Setkávání na Metodickém portálu

od Metodický portál RVP.CZ - RÚ NÚV

Metodický portál RVP.CZ využívá prostředí Big Blue Button, které umožňuje online komunikaci mezi účastníky, audio a video prezentace, moderaci i záznam celé diskuze. 
Těšte se na zajímavá témata...

Metodický portál RVP.CZ nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů. Konají se (dle přání uživatelů) obvykle ve večerních hodinách.

Na setkání zveme zajímavé hosty. Uvítáme náměty na hosty a na témata i od vás! Napište nám do diskuze.

Vstup do online místnosti i návod, jak na to, najdete NA VSTUPNÍ STRÁNCE << klikněte 
Otvíráme 15 minut před začátkem! Odkaz na vstup najdete také v den konání akce na titulní straně portálu RVP.CZ (www.rvp.cz). 

Potřebujete:

 • počítač připojený na internet,
 • bedničky nebo sluchátka (lektoři i s mikrofonem). 

Přes zvukové zařízení budete spolu s ostatními účastníky naslouchat hostům a sledovat na obrazovce prezentace. Případné komentáře a dotazy budete moci psát do chatu, hosté na ně rádi odpovědí.

Ovládání online místnosti je velice snadné, nevyžaduje žádné předchozí zkušenosti! 

Těšíme se na vás! 

Služba pro vás

Chcete být informováni o aktuálním online setkání? Nechte si zasílat upozornění na webináře e-mailem. Stačí pouze zadat vaši e-mailovou adresu. Zasílání upozornění můžete kdykoli zrušit.

Webináře APIV A 2020

APIV A – webináře
Autor kolekce: Marek Drahovzal

Kolekce webinářů projektu APIV A

NázevPopisTyp
APIV A – ŠPZ a jeho pozice v systému školních a poradenských služeb. Doporučení pro vzdělávání dětí, žáků a studentů se SPVAudioVideo
APIV A – Legislativní ukotvení vzdělávání dětí, žáků se SVPAudioVideo
APIV A – Plán pedagogické podpory jako nástroj pomoci žákoviAudioVideo
APIV A – Pedagogická diagnostika v ZŠAudioVideo
APIV A – Podpora při vzdělávání dětí, žáků se smyslovým postižením (zrak, sluch)AudioVideo
APIV A – Podpora při vzdělávání dětí, žáků s LMPAudioVideo
APIV A – Žák s tělesným postižením a závažným onemocněním v běžné školeAudioVideo
APIV A – Činnosti školy, spojené se zadáváním údajů z Doporučení do školské matriky, vedení dokumentace školy o podpůrných opatřeních, financování podpůrných opatřeníAudioVideo
APIV A – Komunikace rodina-školaAudioVideo
APIV A – Strategie řízení výukyAudioVideo
APIV A – Komunikace rodina–škola; specifika komunikace s rodiči žáků s SVPAudioVideo
APIV A – Podpora žáků s PASAudioVideo
APIV A – Podmínky a realizace pro vzdělávání dvouletých dětíAudioVideo
APIV A – Pojetí asistentů pedagoga od 1. 1. 2020 a jejich financováníAudioVideo
APIV A – Plán pedagogické podpory v kostceAudioVideo
APIV A – Společné vzdělávání a klima/kultura školy (ZŠ, SŠ, VOŠ)AudioVideo
APIV A – Hodnocení v předškolním vzděláváníAudioVideo
APIV A – Podpora při vzdělávání dětí, žáků s narušenou komunikační schopnostíAudioVideo
APIV A – IVP jako plán realizace podpůrných opatřeníAudioVideo
APIV A – Jak podpořit žáka s ADHD limitovaného oslabenými exekutivními funkcemiAudioVideo
APIV A – Syndrom vyhoření v pedagogické praxiAudioVideo
APIV A : Úloha jako prostředek individualizace a diferenciace výuky (ZŠ)AudioVideo
APIV A – Práce s heterogenní třídou (MŠ, ZŠ, SŠ, VPP – 18)AudioVideo
APIV A – Péče o nadání v běžné školeAudioVideo

Proběhlo

Proběhlo v letech 2012–2018

 

 

 

 

 

 

Krátký dotazník: průzkum k webinářům

AKTUÁLNÍ WEBINÁŘ

Úterý 1. 12. 2020, 14:00
APIV A – Příklady praxe vzdělávání žáků s odlišnými kulturními a jinými životními podmínkami

Jak rozlišovat vzdělávací potřeby žáků v heterogenní třídě a jak je zohledňovat při přípravě a realizaci výuky? Lektor: Doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D.

Představeny budou postupy, jak rozlišovat vzdělávací potřeby žáků v heterogenní třídě, jak je zohledňovat při přípravě a realizaci výuky. Budou prezentovány konkrétní výukové metody, které respektují odlišné potřeby žáků a využívají diferencovaný přístup v řízení učebních činností žáků.

Lektor:

Doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D.


Užitečné odkazy (postupně doplníme):

PŘIPRAVUJEME

Středa 2. 12. 2020, 20:00
Logopedie na ZŠ

V listopadu jsme se od PhDr. Martiny Černé dozvěděli, jak se může učitel podílet na rozvoji řeči žáků na 1. stupni. Pojďme udělat další krok a podívejme se na možnosti logopedických cvičení a aktivit napříč předměty.

Cíle setkání:
 • seznámit pedagogy ZŠ s jejich možnostmi jak se zapojit do logopedické péče 
 • vysvětlit kompetence pracovníků ZŠ a možnosti spolupráce s dalšími odborníky
 • podpořit pedagogy v práci s dětmi s narušenou komunikační schopností (dále jen NKS)
 • sdílet možnosti propojení s výukou 
 • sdílet dobrou praxi týkající se efektivní spolupráce s rodiči
Komu je setkání určeno:

Setkání je určeno

 • pedagogům ZŠ na 1. i 2. stupni
 •  speciálním pedagogům a školním psychologům pracujícím v rámci ŠPP
 • ředitelům škol
 • logopedickým asistentům
 Obsah setkání:
 • legislativní rámec - kompetence pedagogů a ostatních pracovníků poskytujících logopedickou a preventivní péči
 • inkluze a narušená komunikační schopnost - možnosti ZŠ a formy spolupráce jednotlivých pracovišť v rámci MŠMT, MZ a NNO
 • jak se NKS promítá do výuky jednotlivých předmětů a možnosti rozvíjení dovedností žáků s NKS
 •  formy práce v běžné výuce, během intervence i v zájmovém kroužku
 • rizika práce s dětmi s NKS a jak se jim vyhnout
 • komunikace a spolupráce s rodiči jako nedílná součást logopedické péče
Setkání je ZDARMA.
Lektorka:

Martina Černá


Užitečné odkazy (postupně doplníme):
 • blogový příspěvek
 • událost na sociální síti:  

Doporučte hosta pro setkání

Pokud můžete doporučit zajímavou osobnost, která by se chtěla stát hlavní prezentující osobou našeho setkání, nebo máte přímo vy nějaké téma vhodné pro online vzdělávací webinář, neváhejte se ozvat na setkavani@rvp.cz nebo v diskuzním fóru.

Doporučené odkazy k online setkávání

Metodický portál RVP.CZ nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů. Konají se (dle přání uživatelů) obvykle ve večerních hodinách.

Na setkání zveme zajímavé hosty. Uvítáme náměty na hosty a témata i od vás!

Pohled byl zobrazen 101970x od 30 květen 2014 do 25 listopad 2020