Pohybová metoda výuky

Video ukázka

Specifikace

Předmět: Český jazyk

Ročník: 4. ročník

Popis: Žáci si sednou/lehnou na koberec a zavřou oči. Učitel říká jednotlivá slova a vždy, když se jedná o vyjmenované slovo, děti zůstanou sedět/ležet na koberci. Jakmile učitel řekne slovo, které není ve vyjmenovaných slovech, žáci se snaží co nejrychleji zvednout. Po každém slově je vybrán jeden žák, který odůvodní, proč zůstal sedět nebo proč si stoupl. Počet slov, která vyučující řekne je 10 a počítá, kolikrát žáci odpověděli správně.

Využití aktivity ve výuce při společném vzdělávání: Při opakování vyjmenovaných slov žáci samostatně pracují s chybou za využití vrstevnického učení. Žák může svou odpověď korigovat podle spolužáků, ale stále je důraz kladen na jeho samostatné uvažování.

Vyučující: Mgr. A. Flanderková, ZŠ Václava Havla Poděbrady

Úplná videohospitace dostupná zde.

Pohled byl zobrazen 1783x od 23 duben 2019 do 26 listopad 2020