Setkání Společenství praxe

od PPUČ

Společenství praxe tvoří komunity učitelů, odborníků či zástupců neziskového sekturou a jsou zdrojem inspirace pro rozvoj matematické, čtenářské a digitální gramotnosti ve vzdělávacích oblastech a stupních vzdělávání. Předmětem sektání těchto komunit jsou témata vztažená k reálné výuce, profesnímu rozvoji učitelů MŠ a ZŠ apod.

Ohlédnutí za uplynulými setkáními společenství praxe na jaře 2020:

Dlouhodobým cílem Společenství praxe je vytvářet komunity, kde si učitelé, odborníci, akademici a zástupci neziskového sektoru budou navzájem poskytovat podporu pro konkrétní vzdělávací oblast. Více...

O tom, jak proběhla setkání společenství praxe na jaře a na podzim 2019 se dočtete vpravo na těchto stránkách v našem archivu. Naleznete zde prezentace ze setkání, shrnující články od pořadatelů setkání i odborné články od lektorů a dočtete se, co bylo náplní za jednotlivé vzdělávací oblasti.

Blíží se nám jarní setkání 2020, těšíme se na Vás v pilotních školách našeho projektu Podpora práce učitelů či online, vždy v závislosti na termínu konání akce. Všechny termíny setkání jsou již známé, přihlašovat se můžete už nyní! Programy a detaily o akcích budeme postupně doplňovat. Ohédnutí za již proběhlými setkáními naleznete vpravo na těchto stránkách.

Přihlašovat se můžete ZDE:

 

1. stupeň ZŠ (16. 6. 13:00 - 17:00), ZŠ Vítězslava Hálka, Odolena Voda

 

Přidejte se k nám na další setkání společenství praxe, tentokrát za 1. stupeň ZŠ. Ukážeme si aktivity, které vedou k rozvíjení digitální gramotnosti u žáků, a to i bez přímého zapojení digitálních technologií. Účastníci budou mít možnost si také vytvořit vlastní výukové aktivity do svých hodin.

Programem vás provede tým garantů 1. stupně ZŠ z Národního pedagogického institutu ČR.

pozvánka na akci

Umění a kultura (17. 6. 12:30 - 14:30), online

Zveme Vás na společenství praxe Umění a kultura, které se ukuteční 17.6.2020 formou on-line.

Ústředním tématem tohoto online setkání je autorský dialog jako způsob výuky. Představíme konkrétní náměty do výuky (nejen) v oblasti Umění a kultura. Zaměříme se také na různé metody a formy výuky včetně důrazu na rozvoj gramotností.

Programem vás provede Tomáš Fingerland. Petra Strá z La škola.

pozvánka na akci

Předškolní vzdělávání (22. 6. 13:30 - 17:30), MŠ Bruntál

Přidejte se k nám na společenství praxe předškolního vzdělávání, tentokrát již prezenčně v mateřské škole Bruntál.
 
Programem vás provede tým garantů předškolního vzdělávání projektu Podpora práce učitelů Národního pedagogického institutu ČR. 
 

pozvánka na akci

Člověk a zdraví

22.4. 2020, (10:00 - 13:00), Online setkání

<< Ohlédnutí za setkáním >>

Ohlednutí za setkáním společenství praxe Člověk a zdraví, které se tentokrát konalo online. Plánované setkání společenství praxe tentokrát ovlivnila koronavirová krize. Setkání se mělo uskutečnit 22. dubna v pilotní škole projektu Podpora práce učitelů, v ZŠ Náchod. Bohužel situace nedovolila uskutečnit setkání prezenční formou, zvolili jsme proto online setkání ve stejném termínu.

Cizí jazyky

22. 4. (10:00 - 13:00), Online setkání

<<Ohlédnutí za setkáním>>

 Anotace:

Ohlédnutí za jarním společenstvím praxe Cizí jazyky. Online setkáním Vás provázela lektorka Markéta Čonková. Jarní společenství praxe vzdělávací oblasti cizí jazyky bylo zaměřené na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků s odlišným mateřským jazykem. Zároveň jsme nezapomněli ani na gramotnosti, nejvíce byla akcentována gramotnost digitální.
 

Záznám ze setkání

Zde najdete link na záznám Společenství praxe vzdělávacích oblastí Cizí jazyky a Člověk a zdraví na kanálu YouTube

Člověk a společnost a Člověk a příroda

29.4. 2020, (10:00 - 13:00), Online setkání

<< Ohlédnutí za setkáním >>

Ohlednutí za setkáním společenství praxe Člověk a společnost a Člověk a příroda.

Dne 29. 4. 2020 se konalo online setkání společenství praxe projektu PPUČ, zaměřené na vzdělávací oblasti Člověk a společnost a Člověk a příroda. Zúčastnili se ho učitelé prvního i druhého stupně základních škol napříč republikou. V rámci tohoto setkání byly představeny inspirativní náměty do výuky, včetně metodických doporučení a tipů na zdroje.

Záznam ze setkání

Zde najdete link na záznám Společenství praxe vzdělávacích oblastí Člověk a společnost a Člověk a příroda na kanálu YouTube.

Člověk a svět práce

20.5. 2020, (13:00 - 16:00), Online setkání

<< Ohlédnutí za setkáním >>

Ohlednutí za  online setkáním společenství praxe, ze vzdělávací oblast Člověk a svět práce. Programem nás provedla Kateřina Lichtenberková, garantka vzdělávací oblasti Člověk a svět práce, NPI ČR a Jiří Beran, ředitel ZŠ a MŠ Višňové (okres Znojmo).

Záznam ze setkání

Zde najdete odkaz na záznám ze setkání Člověk a svět práce.

Český jazyk a literatura

21.5. 2020, (10:00 - 13:00), Online setkání

<< Ohlédnutí za setkáním >>

Ohlednutí za setkáním společenství praxe Český jazyk a litaratura. K setkání vzniklo samostatné Digifolio, ve kterém účatsníci naleznou nejen program, ale veškeré podklady, prezentace a materiály, se kterými si pracovalo.

Záznam ze setkání

Zde najdete odkaz na záznám ze setkání společenství praxe Český jazky a literatura.

Matematika a Informatika

27.5. 2020, (13:00 - 16:00), Online setkání

<< Ohlédnutí za setkáním >>

Ohlednutí za setkáním společenství praxe Matematika a informatika. I toto setkání bylo online a máte možnost ho zpětně shlédnout online.

Záznám ze setkání

Záznam ze setkání Matematika a informatika na YouTube kanálu gramotnosti.pro

1. stupeň ZŠ

16.6. 2020, (13:00 - 17:00), ZŠ Vítězslava Hálka, Odolena Voda

<< Ohlédnutí za setkáním >>

Ohlednutí za setkáním společenství praxe 1. stupeň ZŠ. Stěžejním tématem bylo kdy, kde a jak smysluplně rozvíjet digitální gramotnost a informatické myšlení našich dětí. V článku naleznete také mnoho užitečných materiálů ke stažení!

Předškolní vzdělávání

22.6. 2020, (13:30 - 17:30), MŠ Brutnál, Bruntál

<< Ohlédnutí za setkáním >>

Ohlednutí za setkáním společenství praxe Předškolního vzdělávání. Téma tohoto setkání bylo například rozvíjení čtenářské, matematické a digitální gramotností v mateřské školce. Dále jsme pracovali s tématem rozvíjení kolegiální podpory při rozvíjení gramotností a další. Na stránkách odkazu najdete i materiály z tohoto setkání!

Umění a kultura

Archiv

Zde se můžete podívat, jak proběhla společenství praxe na jaře tohoto roku nebo v roce minulém! Naleznete zde prezentace z akcí, programy jednotlivých setkání i shrnující články od pořadatelů.

Jaro 2019

Podzim 2018

Jaro 2018

Podzim 2019

Pohled byl zobrazen 10185x od 27 duben 2018 do 11 srpen 2020