Ohlédnutí za společenstvím praxe Český jazyk a literatura

od PPUČ

Ohlédnutí za společenstvím praxe Český jazyk a literatura, které proběhlo online 7. 4. 2021. V textu najdete také užitečné odkazy na další materiály!

7.4.2021 proběhlo on-line setkání společenství praxe, které bylo věnováno tématu digitální kompetence ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura. 

V úvodní části setkání přivítala Adéla Zehringerová účastníky a sdělila jim novinky z projektu PPUČ. Ověřovala pomocí Mentimeteru (https://www.mentimeter.com/), jak účastníci nahlížejí na čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost a jak s gramotnostmi pracují ve své praxi. Na základě odpovědí zhodnotila, že se pohled na rozvoj gramotností v průběhu trvání projektu mění, že se učitelé v přemýšlení o rozvoji gramotností posouvají správným směrem. Připomněla účastníkům kanály, na kterých se mohou inspirovat a získávat nebo si ověřovat informace ohledně gramotností, vyzývala účastníky ke sdílení zkušeností, námětů a příkladů dobré praxe. 

Hlavní část setkání byla také velmi interaktivní. Na základě vyjádření účastníků lektor Petr Koubek definoval tři hlavní oblasti naplňování digitální kompetence žáků při výuce Českého jazyka a literatury. Nabízel účastníkům náměty vzdělávacích činností a další inspirativní materiály, vybízel je ke sdílení zkušeností s tématem. Prostřednictvím několika hlasování měli účastníci možnost vyjádřit své názory, komentáře či otázky k problematice rozvoje digitální gramotnosti, mohli se seznámit s názory a zkušenostmi ostatních. 

Celé setkání proběhlo v příjemné atmosféře, účastníci se loučili se slovy díků a ocenění. 

Prezentace a materiály z daného společenství si můžete stáhnout na Digifoliu, které vzniklo speciálně k tomuto setkání. Naleznete zde zároveň shrnutí programu, zdroje a důležité odkazy k danému tématu.

 Sepsala: Andrea Mouchová

Pohled byl zobrazen 417x od 13 duben 2021 do 10 prosinec 2023