Setkání Společenství praxe

od PPUČ

Společenství praxe tvoří komunity učitelů, odborníků či zástupců neziskového sekturou a jsou zdrojem inspirace pro rozvoj matematické, čtenářské a digitální gramotnosti ve vzdělávacích oblastech a stupních vzdělávání. Předmětem sektání těchto komunit jsou témata vztažená k reálné výuce, profesnímu rozvoji učitelů MŠ a ZŠ apod.

Ohlédnutí za uplynulými setkáními společenství praxe na jaře 2020:

Dlouhodobým cílem Společenství praxe je vytvářet komunity, kde si učitelé, odborníci, akademici a zástupci neziskového sektoru budou navzájem poskytovat podporu pro konkrétní vzdělávací oblast. Více...

O tom, jak proběhla setkání společenství praxe na jaře a na podzim 2019 se dočtete vpravo na těchto stránkách v našem archivu. Naleznete zde prezentace ze setkání, shrnující články od pořadatelů setkání i odborné články od lektorů a dočtete se, co bylo náplní za jednotlivé vzdělávací oblasti.

Blíží se nám jarní setkání 2020, těšíme se na Vás v pilotních školách našeho projektu Podpora práce učitelů či online, vždy v závislosti na termínu konání akce. Všechny termíny setkání jsou již známé, přihlašovat se můžete už nyní! Programy a detaily o akcích budeme postupně doplňovat. Ohédnutí za již proběhlými setkáními naleznete vpravo na těchto stránkách.

Přihlašovat se můžete ZDE:

 

Člověk a svět práce (20. 5. 13:00 - 16:00), online

Přidejte se k nám na další online společenství praxe, tentokrát za vzdělávací oblast Člověk a svět práce.

Programem vás provede Kateřina Lichtenberková, garantka vzdělávací oblasti Člověk a svět práce, NPI ČR a Jiří Beran, ředitel ZŠ a MŠ Višňové (okres Znojmo).

pozvánka na akci

Český jazyk a literatura (21. 5. 10:00 - 13:00), online

Přidejte se k nám na další online společenství praxe. Tentokrát na téma Český jazky a literatura. Specificky se budeme zabývat otázkou jaké místo mají gramotnosti ve vzdělávací oblasti Český jazyk a literatura. Můžete se těšit na práci s dílem Jana Amose Komenského. Ukážeme si na užitečnost jeho díla při růstu dětí ve škole. Probereme potenciál Komenského jako literání a historické osobnosti i jako autora a člověka. Dočkáte se ukázky několika cvičení pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ a následné diskuze a reflexe

Programem vás provede Petr Koubek, garant projektu podpora práce učitelů (PPUČ) Národního pedagogického institutu.

 

pozvánka na akci

Matematika a Informatika (27. 5. 13:00 - 16:00), online

Přidejte se k nám na další online společenství praxe, tentokrát za vzdělávací oblasti Informatika a Matematika.

Matematika

Dva příspěvky rozdělené do samostatných bloků představí účastníkům možnosti rozvoje čtenářské a digitální gramotnosti v hodinách matematiky. Nejprve se zaměříme na práci s textem při zadání matematických úloh a vyzkoušíme si několik možností využití tak, jak s ním pracuje tzv. Singapurská matematika. Druhý blok je věnovaný získávání, zpracování a prezentaci dat s pomocí digitálních technologií. Účastníkům budou představeny postupy a aplikace, které efektivně napomáhají žákům s osvojením základních statistických dovedností.

Informatika

Dva příspěvky rozdělené do samostatných bloků představí nový koncept výuky ICT a informatiky a možnost rozvoje nejen digitální gramotnosti. V prvním bloku se zaměříme na nový obsah informatiky a představíme si tematické oblasti nové informatiky včetně praktických ukázek pro některá témata. Druhý blok bude obsahovat inspirativní ukázky smysluplného využití digitálních technologií pro moderní způsob výuky v jednotlivých předmětech – jak mohou technologie pomoci napříč obory.

Programem vás provede tým garantů projektu podpora práce učitelů (PPUČ), Národního pedagogického institutu.

pozvánka na akci

1. stupeň ZŠ (16. 6. 13:00 - 17:00), ZŠ Vítězslava Hálka

 

Přidejte se k nám na další setkání společenství praxe, tentokrát za 1. stupeň ZŠ. Ukážeme si aktivity, které vedou k rozvíjení digitální gramotnosti u žáků, a to i bez přímého zapojení digitálních technologií. Účastníci budou mít možnost si také vytvořit vlastní výukové aktivity do svých hodin.

Programem vás provede tým garantů 1. stupně ZŠ z Národního pedagogického institutu ČR.

pozvánka na akci

Předškolní vzdělávání (22. 6. 13:30 - 17:30), MŠ Bruntál

Přidejte se k nám na společenství praxe předškolního vzdělávání, tentokrát již prezenčně v mateřské škole Bruntál.
 
Programem vás provede tým garantů předškolního vzdělávání projektu Podpora práce učitelů Národního pedagogického institutu ČR. 
 

pozvánka na akci

Člověk a zdraví

22.4. 2020, (10:00 - 13:00), Online setkání

<< Ohlédnutí za setkáním >>

Ohlednutí za setkáním společenství praxe Člověk a zdraví, které se tentokrát konalo online. Plánované setkání společenství praxe tentokrát ovlivnila koronavirová krize. Setkání se mělo uskutečnit 22. dubna v pilotní škole projektu Podpora práce učitelů, v ZŠ Náchod. Bohužel situace nedovolila uskutečnit setkání prezenční formou, zvolili jsme proto online setkání ve stejném termínu.

Cizí jazyky

24. 11. (10:00 - 13:00), Online setkání

<<Ohlédnutí za setkáním>>

 Anotace:

Ohlédnutí za jarním společenstvím praxe Cizí jazyky. Online setkáním Vás provázela lektorka Markéta Čonková. Jarní společenství praxe vzdělávací oblasti cizí jazyky bylo zaměřené na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků s odlišným mateřským jazykem. Zároveň jsme nezapomněli ani na gramotnosti, nejvíce byla akcentována gramotnost digitální.
 

Záznám ze setkání

Zde najdete link na záznám Společenství praxe vzdělávacích oblastí Cizí jazyky a Člověk a zdraví na kanálu YouTube

Člověk a společnost a Člověk a příroda

29.4. 2020, (10:00 - 13:00), Online setkání

<< Ohlédnutí za setkáním >>

Ohlednutí za setkáním společenství praxe Člověk a společnost a Člověk a příroda.

Dne 29. 4. 2020 se konalo online setkání společenství praxe projektu PPUČ, zaměřené na vzdělávací oblasti Člověk a společnost a Člověk a příroda. Zúčastnili se ho učitelé prvního i druhého stupně základních škol napříč republikou. V rámci tohoto setkání byly představeny inspirativní náměty do výuky, včetně metodických doporučení a tipů na zdroje.

Záznam ze setkání

Zde najdete link na záznám Společenství praxe vzdělávacích oblastí Člověk a společnost a Člověk a příroda na kanálu YouTube.

Český jazyk a literatura

Matematika a Informatika

Člověk a svět práce

1. stupeň ZŠ

Předškolní vzdělávání

Umění a kultura

Archiv

Zde se můžete podívat, jak proběhla společenství praxe na jaře tohoto roku nebo v roce minulém! Naleznete zde prezentace z akcí, programy jednotlivých setkání i shrnující články od pořadatelů.

Jaro 2019

Podzim 2018

Jaro 2018

Podzim 2019

Pohled byl zobrazen 8800x od 27 duben 2018 do 4 červen 2020