Setkání Společenství praxe

od PPUČ

Společenství praxe tvoří komunity učitelů, odborníků či zástupců neziskového sekturou a jsou zdrojem inspirace pro rozvoj matematické, čtenářské a digitální gramotnosti ve vzdělávacích oblastech a stupních vzdělávání. Předmětem sektání těchto komunit jsou témata vztažená k reálné výuce, profesnímu rozvoji učitelů MŠ a ZŠ apod.

Přidat do kolekce

Ohlédnutí za uplynulými setkáními společenství praxe na podzim:

Dlouhodobým cílem Společenství praxe je vytvářet komunity, kde si učitelé, odborníci, akademici a zástupci neziskového sektoru budou navzájem poskytovat podporu pro konkrétní vzdělávací oblast. Více...

O tom, jak proběhla setkání společenství praxe na jaře 2019 se dočtete vpravo na těchto stránkách v našem archivu. Naleznete zde prezentace ze setkání, shrnující články od pořadatelů setkání i odborné články od lektorů a dočtete se, co bylo náplní za jednotivé vzdělávací oblasti.

Blíží se nám podzimní setkání 2019, těšíme se na Vás v pilotních školách našeho projektu Podpora práce učitelů. Termíny všech setkání jsou již známé, přihlašovat se můžete už nyní! Programy a detaily o akcích budeme postupně doplňovat.

Přihlašovat se můžete ZDE:

Český jazyk a literatura

5. 11. (13:00 - 17:00), ZŠ a MŠ Hranice, Struhlovsko

<<Ohlédnutí za setkáním>>

Anotace:

5. 11. 2019 jsme v pilotní škole projektu PPUČ ZŠ Hranice Struhlovsko rozvíjeli čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost společně s učiteli (nejen) dané pilotní školy. Náměty do výuky pro rozvoj gramotností na prvním stupni představila Hana Havlínová, garantka vzdělávací oblasti Český jazyk a Matematika. Materiály a pracovní listy k daným aktivitám naleznete v příloze.

Nezapomeňte ještě i na tento doprovodný článek / popis aktivity k tomuto SP "O Šípkové Růžence s Ozobotem"

Připojené soubory Přílohy 1
materiály Hranice.zip (21,7M) - Stáhnout

Matematika a Informatika

13. 11. (14:00 - 18:30), ZŠ Tomáše Šobra a MŠ Písek

<<Ohlédnutí za setkáním>>

Anotace:

Dne 13. 11. se tým garantů PPUČ vydal do pilotní školy projektu ZŠ Tomáše Šobra a MŠ Písek. Kromě učitelů z dané školy nás poctili účastí i učitelé z okolních škol, ale i další pilotní školy projektu Podpora práce učitelů. Pro všechny účastníky byl připraven velmi interaktiní program jako například práce s ozobotem a ukázka jeho využití při výuce v různých předmětech (matematika, zeměpis), rozvoj geometrie a imaginárního myšlení. Podrobnější popis akce najdete v odkazu. Přílohy naleznete zde pod anotací ale i v ohlédnutí za tímto společenstvím praxe

Připojené soubory Přílohy 12
pracovní list_informatika_Ozobot_mapa_Pisek_A3.pdf (705,7K) - Stáhnout
pracovní list_informatika_Ozobot_ObvodyObsahy.pdf (178,3K) - Stáhnout
pracovní list_informatika_Ozobot_vodni_slalom_A3.pdf (627,6K) - Stáhnout
pracovní list_informatika_Ozobot_zadani_geometrie.pdf (664,9K) - Stáhnout
pracovní list_informatika_Ozokody_pro_nejmensi.pdf (71,1K) - Stáhnout
pracovní list_informatika_PRIKLAD_Kontingenční tabulka.xlsx (88,4K) - Stáhnout
pracovní list_informatika_Zadani_KoTa.pdf (651,1K) - Stáhnout
pracovní list_informatika_zadani_spravne_pohledy.pdf (810,2K) - Stáhnout
pracovní list_informatika_zadani_spravne_pohledy.pdf.1 (810,2K) - Stáhnout
prezentace_Informatika_E. Fanfulová, V. Fanfule.pdf (1,6M) - Stáhnout
prezentace_informatika_V. Fanfule, E. Fanfulová.pdf (1M) - Stáhnout
prezentace_Matematika_Kmecová.pptx (8,6M) - Stáhnout

Cizí jazyky

15. 11. (14:00 - 18:00), ZŠ a MŠ Besednice, okres Český Krumlov

<<Ohlédnutí za setkáním>>

Anotace:

V pátek 22. 11. 2019 se v odpoledních hodinách se sešli v ZŠ Besednice lidé se zájmem o rozvoj gramotností v cizích jazycích. Společenství bylo unikátní v tom, že kromě učitelů přišli i zástupci z řad rodičů, které téma zajímalo. Vznikla tak skupina složená z pedagogů, rodičů a odborníků přes gramotnosti.

V článku dále najdete jak pracovat s aplikací eTwinning a jak jí využít při práci s digitální gramotností a samozřejmě tam na Vás čekají také pracovní listy a prezentace ze setkání.

Člověk a svět práce

15. 11. (14:00 - 18:00), ZŠ a MŠ Besednice, okres Český Krumlov

<<Ohlédnutí za setkáním>>

Anotace:

Na setkání vystoupila za projekt Podpora práce učitelů (PPUČ) Katka Lichtenberková, odborná garantka vzděl. oblasti při NÚV a garantka podnikavosti v projektu P-KAP, která představila podnikavost jako klíčovou kompetenci a ukázky různých výukových nástrojů, které lze k rozvoji podnikavosti a kariérovému rozvoji použít. Dále jste mohli zjistit jak účinně využívat hry ve vztahu k rozvoji osobnosti (kompetencí) žáků. Další detaily ze SP již najdete v odkazu na článek.

1. stupeň ZŠ

27. 11. 2019, ZŠ Skálova Turnov

<<Ohlédnutí za setkáním>>

 

Setkání společenství praxe 1. stupně se konalo 27. 11. v další z pilotních škol projektu Podpora práce učitelů (PPUČ), v ZŠ Skálova Turnov.

Na úvod jsme si s 20 učiteli prvního stupně stručně představili projekt a zahájili setkání videem, zaměřeným právě na rozvoj gramotností na prvním stupni. Video vzniklo ve spolupráci s učiteli a žáky dané pilotní školy.
 
Následovala výuková aktivita na prvním stupni, interaktivní workshop a příležitost popovídat si s odborníky za jednotlivé vzdělávací oblasti 1. stupně ZŠ. Více o setkání v odkazu. V příloze naleznete prezentaci ze setkání.
Připojené soubory Přílohy 1
prezentace_1. stupeň.pptx (8,2M) - Stáhnout

Předškolní vzdělávání

27. 11. 2019, MŠ Obrnice (Most)

<<Ohlédnutí za setkáním>>

 

Setkání společenství praxe Předškolního vzdělávání se konalo 27. 11. v MŠ Obrnice v okrese Most.

Ve velmi milém a příjemném prostředí se zde sešly učitelky z několika spřízněných mateřských škol spolu se svým regionálním koordinátorem projektu Podpora práce učitelů.

Setkáním Vás provázely lektorky Hana Splavcová, Andrea Mouchová a Jana Smolková společně s učitelkami z dané mateřské školy, Anitou Havránkovou a Martinou Honovou.

 

 

Připojené soubory Přílohy 2
Předškolní vzdělávání_pracovní materiál_gramotnosti v PV.docx.1 (152,7K) - Stáhnout
předškolní vzdělávání_prezentace_MŠ Obrnice.pdf (6,2M) - Stáhnout

Člověk a společnost

11. 12. 2019, ZŠ Sokolnice (Brno)

<<Ohlédnutí za setkáním>>

Ve vzdělávací oblasti Člověk a společnost byla tentokrát nosným tematickým prvkem metoda pojetí historie jako příběhu. Přinášíme Vám krátké ohlédnutí za tímto posledním společenstvím praxe z roku 2019 V odkazu na článek najdete i prezentace ke stažení!

Člověk a příroda

 

11. 12. 2019, ZŠ Sokolnice (Brno)

<<Ohlédnutí za setkáním>>

Ohlédnutí za společenstvím praxe Člověk a příroda, které proběhlo 11. prosince na ZŠ Sokolnice. Dočteme se jak se žáci zapojili do programu s názvem Jsme to, co jíme! Výživa pohledem žáků ZŠ Sokolnice. Další lekce se konala v ICT učebně, kde jsme se dozvěděli jaké možnosti nabízí hra Minecraft a virtuální realita pro výuku chemie a přírodopisu.

 

Archiv

Zde se můžete podívat, jak proběhla společenství praxe na jaře tohoto roku nebo v roce minulém! Naleznete zde prezentace z akcí, programy jednotlivých setkání i shrnující články od pořadatelů.

Jaro 2019

Podzim 2018

Jaro 2018

Pohled byl zobrazen 7358x od 27 duben 2018 do 20 únor 2020