Setkání Společenství praxe

od PPUČ

Společenství praxe tvoří komunity učitelů, odborníků či zástupců neziskového sekturou a jsou zdrojem inspirace pro rozvoj matematické, čtenářské a digitální gramotnosti ve vzdělávacích oblastech a stupních vzdělávání. Předmětem sektání těchto komunit jsou témata vztažená k reálné výuce, profesnímu rozvoji učitelů MŠ a ZŠ apod.

Ohlédnutí za uplynulými setkáními společenství praxe na podzim:

Dlouhodobým cílem Společenství praxe je vytvářet komunity, kde si učitelé, odborníci, akademici a zástupci neziskového sektoru budou navzájem poskytovat podporu pro konkrétní vzdělávací oblast. Více...

O tom, jak proběhla setkání společenství praxe na jaře a na podzim 2019 se dočtete vpravo na těchto stránkách v našem archivu. Naleznete zde prezentace ze setkání, shrnující články od pořadatelů setkání i odborné články od lektorů a dočtete se, co bylo náplní za jednotlivé vzdělávací oblasti.

Blíží se nám jarní setkání 2020, těšíme se na Vás v pilotních školách našeho projektu Podpora práce učitelů či online, vždy v závislosti na termínu konání akce. Všechny termíny setkání jsou již známé, přihlašovat se můžete už nyní! Programy a detaily o akcích budeme postupně doplňovat. Ohédnutí za již proběhlými setkáními naleznete vpravo na těchto stránkách.

Přihlašovat se můžete ZDE:

Cizí jazyky a člověk a zdraví (22. 4. 10:00 - 13:00), online

Přidejte se k nám a pojďme společně porozumět tomu, jaké místo mají gramotnosti ve vzdělávacích oblastech Člověk a zdraví a Cizí jazyky. V rámci tohoto online setkání vám dále představíme postupy, které lze využít v praxi při vzdělávání žáků s SVP a zaměříme se na sdílení dobré praxe při výuce žáků s odlišným mateřským jazykem. 

Programem vás provede tým garantů projektu podpora práce učitelů Národního pedagogického institutu: Markéta Čonková, Renata Votavová, Petr Polívka a lektor Martin Kafka
 

pozvánka na akci

Český jazyk a literatura

Matematika a Informatika

Cizí jazyky

 

Člověk a svět práce

1. stupeň ZŠ

Předškolní vzdělávání

Člověk a společnost

Člověk a příroda

 

 

Umění a kultura

Člověk a zdraví

Archiv

Zde se můžete podívat, jak proběhla společenství praxe na jaře tohoto roku nebo v roce minulém! Naleznete zde prezentace z akcí, programy jednotlivých setkání i shrnující články od pořadatelů.

Jaro 2019

Podzim 2018

Jaro 2018

Podzim 2019

Pohled byl zobrazen 7818x od 27 duben 2018 do 7 duben 2020