Setkání Společenství praxe – archiv jaro 2020

od PPUČ

Společenství praxe tvoří komunity učitelů, odborníků či zástupců neziskového sekturou a jsou zdrojem inspirace pro rozvoj matematické, čtenářské a digitální gramotnosti ve vzdělávacích oblastech a stupních vzdělávání. Předmětem sektání těchto komunit jsou témata vztažená k reálné výuce, profesnímu rozvoji učitelů MŠ a ZŠ apod.

Cizí jazyk

22. 4. 2020, (10:00 - 13:00), Online setkání

<<Ohlédnutí za setkáním>>

 Anotace:

Ohlédnutí za jarním společenstvím praxe Cizí jazyky. Online setkáním Vás provázela lektorka Markéta Čonková. Jarní společenství praxe vzdělávací oblasti cizí jazyky bylo zaměřené na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků s odlišným mateřským jazykem. Zároveň jsme nezapomněli ani na gramotnosti, nejvíce byla akcentována gramotnost digitální.
 
Zde najdete link na záznám Společenství praxe vzdělávacích oblastí Cizí jazyky a Člověk a zdraví na kanálu YouTube.
 
 

Soubory ke stažení Cizí jazyk

Člověk a zdraví

22.4. 2020, (10:00 - 13:00), Online setkání

<< Ohlédnutí za setkáním >>

Ohlednutí za setkáním společenství praxe Člověk a zdraví, které se tentokrát konalo online. Plánované setkání společenství praxe tentokrát ovlivnila koronavirová krize. Setkání se mělo uskutečnit 22. dubna v pilotní škole projektu Podpora práce učitelů, v ZŠ Náchod. Bohužel situace nedovolila uskutečnit setkání prezenční formou, zvolili jsme proto online setkání ve stejném termínu.

Soubory ke stažení Člověk a zdraví

prezentace PPUČ_SP_jaro 2020_final.pptx

6,7MB | Čtvrtek, 07 květen 2020 | Detaily

Člověk a společnost a Člověk a příroda

29.4. 2020, (10:00 - 13:00), Online setkání

<< Ohlédnutí za setkáním >>

Ohlednutí za setkáním společenství praxe Člověk a společnost a Člověk a příroda.

Dne 29. 4. 2020 se konalo online setkání společenství praxe projektu PPUČ, zaměřené na vzdělávací oblasti Člověk a společnost a Člověk a příroda. Zúčastnili se ho učitelé prvního i druhého stupně základních škol napříč republikou. V rámci tohoto setkání byly představeny inspirativní náměty do výuky, včetně metodických doporučení a tipů na zdroje.

Zde najdete link na záznám Společenství praxe vzdělávacích oblastí Člověk a společnost a Člověk a příroda na kanálu YouTube.

Soubory ke stažení Člověk a společnost a Člověk a příroda

prezentace PPUČ_SP_jaro 2020_final.pptx

6,7MB | Čtvrtek, 07 květen 2020 | Detaily

Přírodověda_Jakub Holec_aplikace.pptx

2,2MB | Čtvrtek, 14 květen 2020 | Detaily

Chemie_aplikace_Luděk Míka.docx

288,5KB | Čtvrtek, 14 květen 2020 | Detaily

Člověk a svět práce

20.5. 2020, (13:00 - 16:00), Online setkání

<< Ohlédnutí za setkáním >>

Ohlednutí za  online setkáním společenství praxe, ze vzdělávací oblast Člověk a svět práce. Programem nás provedla Kateřina Lichtenberková, garantka vzdělávací oblasti Člověk a svět práce, NPI ČR a Jiří Beran, ředitel ZŠ a MŠ Višňové (okres Znojmo).

Zde najdete odkaz na záznám ze setkání Člověk a svět práce.

Soubory ke stažení Člověk a svět práce

Český jazyk a literatura

21.5. 2020, (10:00 - 13:00), Online setkání

<< Ohlédnutí za setkáním >>

Ohlednutí za setkáním společenství praxe Český jazyk a litaratura. K setkání vzniklo samostatné Digifolio, ve kterém účatsníci naleznou nejen program, ale veškeré podklady, prezentace a materiály, se kterými si pracovalo.

Zde najdete odkaz na záznám ze setkání Člověk a svět práce.

Soubory ke stažení Český jazyk a literatura

1_Kladno - PL1 - text život J.A.K..docx

48,2KB | Středa, 20 květen 2020 | Detaily

3_Kladno - PL3 - dva texty_život JAK..docx

983,7KB | Středa, 20 květen 2020 | Detaily

4_Kladno - PL4 - hodnoty a symboly.docx

52,1KB | Středa, 20 květen 2020 | Detaily

5_Kladno - PL5 - Citáty o JAK.docx

49,6KB | Středa, 20 květen 2020 | Detaily

6_Literatura pro dospělé.docx

43,6KB | Středa, 20 květen 2020 | Detaily

Matematika a informatika

27.5. 2020, (13:00 - 16:00), Online setkání

<< Ohlédnutí za setkáním >>

Ohlednutí za setkáním společenství praxe Matematika a informatika. I toto setkání bylo online a máte možnost ho zpětně shlédnout online.

Záznam ze setkání Matematika a informatika na YouTube kanálu gramotnosti.pro

Soubory ke stažení Matematika a informatika

1. stupeň ZŠ

16.6. 2020, (13:00 - 17:00), ZŠ Vítězslava Hálka, Odolena Voda

<< Ohlédnutí za setkáním >>

Ohlednutí za setkáním společenství praxe 1. stupeň ZŠ. Stěžejním tématem bylo kdy, kde a jak smysluplně rozvíjet digitální gramotnost a informatické myšlení našich dětí. V článku naleznete také mnoho užitečných materiálů ke stažení!

 

Soubory ke stažení 1. stupeň ZŠ

1. stupeň_Člověk a jeho svět_fotografie k WS.docx

325,9KB | Úterý, 07 červenec 2020 | Detaily

1. stupeň_Člověk a jeho svět_scénář k WS.docx

320,7KB | Úterý, 07 červenec 2020 | Detaily

1. stupeň_Člověk a jeho svět_text básně.docx

45KB | Úterý, 07 červenec 2020 | Detaily

1. stupeň_Prezentace_CaJS.pptx

10,9MB | Úterý, 07 červenec 2020 | Detaily

1. stupeň_prezentace_digitální gramotnost.pptx

2,3MB | Úterý, 07 červenec 2020 | Detaily

1. stupeň_prezentace_Hana Havlínová.pptx

2,6MB | Úterý, 07 červenec 2020 | Detaily

Umění a kultura

17.6. 2020, (12:30 - 14:30), online

<< Ohlédnutí za setkáním >>

Ústředním tématem tohoto online setkání je autorský dialog jako způsob výuky. Představíme
konkrétní náměty do výuky (nejen) v oblasti Umění a kultura. Zaměřili jsme se také na různé metody a formy výuky včetně důrazu na rozvoj gramotností.

Zde najdete odkaz na online setkání společenství praxe Umění a kultura

Předškolní vzdělávání

22.6. 2020, (13:30 - 17:30), MŠ Brutnál, Bruntál

<< Ohlédnutí za setkáním >>

Ohlednutí za setkáním společenství praxe Předškolního vzdělávání. Téma tohoto setkání bylo například rozvíjení čtenářské, matematické a digitální gramotností v mateřské školce. Dále jsme pracovali s tématem rozvíjení kolegiální podpory při rozvíjení gramotností a další. Na stránkách odkazu najdete i materiály z tohoto setkání!

 

Pohled byl zobrazen 617x od 14 září 2020 do 10 prosinec 2023