Setkání Společenství praxe

od PPUČ

Společenství praxe tvoří komunity učitelů, odborníků či zástupců neziskového sekturou a jsou zdrojem inspirace pro rozvoj matematické, čtenářské a digitální gramotnosti ve vzdělávacích oblastech a stupních vzdělávání. Předmětem sektání těchto komunit jsou témata vztažená k reálné výuce, profesnímu rozvoji učitelů MŠ a ZŠ apod.

Ohlédnutí za uplynulými setkáními společenství praxe na podzim 2020:

Dlouhodobým cílem Společenství praxe je vytvářet komunity, kde si učitelé, odborníci, akademici a zástupci neziskového sektoru budou navzájem poskytovat podporu pro konkrétní vzdělávací oblast. Více...

O tom, jak proběhla setkání společenství praxe na jaře a v minulém roce se dočtete na těchto stránkách vpravo dole v našem archivu. Naleznete zde prezentace ze setkání, shrnující články od pořadatelů setkání i odborné články od lektorů a dočtete se, co bylo náplní za jednotlivé vzdělávací oblasti.

Blíží se nám podzimní setkání 2020, těšíme se na Vás na našich on-line akcích, garanti a lektoři připravují program tak, aby pro Vás byla setkání co nejvíce praktická a užitečná do výuky nejen na dálku, ale i po návratu dětí do škol. Všechny termíny setkání jsou již známé, přihlašovat se můžete už nyní! Programy a detaily o akcích budeme postupně doplňovat. Ohédnutí za již proběhlými setkáními naleznete vpravo na těchto stránkách.

 

Pozvánka na společenství praxe

Společenství praxe - Český jazyk a literatura (25. 11. 2020), On-line

SP Český jazyk a literatura

Pozvánka na společenství praxe

Společenství praxe - Člověk a společnost (8. 12. 2020), On-line

SP Člověk a společnost

Pozvánka na společenství praxe

Společenství praxe - Člověk a svět práce (14. 12. 2020), On-line

Pozvánka na společenství praxe

Společenství praxe - 1. stupeň ZŠ (10. 12. 2020), On-line

SP 1.stupeň podzim 2020

Matematika

4. 11. 2020, (14:00 - 17:00), Online setkání

<<Ohlédnutí za setkáním>>

Ve středu 4. listopadu proběhlo Společenství praxe pro učitele vzdělávacího oboru Matematika. Ačkoliv hostitelskou školou byla ZŠ v Mirovicích, akce se vzhledem k bezpečnostním opatřením musela konat on-line, což umožnilo účast učitelů napříč republikou. Na tomto odkazu najdete ohlétnutí za tímto setknáním.

Záznam společenství praxe Matematiky

Záznam společenství praxe Matematiky ze dne 4. 11. 2020. Odkaz Vás odvede na YouTube stránky gramotnosti.pro život.

Informatika

4. 11. 2020, (14:00 - 17:00), Online setkání

<<Ohlédnutí za setkáním>>

Přinášíme Vám ohlednutí za společenstvím praxe ICT. Online forma nám umožnila, aby se nás na setkání sešlo několik desítek účastníků. Program vznikl ve spolupráci odborných pracovníků NPI ČR a zástupcem ZŠ Strossmayerovo nám. 4. V odkazu najdete také přiložené prezentace ke stažení!

Záznam společenství praxe informatiky

Na YouTube kanálu Gramotnosti.pro život najdete celý záznám společenství praxe informatiky, který se konal 4. 11. 2020

Předškolní vzdělávání

 

Člověk a zdraví

 

Cizí jazyky

9. 11. 2020, (13:00 - 15:00), Online setkání

<<Ohlédnutí za setkáním>>

 

Přinášíme Vám ohlédnutí za společenstvím praxe cizí jazyky se uskutečnilo tentokrát online a sešlo se dokonce přes šest desítek účastníků. Tématem společenství byly zkušenosti s online výukou a zároveň ukázka aktivit pro rozvoj digitální a čtenářské gramotnosti.

Záznam společenství praxe cizích jazyků

Český jazyk a literatura

 

1. stupeň ZŠ

 

Člověk a společnost

Člověk a svět práce

 

Umění a kultura

 

Archiv

Zde se můžete podívat, jak proběhla společenství praxe na jaře tohoto roku nebo v roce minulém! Naleznete zde prezentace z akcí, programy jednotlivých setkání i shrnující články od pořadatelů.

Jaro 2019

Podzim 2018

Jaro 2018

Podzim 2019

Jaro 2020

Pohled byl zobrazen 13738x od 27 duben 2018 do 25 listopad 2020