Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Setkání Společenství praxe

od PPUČ

Společenství praxe tvoří komunity učitelů, odborníků či zástupců neziskového sekturou a jsou zdrojem inspirace pro rozvoj matematické, čtenářské a digitální gramotnosti ve vzdělávacích oblastech a stupních vzdělávání. Předmětem sektání těchto komunit jsou témata vztažená k reálné výuce, profesnímu rozvoji učitelů MŠ a ZŠ apod.

Ohlédnutí za uplynulými setkáními společenství praxe na podzim 2020:

Dlouhodobým cílem Společenství praxe je vytvářet komunity, kde si učitelé, odborníci, akademici a zástupci neziskového sektoru budou navzájem poskytovat podporu pro konkrétní vzdělávací oblast. Více...

O tom, jak proběhla setkání společenství praxe v roce 2019 a 2020 se dočtete na těchto stránkách vpravo dole v našem archivu. Naleznete zde prezentace ze setkání, shrnující články od pořadatelů setkání i odborné články od lektorů a dočtete se, co bylo náplní za jednotlivé vzdělávací oblasti.

Blíží se nám jarní setkání 2021, těšíme se na Vás na našich on-line akcích, garanti a lektoři připravují program tak, aby pro Vás byla setkání co nejvíce praktická a užitečná do výuky nejen na dálku, ale i po návratu dětí do škol. Termíny, programy a detaily o akcích budeme postupně doplňovat. Ohlédnutí za již proběhlými setkáními naleznete vpravo na těchto stránkách.

 

Pozvánka na společenství praxe

10. 3. 2021 Vás zveme na první jarní společenství praxe Člověk a zdraví.

Pozvánka na společenství praxe

18. 3. 2021 se na Vás budeme těšit na společenství praxe Člověk a společnost

Pozvánka na společenství praxe

31. 3. 2021 se bude konat oblíbené společenství praxe Předškolní vzdělávání. Zúčastněte se ho s námi!

Pozvánka na společenství praxe

7. 4. 2021 máte možnost setkat se opět s Petrem Koubkem na populárním společenství praxe Český jazyk a literatura

Pozvánka na společenství praxe

19. 4. 2021 se s námi zúčastněte se společenství praxe Umění a kultura.

Pozvánka na společenství praxe

20. 4. 2021 Vás přivítáme na jarním setkání společenství praxe Matematika!

Matematika

4. 11. 2020, (14:00 - 17:00), Online setkání

<<Ohlédnutí za setkáním>>

Ve středu 4. listopadu proběhlo Společenství praxe pro učitele vzdělávacího oboru Matematika. Ačkoliv hostitelskou školou byla ZŠ v Mirovicích, akce se vzhledem k bezpečnostním opatřením musela konat on-line, což umožnilo účast učitelů napříč republikou. Na tomto odkazu najdete ohlétnutí za tímto setknáním.

Záznam společenství praxe Matematiky

Záznam společenství praxe Matematiky ze dne 4. 11. 2020. Odkaz Vás odvede na YouTube stránky gramotnosti.pro život.

Informatika

4. 11. 2020, (14:00 - 17:00), Online setkání

<<Ohlédnutí za setkáním>>

Přinášíme Vám ohlednutí za společenstvím praxe ICT. Online forma nám umožnila, aby se nás na setkání sešlo několik desítek účastníků. Program vznikl ve spolupráci odborných pracovníků NPI ČR a zástupcem ZŠ Strossmayerovo nám. 4. V odkazu najdete také přiložené prezentace ke stažení!

Záznam společenství praxe informatiky

Na YouTube kanálu Gramotnosti.pro život najdete celý záznám společenství praxe informatiky, který se konal 4. 11. 2020

Předškolní vzdělávání

9. 11. 2020, (13:00 - 15:00), Online setkání

<<Ohlédnutí za setkáním>>

 
Přinášíme Vám ohlédnutí za společenstvím praxe předškolního vzdělávání, které se konalo poprvé v online prostředí. Programem Vás provedl tým projektu PPUČ s polečně s MŠ Motýlek a MŠ Várenská.

Záznam společenství praxe Předškolní vzdělávání

Člověk a zdraví

 

9. 11. 2020, (15:00 - 17:00), Online setkání

<<Ohlédnutí za setkáním>>

Společenství praxe "Člověk a zdraví" se konalo 9. 11. 2020 a proběhlo jako všechny ostatní setkání on-line formou. Setkání se mělo uskutečnit v pilotní škole projektu, v ZŠ v Besednice. Bohužel situace nedovolila uskutečnit setkání prezenční formou i proto Vám Petr Polívka v odkazu připravil podrobný článek z toho setkání!

Cizí jazyky

9. 11. 2020, (13:00 - 15:00), Online setkání

<<Ohlédnutí za setkáním>>

 

Přinášíme Vám ohlédnutí za společenstvím praxe cizí jazyky se uskutečnilo tentokrát online a sešlo se dokonce přes šest desítek účastníků. Tématem společenství byly zkušenosti s online výukou a zároveň ukázka aktivit pro rozvoj digitální a čtenářské gramotnosti.

Záznam společenství praxe cizích jazyků

Český jazyk a literatura

25. 11. 2020, (10:00 - 13:00), Online setkání

<<Ohlédnutí za setkáním>>

 

 Přinášíme Vám ohlednutí za společenstvím praxe českého jazyka a literatury. Odkaz Vás odvede na článek, který pro Vás napsal Petr Koubek. Pod tímto příspěvkem také naleznete odkaz na video záznam totoho společenství praxe.

Záznam společenství praxe český jazyk a literatura

Umění a kultura

1.12. 2020, (11:00 - 13:00), Online setkání

<<Ohlédnutí za setkáním>>

1. 12. 2020 se konalo online společenství praxe Umění a kultura. Setkáním nás provázel Martin Mrázek. Dozvěděli jsme se, jak lze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost z pohledu mediální výchovy formou výtvarné výchovy.

Záznam společenství praxe umění a kultura

Na tomto odkazu najdete záznam celého společenství praxe umění a kultura.

Člověk a příroda

8. 12. 2020, (14:00 - 16:00), Online setkání

<<Ohlédnutí za setkáním>>

Dne 8. 12. 2020 se konalo on-line setkání společenství praxe projektu PPUČ, zaměřené na vzdělávací oblast Člověk a příroda. Přestože jsme na jaře slibovali setkání „naživo“, situace to neumožnila. Společenství se zúčastnili učitelé prvního i druhého stupně základních škol napříč republikou. V rámci tohoto setkání byly představeny inspirativní náměty do výuky, včetně metodických doporučení a tipů na zdroje.

Záznam společenství praxe člověk a příroda

Záznam společenství praxe najdete na tomto odkazu.

1. stupeň ZŠ

10. 12. 2020, (13:00 - 17:00), Online setkání

<<Ohlédnutí za setkáním>>

Přinášíme Vám další ohlednutí za podzimním společenstvím praxe 1. stupeň ZŠ, které se poprvé konalo on-line, a to 10. prosince 2020.

Záznam společenství praxe 1. stupně ZŠ

10. 12. 2020 se konalo online společenství praxe 1. stupně ZŠ. Na YouTube kanálu Gramotnosti pro život máte možnost celé setkání zhlédnout!

Člověk a společnost

12. 1. 2021, (14:00 - 17:00), Online setkání

<<Ohlédnutí za setkáním>>

Společenství praxe "Člověk a společnost" se tentokrát konalo v lednovém termínu. Petr Koubek pro Vás připravil ohlédnutí za touto online akcí!

Záznam společenství praxe člověk a společnost

12. 1. 2021 se konalo společenství praxe člověk a společnost. Na tomto záznamu máte možnost ho zpětně celé zhlédnout!

Člověk a svět práce

 
18. 1. 2021, (14:00 - 17:00), Online setkání

<<Ohlédnutí za setkáním>>

Dne 18. 1. 2020 se konalo on-line setkání společenství praxe projektu PPUČ, zaměřené na vzdělávací oblast Člověk a svět práce. Přestože jsme se těšili na prezenční setkání, situace to opět neumožnila. Společenství se zúčastnili učitelé prvního i druhého stupně základních škol napříč republikou. V rámci tohoto setkání byly představeny inspirativní náměty do výuky, včetně metodických doporučení a tipů na zdroje.

Záznam společenství praxe člověk a svět práce

Zde máte možnost shlédnout poslední společenství praxe podzimu 2020 "Člověk a svět práce"

Archiv

Zde se můžete podívat, jak proběhla společenství praxe na jaře tohoto roku nebo v roce minulém! Naleznete zde prezentace z akcí, programy jednotlivých setkání i shrnující články od pořadatelů.

Jaro 2019

Podzim 2018

Jaro 2018

Podzim 2019

Jaro 2020

Podzim 2020

Pohled byl zobrazen 15564x od 27 duben 2018 do 4 březen 2021