Úvod do Společenství praxe

Dlouhodobým cílem Společenství praxe je vytvářet komunity, kde si učitelé, odborníci, akademici a zástupci neziskového sektoru budou navzájem poskytovat podporu pro konkrétní vzdělávací oblast. Vytvořená společenství praxe budou přínosem, pokud bude jejich složení dostatečně pestré a bude motivovat učitele v dané vzdělávací oblasti ke zvyšování kvality vlastní výuky a jejího plánování. Realizace tohoto cíle bude naplněna vzájemným setkáváním v rámci společenství.
V rámci projektu budou podpořena prezenční setkání 2x ročně a bude nastavena možnost dalšího sdílení prostřednictvím on-line prostředí. Společenství mají dveře otevřené a je tedy možné se kdykoliv v průběhu připojit i bez účasti na předchozích setkáních. Jste srdečně zváni!

Postupně budou otevírána například tato témata:

  • aktuality ze vzdělávacích oblastí
  • inspirace pro podporu rozvoje gramotností v práci s dětmi/žáky
  • seznámení s projektem PPUČ a jeho aktuálním děním (např. výměna názorů a zkušeností s ověřováním koncepčních nástrojů vyvinutých v projektu)
  • sdílení dobré praxe v oblasti kolegiální podpory

 

 

Pohled byl zobrazen 760x od 1 listopad 2018 do 10 prosinec 2023