Setkání Společenství praxe

Přidat do kolekce

Dlouhodobým cílem Společenství praxe je vytvářet komunity, kde si učitelé, odborníci, akademici a zástupci neziskového sektoru budou navzájem poskytovat podporu pro konkrétní vzdělávací oblast. Vytvořená společenství praxe budou přínosem, pokud bude jejich složení dostatečně pestré a společenství bude motivovat učitele v dané vzdělávací oblasti ke zvyšování kvality vlastní výuky a jejího plánování. Realizace tohoto cíle bude naplněna vzájemným setkáváním společenství.
V rámci projektu budou podpořena prezenční setkání 2x ročně a bude nastavena možnost dalšího sdílení prostřednictvím on-line prostředí.

Nejbližší setkání probíhají v průběhu června – července, nejčastěji v Národním ústavu pro vzdělávání v Praze. Detaily naleznete níže, další informace budeme průběžně přidávat.

 

V rámci setkání společenství praxe budou postupně otevírána například tato témata:

  • aktuality ze vzdělávacích oblastí
  • inspirace pro podporu rozvoje gramotností práci s dětmi/žáky
  • seznámení s projektem PPUČ a jeho aktuálním děním (např. výměna názorů a zkušeností s ověřováním koncepčních nástrojů vyvinutých v projektu)
  • sdílení dobré praxe v oblasti kolegiální podpory

Další informace budou vzhledem k různorodosti setkání obsaženy v programech jednotlivých akcí (viz níže).

 

 

V současné době se můžete přihlašovat na následující setkání:

(Přihlašovat se můžete nejpozději 5 dní před konáním akce, v případě zájmu o proplacení cestovného (viz formulář) 3 týdny předem).

1. stupeň ZŠ  18. června (13:00 – 17:00), Základní škola a mateřská škola, Praha 8 - Ďáblice, U Parkánu 17

Chcete se dozvědět více o rozvoji čtenářské, matematické nebo digitální gramotnosti u žáků 1. stupně základní školy? Přijďte se inspirovat zkušenostmi svých kolegů a hledat společně s nimi cesty, jak obohatit vaši výuku.


 

Dějepis – 19. června, 10:00 - 13:00 (propojení s tématem revizí RVP), Národní ústav pro vzdělávání, Praha

Příspěvek je věnován podpoře čtenářské, matematické a digitální gramotnosti v prostředí školního dějepisu. Předmětem diskuze budou mimo jiné metody, kterými školní dějepis může být aktivní v podpoře těchto gramotností. Jedná se například o nové pojetí historie a školního dějepisu (New History), v rámci kterého se žáci učí kritickému vyhledávání, četbě a přiměřené analýze a hodnocení dějinných pramenů, dokumentů a literatury i s pomocí nových komunikačních technologií. Dále např.  metody orální historie, metody práce s přímými historickými dokumenty, které mohou představovat audiovizuální mediální materiály (obrazy, fotografie, filmy a písemné archivní materiály) a jiné.

Podrobná anotace viz program.


 

Člověk a svět práce 25. června (14:00-18:00), Základní škola Praha 7, Strossmayerovo nám. 4

Hlavním cílem setkání je sdílet pohledy na rozvoj gramotností v rámci vzdělávací oblasti Člověk a svět práce na II. stupni ZŠ. Setkání moderuje Petr Chaluš, který představí možnosti rozvoje gramotností v rámci vzděl. oblasti a inspirace z evropských zemí. Za ZŠ Stross se zúčastní zást. ředitele M. Provazník, který má na starost koordinaci kariérového poradenství a vzděl. oblast Člověk a svět práce. Dále vystoupí Petr Hlaďo z Ústavu pedagogických věd MU v Brně, který se touto oblastí dlouhodobě zabývá na akademické úrovni, realizuje výzkumy a je autorem mnoha publikací k tématu. Setkání se dále zúčastní zástupce ZŠ Londýnská Praha 2, který představí pojetí této oblasti projektovým způsobem. Cílem setkání bude i diskuse o rozvoji oblasti Člověk a svět práce a kariérového poradenství v rámci RVP. 


 

Program Člověk a svět práce.pdf

379,1KB | Středa, 20 červen 2018 | Detaily

Informační a komunikační technologie - 4. července, V rámci Letní školy PPUČ, Kostelec nad Černými Lesy

První setkání je určeno pro učitele všech oborů. Účastníci budou mít možnost seznámit se s digitální gramotností a dozvědět se, jak ji rozvíjet ve svém oboru. V první části setkání zazní základní informace k tomuto tématu a k očekávaným výsledkům učení v uzlových bodech. Čerpat se bude z materiálů vytvářených v NÚV, které účastníci dostanou s předstihem. Druhá část bude věnována workshopu na téma „Jak rozvíjet gramotnost.“ Účastníci se rozdělí do skupin a budou vytvářet za pomoci garanta gramotnosti vzdělávací materiály pro jim blízké obory.


 

Program_IKT.doc

75,5KB | Pátek, 04 květen 2018 | Detaily

Předškolní vzdělávání 4. července v rámci letní školy projektu PPUČ, Kostelec nad Černými lesy

Setkání zástupců ze škol, fakult k problematice předškolního vzdělávání, zejména podpora kolegiálního sdílení, zvědomění gramotností (čtenářské, matematické a digitální).


 

Umění a kultura – 9.–13. července, v rámci letní školy na pražské katedře výtvarné výchovy

Pilotním školám projektu PPUČ jsou exkluzivně nabízena 3 volná místa na celou dobu trvání letní školy. Přihlašujte se také skrze Google formulář níže, nejpozději do 25.5. Nebudou-li místa naplněna, bude účast nabídnuta veřejnosti.

Inspirativní prostředí pražské katedry výtvarné výchovy PedF UK bude již potřetí na pět dní dějištěm letní školy, ve které účastníci z řad pedagogů všech typů škol, školských a mimoškolních zařízení pod odborným vedením výtvarných pedagogů - aktivních umělců zažijí vhled do principů a prostředků současného vizuálního umění tentokrát skrze společné téma „Zrcadlo“ a získají tak inspirativní impulzy pro vlastní pedagogickou činnost s dětmi a mládeží.


 

Program_Umění a kultura.docx

288,5KB | Čtvrtek, 17 květen 2018 | Detaily

Výchova k občanství - 4. července, 12:30 - 16:00, Kostelec nad Černými Lesy

V rámci Letní školy PPUČ v pracovní skupině vzdělávací oblasti Člověk a společnost proběhne setkání a diskuze na téma  Facing History jako unikátní program rozvoje učitelů humanitních věd. Setkáním provede pan Roman Anýž ze ZŠ Dr. Malíka Chrudim

Registrace

Na setkání společenství praxe se prosím registrujte zde.

Vstupte na hlavní web projektu PPUČ

www.gramotnostiproucitele.cz

Pohled byl zobrazen 1386x od 27 duben 2018 do 20 červen 2018