Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Společenství praxe pro dějepis a společenské vědy – leden 2021

od PPUČ

Společenství praxe bylo naplánováno na 8. prosince, ale z důvodu nástupu žáků druhých stupňů do školy po přechodném poklesu nebezpečí pandemie bylo přesunuto na leden. Proběhlo distančně dne 12. ledna 2021. Toto je digitální portfolio SP. Společenství praxe se týkalo potenciálu rozvoje základních gramotností při práci s primárními historickými prameny.

O setkání SP

Učitelé dějepisu mají výhodu i nevýhodu v předmětu svého poznání: povětšinou už skončil v čase, ale je o něm řada přímých pramenů. Navíc o určitých fázích historie se toho mnoho již vybádalo. O soudobých dějinách méně, ale zase existuje řada přímých účastníků dějů, s nimiž si lze povídat… Problémem dějepisu už od doby starověkých Řeků je, že obsahuje veškeré vědění, o tom, co se člověku stalo. A veškeré vědění se nedá učit, ani naučit. Školní dějepis proto potřebuje: dobrý výběr historických látek a témat, strukturaci cílů a neotřelý, ale komplexní způsob práce s prameny, nejen formálně deduktivní „naučení“ se o historické látce z učebnice. Výběr látky, stanovení cílů a představení několika účinných postupů do výuky jsou součásti také tohoto setkání ve společenství praxe.

Program setkání

•Úvod (Adéla Zehringerová, Petr a Věra Koubkovi)
•Oblasti historického myšlení a gramotnosti (P. Koubek)
•Rychlý místní přehled (Petr Karlíček)
•Povrly v historických fotografiích (P. Karlíček)
•Co je na starých školních mapách (P. Karlíček)
•Místní kronika - co v ní nalezneme a co to znamená? (Věra Koubková, Petr Koubek)
•Noviny jako historický pramen (P. Karlíček)
•“Opakování”: zpracování tematické výuky k místu opřená o fotografie a různorodé mapy (Petrové)
•Shrnutí a doporučení, jak začít
•Diskuse a závěr
 
Záznam ze setkání:
 

Úvod – společenství praxe a PPUČ

Připojená prezentace obsahuje informace o projektu PPUČ a jeho výsledcích a také informace o společenstvích praxe a dalších vzdělávacích příležitostech, které nabízí projekt PPUČ veřejnosti.

Připojené soubory Přílohy 1
Prezentace PPUČ_SP_leden 2021_final.pptx (4,3M) - Stáhnout

Jsme interaktivní!

Během společenství praxe zpracovávali účastníci několik kvízů, hlasování a vyplňovali formuláře, odpovídali na záludné otázky jako například:

  • Když využívám ve výuce primární prameny, cílem je, aby se žáci naučili…

Účastníci pracovali také s katastrálními mapami. Odkaz na staré katastrální mapy: https://archivnimapy.cuzk.cz/uazk/pohledy/archiv.html. Naučili se ovládat tuto aplikaci Českého ústavu zeměměřičského a katastrálního .

V závěru měli účastníci zpracovat také do formuláře vlastní návrh místně zakotvené výuky v této struktuře:

  1. Nadepište lekci svým jménem nebo avatarem (přezdívkou)

  2. uveďte cíle lekce (využijte oblasti historického myšlení)

  3. uveďte, s čím byste pracovali

  4. uveďte činnosti žáků s prameny

  5. uveďte, jak zjistíte, že se žákům daří?

Oblasti historického myšlení a gramotnosti a základní gramotnosti (P. Koubek)

•Jak víme, že je to důležité? (identifikace historického významu)
•Jak víme, že něco víme? (hledání důkazů)
•Co se změnilo, co zůstalo, kdo z toho těžil a kdo ne? (tázání se po změně a trvání)
•Co události a změny způsobilo a co se stalo jejich následkem?
•Jak různě lidé v dané době vnímali historické události? Co tím zjistíme o lidech? (zkoumání událostí z historické perspektivy)
•Jak se z historických událostí můžeme poučit, abychom lépe rozuměli dnešku? (promýšlení etických souvislostí)
Připojené soubory Přílohy 1
think as a historian.jpg (201,7K) - Stáhnout

Povrly v historických fotografiích (Petr Karlíček)

•historický význam a důkazy v pramenech; jak se události projevily v životech a rozhodování lidí, případné změny a trvání týkající se zobrazených lidí a událostí, jejich příčinné souvislosti…
•reflexe potřeb a myšlenek účastníků
Připojené soubory Přílohy 1
001-Nestarší vyobrazení Povrly.jpg (2,7M) - Stáhnout

Co je na starých školních mapách, katastrálních mapách (Petr Karlíček)

•Zdroje map, základy pro jejich využití k rozvíjení gramotností a historického myšlení
•Odkaz na staré katastrální mapy: https://archivnimapy.cuzk.cz/uazk/pohledy/archiv.html
•aplikace Českého ústavu zeměměřičského a katastrálního a možnosti digitalizovaného katalogu katastrálních map
•O stabilním katastru obecně: https://cs.wikipedia.org/wiki/Stabiln%C3%AD_katastr
•reflexe, otázky

Místní kronika - co v ní nalezneme a co to znamená? (Petr Koubek)

•Diskurzivní a jazyková analýza jako zdroj historického poznání
•Ukázka různorodosti obsahu kronik (s využitím primárního zdroje a historické publikace o Měďárně)
•Diskuse, reflexe
Připojené soubory Přílohy 1
9_Výročí a svátky MDŽ a VŘSR 1983.jpg (42,8K) - Stáhnout

Noviny jako historický pramen (Petr Karlíček)

•Co lze nalézt v novinách? Zajímavého pro žáky 2. stupně ZŠ?
•Knihovny – důležité odkazy: na dobový tisk: https://kramerius5.nkp.cz/periodical/uuid:4eac74b0-e92c-11dc-9fa1-000d606f5dc6
•Na dobový tisk - Rudé právo volně ku stažení: http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=RudePravo
•Zajímavosti z historie Povrlů - rekonstrukce staré kovárny, rozhlasová reportáž: https://sever.rozhlas.cz/lide-z-povrlu-zachranili-starou-kovarnu-pred-zbouranim-jde-o-nejstarsi-budovu-v-8253183
•Inventář Místního národního výboru Povrly (1945-1990) uloženého v Archivu města Ústí nad Labem: https://www.usti-nad-labem.cz/images/archiv_knihy/MNV_Povrly.pdf
•Diskuse, reflexe

Program a prezentace SP

Gramotnosti - doporučené výsledky učení (kontinua)

Blok obsahuje dokumenty k první čáslti SP: soubory očekávaných výsledků učení v gramotnostech PPUČ platné v listopadu 2020.

Webové speciály odborných panelů pro gramotnosti

Doporučení, návrhy, diskuse

V závěru proběhla diskuse, zodpovězení dotazů účastníků z formuláře a účastníci zpracovávali také vlastní návrhy místně zakotvené výuky o obci, kde působí jako učitelé školy.

Soubor bude vytvořen následně po reflexi setkání společenství a bude umístěn do tohoto bloku.

Pohled byl zobrazen 361x od 8 leden 2021 do 6 květen 2021