Setkání Společenství praxe

od PPUČ

Společenství praxe tvoří komunity učitelů, odborníků či zástupců neziskového sekturou a jsou zdrojem inspirace pro rozvoj matematické, čtenářské a digitální gramotnosti ve vzdělávacích oblastech a stupních vzdělávání. Předmětem sektání těchto komunit jsou témata vztažená k reálné výuce, profesnímu rozvoji učitelů MŠ a ZŠ apod.

Ohlédnutí za uplynulými setkáními společenství praxe na podzim 2020:

Dlouhodobým cílem Společenství praxe je vytvářet komunity, kde si učitelé, odborníci, akademici a zástupci neziskového sektoru budou navzájem poskytovat podporu pro konkrétní vzdělávací oblast. Více...

O tom, jak proběhla setkání společenství praxe na jaře a v minulém roce se dočtete na těchto stránkách vpravo dole v našem archivu. Naleznete zde prezentace ze setkání, shrnující články od pořadatelů setkání i odborné články od lektorů a dočtete se, co bylo náplní za jednotlivé vzdělávací oblasti.

Blíží se nám podzimní setkání 2020, těšíme se na Vás na našich on-line akcích, garanti a lektoři připravují program tak, aby pro Vás byla setkání co nejvíce praktická a užitečná do výuky nejen na dálku, ale i po návratu dětí do škol. Všechny termíny setkání jsou již známé, přihlašovat se můžete už nyní! Programy a detaily o akcích budeme postupně doplňovat. Ohédnutí za již proběhlými setkáními naleznete vpravo na těchto stránkách.

 

Pozvánka na společenství praxe

Společenství praxe - Matematika a Informatika (4. 11. 2020), On-line

Společenství praxe Matematika a Informatika podzim 2020

Pozvánka na společenství praxe

Společenství praxe - Předškolní vzdělávání (9. 11. 2020), On-line

Pozvánka na společenství praxe

Společenství praxe - Cizí jazyky (9. 11. 2020), On-line

Pozvánka na společenství praxe

Společenství praxe - Člověk a zdraví (9. 11. 2020), On-line

Člověk a zdraví

 

Cizí jazyky

Člověk a společnost a Člověk a příroda

Člověk a svět práce

 

Český jazyk a literatura

 

Matematika a Informatika

 

1. stupeň ZŠ

 

Předškolní vzdělávání

 

Umění a kultura

 

Archiv

Zde se můžete podívat, jak proběhla společenství praxe na jaře tohoto roku nebo v roce minulém! Naleznete zde prezentace z akcí, programy jednotlivých setkání i shrnující články od pořadatelů.

Jaro 2019

Podzim 2018

Jaro 2018

Podzim 2019

Jaro 2020

Pohled byl zobrazen 11404x od 27 duben 2018 do 30 říjen 2020