Setkání Společenství praxe

od PPUČ

Společenství praxe tvoří komunity učitelů, odborníků či zástupců neziskového sekturou a jsou zdrojem inspirace pro rozvoj matematické, čtenářské a digitální gramotnosti ve vzdělávacích oblastech a stupních vzdělávání. Předmětem sektání těchto komunit jsou témata vztažená k reálné výuce, profesnímu rozvoji učitelů MŠ a ZŠ apod.

Přidat do kolekce

Zde budeme postupně doplňovat informace z již proběhlých setkání společenství praxe za jednotlivé vzdělávací oblasti.

Dlouhodobým cílem Společenství praxe je vytvářet komunity, kde si učitelé, odborníci, akademici a zástupci neziskového sektoru budou navzájem poskytovat podporu pro konkrétní vzdělávací oblast. Více...

O tom, jak proběhla setkání společenství praxe na jaře 2019 se dočtete vpravo na těchto stránkách v našem archivu. Naleznete zde prezentace ze setkání, shrnující články od pořadatelů setkání i odborné články od lektorů a dočtete se, co bylo náplní za jednotivé vzdělávací oblasti.

Blíží se nám podzimní setkání 2019, těšíme se na Vás v pilotních školách našeho projektu Podpora práce učitelů. Termíny všech setkání jsou již známé, přihlašovat se můžete už nyní! Programy a detaily o akcích budeme postupně doplňovat.

Přihlašovat se můžete ZDE:

Český jazyk a literatura (5. 11. 13:00 - 17:00), ZŠ a MŠ Hranice Struhlovsko

Pozvánka na akci

Informatika a matematika (13.11. 14:00 - 18:30), ZŠ T. Šobra a MŠ Písek

Pozvánka na akci

Člověk a svět práce (15. 11. 14:00 - 18:00), ZŠ a MŠ Besednice

Pozvánka na akci

Cizí jazyky (15. 11. 14:00 - 18:00), ZŠ a MŠ Besednice

Pozvánka na akci

1. Stupeň ZŠ (27. 11. 13:00 - 17:00), ZŠ Skálova Turnov

Pozvánka na akci

Předškolní vzdělávání (27. 11. 14:00 - 18:00), MŠ Obrnice

Pozvánka na akci

Člověk a příroda (11. 12. 14:00 - 18:00), ZŠ Sokolnice

Pozvánka na akci

Člověk a společnost (11. 12. 14:00 - 18:00), ZŠ Sokolnice

Pozvánka na akci

Český jazyk a literatura

Matematika

Informatika

Umění a kultura

Člověk a zdraví

Cizí jazyky

Člověk a svět práce

1. stupeň ZŠ

Předškolní vzdělávání

Člověk a společnost

 

 

Člověk a příroda

 

Archiv

Zde se můžete podívat, jak proběhla společenství praxe na jaře tohoto roku nebo v roce minulém! Naleznete zde prezentace z akcí, programy jednotlivých setkání i shrnující články od pořadatelů.

Jaro 2019

Podzim 2018

Jaro 2018

Pohled byl zobrazen 6259x od 27 duben 2018 do 16 listopad 2019