, bude poskytována jednak přímo ve školách zapojených do projektu a v nejširším měřítku bude sdílena prostřednictvím digitálních technologií se všemi zájemci. Významnou inovací,
a jedním z cílů projektu, je prolnutí základních gramotností do všech oblastí vzdělávání. Učitelé budou podporováni v tom, aby do výuky jednotlivých vyučovacích předmětů začleňovali takové výukové situace, které umožní dětem a žákům dosahovat pokroku v základních gramotnostech.

Jedním z dílčích cílů projektu je tvorba sdílené představy o pojetí a významu gramotností ve vzdělávávní. Za tímto účelem PPUČ organizuje dvakrát do roka v různých regionech ČR minikonference pro čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost. Na těchto akcích se setkávají odborníci na gramotnosti s učiteli, akademiky a širší veřejností se zájmem o konkrétní oblast vzdělávávní s cílem výměny zkušeností a mapování příkladů dobré praxe na rozvoj gramotností napříč předměty.

O Vašem zájmu se minikonferencí gramotností zúčastnit nám můžete dát vědět vyplněním níže uvedeného kontaktního formuláře.

 

 

 

Čtenářská gramotnost

webový speciál

 

 

 

Matematická gramotnost

webový speciál

 

 

 

Digitální gramotnost

webový speciál

Pokud máte již nyní otázky týkající se podporovaných gramotností, můžete využít služeb Konzultačního centra NÚV, kde vám dotazy rádi zodpovíme.

20. 11. 2017
Novinky z projektu PPUČ najdete v listopadovém newsletteru.

15. 11. 2017
Projekt PPUČ pořádá v listopadu minikonference pro čtenářskou (22. 11., Praha), matematickou (21. 11., Olomouc) a digitální gramotnost (24. 11., Liberec).

V případě zájmu o účast na minikonferenci čtenářské nebo digitální gramotnosti prosím kontaktujte Mgr. Petra Koubka (čtenářská gramotnost - petr.koubek@nuv.cz) a Mgr. Danielu Růžičkovou (digitální gramotnost - daniela.ruzickova@nuv.cz). Kapacity minikonference pro matematickou gramotnost jsou již naplněny.

10. 10. 2017
V pátek 6. října jsme uspořádali společné setkání projektů z výzvy OP VVV „Budování kapacit pro rozvoj škol I.“. Prezentace účastníků akce najdete zde.

17. 5. 2017
Co je smyslem projektu Podpora práce učitelů (PPUČ) a co projekt přinese školám, které se do něj zapojí? Odpovědi na tyto a další často kladené otázky najdete zde.

Další dotazy nám můžete zaslat prostřednictvím kontaktního formuláře nebo na ppuc@nuv.cz.

Soubory ke stažení

PPUČ_SRP_prezentace.pdf.1

2,1MB | Středa, 08 březen 2017 | Detaily

hlavní manažer projektu: Mgr. Petr Naske
obsahový manažer:  Mgr. Jakub Holec
e-mail:  ppuc@nuv.cz
PPUC, PPUČ
Pohled byl zobrazen 6519x od 16 leden 2017 do 24 listopad 2017