Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Setkání Společenství praxe – archiv podzim 2020

od PPUČ

Společenství praxe tvoří komunity učitelů, odborníků či zástupců neziskového sekturou a jsou zdrojem inspirace pro rozvoj matematické, čtenářské a digitální gramotnosti ve vzdělávacích oblastech a stupních vzdělávání. Předmětem sektání těchto komunit jsou témata vztažená k reálné výuce, profesnímu rozvoji učitelů MŠ a ZŠ apod.

Matematika

4. 11. 2020, (14:00 - 17:00), Online setkání

<<Ohlédnutí za setkáním>>

Ve středu 4. listopadu proběhlo Společenství praxe pro učitele vzdělávacího oboru Matematika. Ačkoliv hostitelskou školou byla ZŠ v Mirovicích, akce se vzhledem k bezpečnostním opatřením musela konat on-line, což umožnilo účast učitelů napříč republikou. Na tomto odkazu najdete ohlétnutí za tímto setknáním.
 
Záznam společenství praxe Matematiky ze dne 4. 11. 2020. Odkaz Vás odvede na YouTube stránky gramotnosti.pro život.
 

Informatika

4. 11. 2020, (14:00 - 17:00), Online setkání

<<Ohlédnutí za setkáním>>

Přinášíme Vám ohlednutí za společenstvím praxe ICT. Online forma nám umožnila, aby se nás na setkání sešlo několik desítek účastníků. Program vznikl ve spolupráci odborných pracovníků NPI ČR a zástupcem ZŠ Strossmayerovo nám. 4. V odkazu najdete také přiložené prezentace ke stažení!

Na YouTube kanálu Gramotnosti.pro život najdete celý záznám společenství praxe informatiky, který se konal 4. 11. 2020

Předškolní vzdělávání

9. 11. 2020, (13:00 - 15:00), Online setkání

<<Ohlédnutí za setkáním>>

 
Přinášíme Vám ohlédnutí za společenstvím praxe předškolního vzdělávání, které se konalo poprvé v online prostředí. Programem Vás provedl tým projektu PPUČ s polečně s MŠ Motýlek a MŠ Várenská.
 
Záznam tohoto společenství praxe
SP Předšklolní vzdělávání podzim 2020

Člověk a zdraví

9. 11. 2020, (15:00 - 17:00), Online setkání

<<Ohlédnutí za setkáním>>

Společenství praxe "Člověk a zdraví" se konalo 9. 11. 2020 a proběhlo jako všechny ostatní setkání on-line formou. Setkání se mělo uskutečnit v pilotní škole projektu, v ZŠ v Besednice. Bohužel situace nedovolila uskutečnit setkání prezenční formou i proto Vám Petr Polívka v odkazu připravil podrobný článek z toho setkání!

Cizí jazyky

9. 11. 2020, (13:00 - 15:00), Online setkání

<<Ohlédnutí za setkáním>>

 Přinášíme Vám ohlédnutí za společenstvím praxe cizí jazyky se uskutečnilo tentokrát online a sešlo se dokonce přes šest desítek účastníků. Tématem společenství byly zkušenosti s online výukou a zároveň ukázka aktivit pro rozvoj digitální a čtenářské gramotnosti.

Záznam tohoto společenství praxe

Český jazyk a literatura

25. 11. 2020, (10:00 - 13:00), Online setkání

<<Ohlédnutí za setkáním>>

 Přinášíme Vám ohlednutí za společenstvím praxe českého jazyka a literatury. Odkaz Vás odvede na článek, který pro Vás napsal Petr Koubek. Pod tímto příspěvkem také naleznete odkaz na video záznam totoho společenství praxe.

Záznam tohoto společenství praxe

Umění a kultura

17.6. 2020, (12:30 - 14:30), online

<< Ohlédnutí za setkáním >>

Ústředním tématem tohoto online setkání je autorský dialog jako způsob výuky. Představíme
konkrétní náměty do výuky (nejen) v oblasti Umění a kultura. Zaměřili jsme se také na různé metody a formy výuky včetně důrazu na rozvoj gramotností.

Zde najdete odkaz na online setkání společenství praxe Umění a kultura

Člověk a příroda

8. 12. 2020, (14:00 - 16:00), Online setkání

<<Ohlédnutí za setkáním>>

Dne 8. 12. 2020 se konalo on-line setkání společenství praxe projektu PPUČ, zaměřené na vzdělávací oblast Člověk a příroda. Přestože jsme na jaře slibovali setkání „naživo“, situace to neumožnila. Společenství se zúčastnili učitelé prvního i druhého stupně základních škol napříč republikou. V rámci tohoto setkání byly představeny inspirativní náměty do výuky, včetně metodických doporučení a tipů na zdroje.

A nechybí ani záznam setkání společenství praxe.

1. stupeň ZŠ

10. 12. 2020, (13:00 - 17:00), Online setkání

<<Ohlédnutí za setkáním>>

Přinášíme Vám další ohlednutí za podzimním společenstvím praxe 1. stupeň ZŠ, které se poprvé konalo on-line, a to 10. prosince 2020.

Záznam ze setkání najdete na této adrese.

Člověk a společnost

12. 1. 2021, (14:00 - 17:00), Online setkání

<<Ohlédnutí za setkáním>>

Společenství praxe "Člověk a společnost" se tentokrát konalo v lednovém termínu. Petr Koubek pro Vás připravil ohlédnutí za touto online akcí!

Na tomto záznamu máte možnost ho zpětně celé shlédnout!

Člověk a svět práce

18. 1. 2021, (14:00 - 17:00), Online setkání

<<Ohlédnutí za setkáním>>

Dne 18. 1. 2020 se konalo on-line setkání společenství praxe projektu PPUČ, zaměřené na vzdělávací oblast Člověk a svět práce. Přestože jsme se těšili na prezenční setkání, situace to opět neumožnila. Společenství se zúčastnili učitelé prvního i druhého stupně základních škol napříč republikou. V rámci tohoto setkání byly představeny inspirativní náměty do výuky, včetně metodických doporučení a tipů na zdroje.

Pohled byl zobrazen 185x od 8 únor 2021 do 6 květen 2021