Podpora práce učitelů (PPUČ)

Přidat do kolekce
  Podpora práce učitelů (PPUČ)

Podpora budování kapacit 
pro rozvoj základních pre/gramotností 
v předškolním a základním vzdělávání
 

"Vytváříme systém, který umožní efektivní rozvoj čtenářské, matematické a digitální gramotnosti v praxi mateřských a základních škol."

www.ppuc.cz

Jak dosahujeme našeho cíle?

  • Vytváříme sdílenou představu o pojetí a významu gramotností pro vzdělávání organizací akcí společného setkávání, výměny zkušeností
    a mapování dobré praxe v rozvoji gramotností napříč vzděláváním.
  • Poskytujeme přímou metodickou podporu učitelů v síti spolupracujících mateřských a základních škol, ve kterých společně s učiteli ověřujeme efektivní metody a postupy rozvíjení gramotností dětí a žáků.
  • Zajišťujeme online podporu pro sdílení vzdělávacích zdrojů a ověřených informací v gramotnostech snadno dostupnou na jednom místě v rámci Metodického portálu RVP.CZ.
  • Poskytujeme nástroje pro další profesní růst učitelů a budoucích učitelů vývojem vzdělávacích modulů na gramotnosti a aplikace umožňující sebehodnocení úrovně začlenění digitálních technologií do výuky.

Společenství praxe PPUČ

Webové speciály ke gramotnostem

Gramotnosti ve vzdělávání

Rozvoj čtenářské, matematické a digitální gramotnosti patří v současné době mezi hlavní priority vzdělávání. Pojem gramotnost se uplatňuje zejména tam, kde je kladen důraz na praktické uplatnění znalostí, dovedností a postojů v různých, se životem propojených souvislostech.

Zvyšování dovedností v oblasti základních gramotností vytváří předpoklady k úspěšnému celoživotnímu učení i k tomu, aby žáci a mladí lidé zažívali úspěch ve škole i pracovním životě. Poskytování co nejbohatších příležitostí k rozvoji gramotností všech žáků je zároveň jedním z klíčových předpokladů pro dosažení rovnosti ve vzdělávání a sociální spravedlnosti. Výsledky mezinárodních šetření poukazují na stále přetrvávající obtíže českých žáků v oblasti základních gramotností.

Na tuto situaci reaguje projekt Podpora práce učitelů (PPUČ), který se zaměřuje na zvyšování dovedností učitelů mateřských a základních škol v rozvoji čtenářské, matematické a digitální gramotnosti dětí a žáků. Podpora učitelům, jako klíčovému předpokladu kvalitní výuky, bude poskytována jednak přímo ve školách zapojených do projektu a v nejširším měřítku bude sdílena prostřednictvím digitálních technologií se všemi zájemci. Významnou inovací,
a jedním z cílů projektu, je prolnutí základních gramotností do všech oblastí vzdělávání. Učitelé budou podporováni v tom, aby do výuky jednotlivých vyučovacích předmětů začleňovali takové výukové situace, které umožní dětem a žákům dosahovat pokroku v základních gramotnostech.

Pokud máte již nyní otázky týkající se podporovaných gramotností, můžete využít služeb Konzultačního centra NÚV, kde vám dotazy rádi zodpovíme.

Minikonference gramotností

Jedním z dílčích cílů projektu je tvorba sdílené představy o pojetí a významu gramotností ve vzdělávávní. Za tímto účelem PPUČ organizuje dvakrát do roka v různých regionech ČR minikonference pro čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost. Na těchto akcích se setkávají odborníci na gramotnosti s učiteli, akademiky a širší veřejností se zájmem o konkrétní oblast vzdělávávní s cílem výměny zkušeností a mapování příkladů dobré praxe na rozvoj gramotností napříč předměty.

Novinky v projektu

17. 5. 2018
Průběžně pro vás zveřejňujeme výukové aktivity pro rozvoj čtenářské, matematické a digitální gramotnosti na 1. stupni ZŠ. Využití potenciálu vzdělávacího obsahu Českého jazyka a literatury k rozvíjení gramotností představuje první ze série článků – Ptačí hnízda.

5. 5. 2018
Přihlašujte se na konferenci Gramotnosti pro život - učíme v souvislostech, která se koná na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze dne 30. května 2018. Více informací a možnost přihlásit se získáte zde.

2. 5. 2018
Zúčastněte se setkání Společenství praxe. Seznam všech setkání s průběžně aktualizovanými informacemi naleznete zde. Nově byly přidány programy setkání Člověk a příroda a Matematika a její aplikace.

2. 5. 2018
Zveřejnili jsem pro Vás články shrnující minikonference odborného panelu matematické gramotnosti a čtenářské gramotnosti. Obě akce se konaly v Pardubicích.

Soubory ke stažení

PPUČ_SRP_prezentace.pdf.1

2,1MB | Středa, 08 březen 2017 | Detaily

newsletter_2017_11_3.pdf

1,7MB | Pondělí, 20 listopad 2017 | Detaily

Vedení projektu a kontakt

hlavní manažer projektu: Mgr. Petr Naske
obsahový manažer:  Mgr. Jakub Holec
e-mail:  ppuc@nuv.cz
PPUC, PPUČ
Pohled byl zobrazen 13481x od 16 leden 2017 do 22 květen 2018