Setkání Společenství praxe

Přidat do kolekce

Dlouhodobým cílem Společenství praxe je vytvářet komunity, kde si učitelé, odborníci, akademici a zástupci neziskového sektoru budou navzájem poskytovat podporu pro konkrétní vzdělávací oblast. Vytvořená společenství praxe budou přínosem, pokud bude jejich složení dostatečně pestré a bude motivovat učitele v dané vzdělávací oblasti ke zvyšování kvality vlastní výuky a jejího plánování. Realizace tohoto cíle bude naplněna vzájemným setkáváním v rámci společenství.
V rámci projektu budou podpořena prezenční setkání 2x ročně a bude nastavena možnost dalšího sdílení prostřednictvím on-line prostředí. Společenství mají dveře otevřené a je tedy možné se kdykoliv v průběhu připojit i bez účasti na předchozích setkáních. Jste srdečně zváni!

Postupně budou otevírána například tato témata:

  • aktuality ze vzdělávacích oblastí
  • inspirace pro podporu rozvoje gramotností v práci s dětmi/žáky
  • seznámení s projektem PPUČ a jeho aktuálním děním (např. výměna názorů a zkušeností s ověřováním koncepčních nástrojů vyvinutých v projektu)
  • sdílení dobré praxe v oblasti kolegiální podpory

První zkušenosti

První setkání Společenství praxe proběhla úspěšně v průběhu června a července 2018. Každá akce měla trochu jiný charakter a byla pro všechny zúčastněné inspirací. Nejzajímavější příspěvky ze setkání vám postupně budeme představovat na tomto místě. 

Podzimní setkání

Úspěšná první setkání Společenství praxe jsou příslibem pro ta následující, která proběhnou v průběhu podzimu. O všech termínech a dalších podrobnostech budeme s dostatečným předstihem informovat.

Ochutnávky z jarních setkání

Přístě můžete být součástí společenství praxe Vaší vzdělávací oblasti i Vy! Přinášíme Vám příspěvky z červnových setkání, které budeme postupně doplňovat také o články přímo od účastníků setkání. Sledujte i nadále tyto stránky.

Nebojte se robotů (ani digitální gramotnosti) - setkání Společenství Praxe 1. stupně 18.6.2018

V inspirativním  prostředí ZŠ a MŠ Praha 8 Ďáblice a třídy 3. B paní učitelky Olgy Koudelkové jsme se v polovině června  setkali nad zdánlivě složitým tématem – kdy a jak začít rozvíjet digitální gramotnost a informatické myšlení  našich dětí. A hned jsme si měli co povídat. Mnozí z nás sdíleli obavy z toho, že nám naše vlastní omezené zkušenosti práce s digitálními technologiemi...číst celé

Předškolní vzdělávání - Labyrinty M. Kaslové

...Nalézali jsme přínos labyrintů a bludišť při pedagogické diagnostice dítěte – při řešení lze odhalit úroveň analyticko-syntetického myšlení dítěte, sledovat jeho pozornost a trpělivost i to, jak dítě přijímá zodpovědnost za své rozhodnutí, jak reaguje na překážku či omyl, jakým způsobem hledá řešení. Zjistili jsme, že práce s chybou...číst celé

Dějepis 19.6.2018

Pracovního setkání Společenství praxe pro VO Dějepis spojeného se skupinou pro revize RVP se zúčastnilo celkem 20 účastníků, didaktiků dějepisu z vysokoškolských pracovišť, Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR), Post Bellum, o.p.s., a učitelů dějepisu...číst celé

Člověk a svět práce 25.6.2018

... Poté jsme se přesunuli k příkladům dobré praxe, kterými nejen hostitelská škola, ale i další přítomné instituce, bezpochyby jsou. M. Provazník a P. Namyslo nás vpravili do fungování školy a pojetí výukového předmětu Výchova k volbě povolání...číst celé

Vstupte na hlavní web projektu PPUČ

www.gramotnostiproucitele.cz

Pohled byl zobrazen 1676x od 27 duben 2018 do 21 srpen 2018