Pokusné ověřování občanského vzdělávání

od Metodický portál RVP.CZ

Digifolio představuje informace o Pokusném ověřování občanského vzdělávání a vybrané výstupy z něj. Pokusné ověřování realizoval Národní ústav pro vzdělávání v letech 2016–2018 na 21 pilotních školách. Digifolio nabízí odkazy na publikované materiály a informační výstupy k žákovským parlamentům a ke koordinaci občanského vzdělávání na školách.

Přidat do kolekce

                        

Základní informace

Stěžejním cílem pokusného ověřování byla formulace doporučení pro budoucí systémovou podporu občanského vzdělávání na školách. Smyslem pokusného ověřování bylo rozvíjet občanské kompetence žáků, proto bylo zaměřeno především na účinné zavádění efektivně fungujících žákovských parlamentů. Dále pak byly zkoumány možnosti koordinace občanského vzdělávání na školách, vývoj systému efektivního hodnocení žákovských parlamentů a ověření možností spolupráce klíčových aktérů občanského vzdělávání.

NÁZEV

 • Soustavná podpora občanského vzdělávání na školách (Stabilizace role žákovských parlamentů v občanském vzdělávání formou pokusného ověřování)
 • zkráceně: Pokusné ověřování občanského vzdělávání

TERMÍNY

 • schváleno MŠMT 9. 2. 2016
 • probíhalo: 1. 3. 2016 – 31. 8. 2018
 • vliv na pilotní školy: školní rok 2016/2017 a 2017/2018

REALIZÁTOR

PILOTNÍ ŠKOLY

 • 21 pilotních škol
 • z toho 8 základních škol a 13 středních škol, z nich pak bylo 7 gymnázií (5 gymnázií je víceletých) a 6 středních odborných škol

KONTAKT

 • Mgr. Alena Hesová
 • e-mail: alena.hesova@nuv.cz
 • telefon: 274 022 617

PO OV v číslech

KOLIK MĚSÍCŮ POKUSNÉ OVĚŘOVÁNÍ TRVALO?

 • celková doba trvání: 30 měsíců
 • doba intervence na školách: 20 měsíců (2 školní roky)

KOLIK ŠKOL BYLO PŘIHLÁŠENO A VYBRÁNO?

 • přihlášené školy: 104
 • vybrané pilotní školy: 21

z toho:

 • 8 základních škol
 • 7 gymnázií
 • 6 středních odborných škol

KOLIK OSOB POKUSNÉ OVĚŘOVÁNÍ ZASÁHLO?

 • 42 zapojených pedagogů a zástupců vedení z pilotních škol
 • 21 pedagogických sborů na školách
 • přibližně 6 700 žáků na 21 pilotních školách

KOLIK AKTIVIT METODICKÉ PODPORY BYLO REALIZOVÁNO?

 • 18 školení sboroven
 • 21 zhlédnutí a rozborů zasedání žákovského parlamentu
 • 15 konzultací
 • 3 třídenní výjezdní setkání s pilotními školami
 • 2 semináře k problematice výuky kontroverzních témat
 • souběžně bylo realizováno 49 výzkumných cest na pilotní školy

JAK NA TO, ABY VE ŠKOLE DOBŘE FUNGOVAL ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT (pdf ke stažení)

15 otázek o.pdf

1,3MB | Pondělí, 11 únor 2019 | Detaily

Proběhl webinář – Pokusné ověřování občanského vzdělávání ve školách | 14. 2. 2019

Cíl setkání:

Setkání prezentovalo zjištění a doporučení vzešlá z Pokusného ověřování systémové podpory občanského vzdělávání na školách. Zaměřili jsme se na metodiku pro zavádění a stabilizaci žákovských parlamentů na školách. Dále jsme si představili možné činnosti a aktivity pro učitele, kteří se ve školách chtějí věnovat občanskému vzdělávání. Řekli jsme si také o zkušenostech učitelů, kteří se do pokusného ověřování zapojili. 

Lektor:

Terezie Vávrová je původně vystudovaná historička a politoložka, s mnohaletými lektorskými zkušenostmi s dětmi i učiteli. Velkým zájmem je didaktika dějepisu a společenských věd. V současné době lektorka pracuje v CEDU – Centru pro demokratické učení, kde se podílí na přípravě metodik prožitkových občanskovzdělávacích kursů pro žáky.

Tomáš Hazlbauer je ředitelem, lektorem a mentorem CEDU, který 10 let pracuje v oblasti občanského vzdělávání.

 

Záznam webináře bude doplněn v následujících dnech.

Pohled byl zobrazen 253x od 11 únor 2019 do 20 únor 2019