Setkání Společenství praxe – archiv podzim 2019

od PPUČ

Společenství praxe tvoří komunity učitelů, odborníků či zástupců neziskového sekturou a jsou zdrojem inspirace pro rozvoj matematické, čtenářské a digitální gramotnosti ve vzdělávacích oblastech a stupních vzdělávání. Předmětem sektání těchto komunit jsou témata vztažená k reálné výuce, profesnímu rozvoji učitelů MŠ a ZŠ apod.

Obrázek

Český jazyk a literatura

5. 11. (13:00 - 17:00), ZŠ a MŠ Hranice, Struhlovsko

<<Ohlédnutí za setkáním>>

Anotace:

5. 11. 2019 jsme v pilotní škole projektu PPUČ ZŠ Hranice Struhlovsko rozvíjeli čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost společně s učiteli (nejen) dané pilotní školy. Náměty do výuky pro rozvoj gramotností na prvním stupni představila Hana Havlínová, garantka vzdělávací oblasti Český jazyk a Matematika. Materiály a pracovní listy k daným aktivitám naleznete v příloze.

Nezapomeňte ještě i na tento doprovodný článek / popis aktivity k tomuto SP "O Šípkové Růžence s Ozobotem"

 

 

Připojené soubory Přílohy 1
materiály Hranice.zip (21,7M) - Stáhnout

Matematika a Informatika

13. 11. (14:00 - 18:30), ZŠ Tomáše Šobra a MŠ Písek

<<Ohlédnutí za setkáním>>

Anotace:

Dne 13. 11. se tým garantů PPUČ vydal do pilotní školy projektu ZŠ Tomáše Šobra a MŠ Písek. Kromě učitelů z dané školy nás poctili účastí i učitelé z okolních škol, ale i další pilotní školy projektu Podpora práce učitelů. Pro všechny účastníky byl připraven velmi interaktiní program jako například práce s ozobotem a ukázka jeho využití při výuce v různých předmětech (matematika, zeměpis), rozvoj geometrie a imaginárního myšlení. Podrobnější popis akce najdete v odkazu. Přílohy naleznete zde pod anotací ale i v ohlédnutí za tímto společenstvím praxe.

Připojené soubory Přílohy 12
pracovní list_informatika_Ozobot_mapa_Pisek_A3.pdf.1 (705,7K) - Stáhnout
pracovní list_informatika_Ozobot_ObvodyObsahy.pdf.1 (178,3K) - Stáhnout
pracovní list_informatika_Ozobot_vodni_slalom_A3.pdf.1 (627,6K) - Stáhnout
pracovní list_informatika_Ozobot_zadani_geometrie.pdf.1 (664,9K) - Stáhnout
pracovní list_informatika_Ozokody_pro_nejmensi.pdf.1 (71,1K) - Stáhnout
pracovní list_informatika_PRIKLAD_Kontingenční tabulka.xlsx.1 (88,4K) - Stáhnout
pracovní list_informatika_Zadani_KoTa.pdf.1 (651,1K) - Stáhnout
pracovní list_informatika_zadani_spravne_pohledy.pdf.1.pdf (810,2K) - Stáhnout
pracovní list_informatika_zadani_spravne_pohledy.pdf.2 (810,2K) - Stáhnout
prezentace_Informatika_E. Fanfulová, V. Fanfule.pdf.1 (1,6M) - Stáhnout
prezentace_informatika_V. Fanfule, E. Fanfulová.pdf.1 (0) - Stáhnout
prezentace_Matematika_Kmecová.pptx.1 (8,6M) - Stáhnout

Cizí jazyky

15. 11. (14:00 - 18:00), ZŠ a MŠ Besednice, okres Český Krumlov

<<Ohlédnutí za setkáním>>

 Anotace:

V pátek 22. 11. 2019 se v odpoledních hodinách se sešli v ZŠ Besednice lidé se zájmem o rozvoj gramotností v cizích jazycích. Společenství bylo unikátní v tom, že kromě učitelů přišli i zástupci z řad rodičů, které téma zajímalo. Vznikla tak skupina složená z pedagogů, rodičů a odborníků přes gramotnosti.

 

V článku dále najdete jak pracovat s aplikací eTwinning a jak jí využít při práci s digitální gramotností a samozřejmě tam na Vás čekají také pracovní listy a prezentace ze setkání.

 

Člověk a svět práce

15. 11. (14:00 - 18:00), ZŠ a MŠ Besednice, okres Český Krumlov

<<Ohlédnutí za setkáním>>

Anotace:

Na setkání vystoupila za projekt Podpora práce učitelů (PPUČ) Katka Lichtenberková, odborná garantka vzděl. oblasti při NÚV a garantka podnikavosti v projektu P-KAP, která představila podnikavost jako klíčovou kompetenci a ukázky různých výukových nástrojů, které lze k rozvoji podnikavosti a kariérovému rozvoji použít. Dále jste mohli zjistit jak účinně využívat hry ve vztahu k rozvoji osobnosti (kompetencí) žáků. Další detaily ze SP již najdete v odkazu na článek.

1. stupeň ZŠ

 27. 11., ZŠ Skálova, Turnov

 <<Ohlédnutí za setkáním>>

 

Setkání společenství praxe 1. stupně se konalo 27. 11. v další z pilotních škol projektu Podpora práce učitelů (PPUČ), v ZŠ Skálova Turnov.

Na úvod jsme si s 20 učiteli prvního stupně stručně představili projekt a zahájili setkání videem, zaměřeným právě na rozvoj gramotností na prvním stupni. Video vzniklo ve spolupráci s učiteli a žáky dané pilotní školy.

Následovala výuková aktivita na prvním stupni, interaktivní workshop a příležitost popovídat si s odborníky za jednotlivé vzdělávací oblasti 1. stupně ZŠ. Více o setkání v odkazu. V příloze naleznete prezentaci ze setkání.

Připojené soubory Přílohy 1
prezentace_1. stupeň.pptx.1 (8,2M) - Stáhnout

Předškolní vzdělávání

27. 11. 2019, MŠ Obrnice (Most)

<<Ohlédnutí za setkáním>>

Setkání společenství praxe Předškolního vzdělávání se konalo 27. 11. v MŠ Obrnice v okrese Most.

Ve velmi milém a příjemném prostředí se zde sešly učitelky z několika spřízněných mateřských škol spolu se svým regionálním koordinátorem projektu Podpora práce učitelů.

Setkáním Vás provázely lektorky Hana Splavcová, Andrea Mouchová a Jana Smolková společně s učitelkami z dané mateřské školy, Anitou Havránkovou a Martinou Honovou.

Připojené soubory Přílohy 2
Předškolní vzdělávání_pracovní materiál_gramotnosti v PV.docx.1.docx (152,7K) - Stáhnout
předškolní vzdělávání_prezentace_MŠ Obrnice.pdf.2 (6,2M) - Stáhnout

Člověk a společnost

 11. 12. 2019, ZŠ Sokolnice (Brno)

<<Ohlédnutí za setkáním>>

Ve vzdělávací oblasti Člověk a společnost byla tentokrát nosným tematickým prvkem metoda pojetí historie jako příběhu. Přinášíme Vám krátké ohlédnutí za tímto posledním společenstvím praxe z roku 2019 V odkazu na článek najdete i prezentace ke stažení!

 

 

 

Člověk a příroda

 11. 12. 2019, ZŠ Sokolnice (Brno)

<<Ohlédnutí za setkáním>>

Ohlédnutí za společenstvím praxe Člověk a příroda, které proběhlo 11. prosince na ZŠ Sokolnice. Dočteme se jak se žáci zapojili do programu s názvem Jsme to, co jíme! Výživa pohledem žáků ZŠ Sokolnice. Další lekce se konala v ICT učebně, kde jsme se dozvěděli jaké možnosti nabízí hra Minecraft a virtuální realita pro výuku chemie a přírodopisu.

Umění a kultura

28. 1. 2020, ZŠ Strossmayerovo náměstí (Praha)

<< Ohlédnutí za setkáním >>

Ohlédnutí za setkáním společenství praxe, které se konalo 28. ledna v pražské ZŠ Strossmayerovo náměstí. Společně jsme se zabývali otázkami: Kde se jednotlivé obory oblasti Umění a kultura a gramotnosti setkávají? K jakým oborům a gramotnostem inklinujeme sami za sebe a čím se rádi ve výuce zabýváme? Co naopak považujeme za obtížné a proč.

V článku jsou připraveny ke stažení i materiály prezentované na tomto setkání.

Člověk a zdraví

 28. 1. 2020, ZŠ Strossmayerovo náměstí (Praha)

<< Ohlédnutí za setkáním >>

Ohlédnutí za setkáním společenství praxe, které se konalo 28. ledna v pražské ZŠ Strossmayerovo náměstí. Společenství praxe bylo tentokrát zaměřeno výhradně na "Výchovu ke zdraví". Byly představil tři, již v praxi ověřené, aktivity (Bingo, 5 proti 5 a QR kódy) rozvíjející matematickou, čtenářskou i digitální gramotnost. Všichni účastnici si dané aktivity vyzkoušeli a s chutí si zasoutěžili..

V článku jsou připraveny ke stažení i materiály prezentované na tomto setkání.

Pohled byl zobrazen 118x od 12 březen 2020 do 11 srpen 2020