Plány IVP a PLPP

od Průvodce upraveným RVP ZV

                                                                                                                                                                                               
Doporučení, inspirace a náměty
                                                                                                                                                                                               
Přidat do kolekce

Informace k PLPP a IVP

    Plán pedagogické podpory (PLPP) – podpůrné opatření prvního stupně, zpracovává základní škola pro žáka, nepostačuje-li samotné zohlednění individuálních vzdělávacích potřeb žáka. S PLPP je seznámen zákonný zástupce žáka a všichni učitelé; osoby, které se s plánem seznámily, plán podepisují. PLPP obsahuje popis obtíží žáka, stanovení cílů podpory a způsobů vyhodnocování naplňování plánu. Základní

 

škola průběžně PLPP aktualizuje. PLPP vyhodnocuje nejpozději po 3 měsících od zahájení poskytování podpůrného opatření.

 

   Individuální vzdělávací plán (IVP) zpracovává škola pro žáka od druhého stupně podpůrných opatření a to na základě doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) a žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce. IVP vychází ze školního vzdělávacího programu (ŠVP). Obsahuje mj. údaje o skladbě druhů a stupňů podpůrných opatření poskytovaných v kombinaci s tímto plánem. Naplňování IVP vyhodnocuje školské poradenské zařízení ve spolupráci se školou nejméně jednou ročně.

Pomůžeme vám při sestavení IVP (video ukázky)

Ke zhlédnutí jsou připraveny videozáznamy ze školské praxe využitelné při individualizaci a diferenciaci výuky.

Výukové metody / pedagogické postupy

Pohybová metoda výuky
Práce ve dvojicích
Kooperativní učení
Frontální výuka
Komunikační metoda
Samostatná práce s prvky tvořivosti
Komunikační metoda – referát
Komunikační metoda – rozhovor žák/žák
Komunikační metoda – řízená diskuze v kruhu
Tvůrčí psaní, dokončení ukázky
Problémová výuková metoda, myšlenkový problém
Tiché čtení s porozuměním
Skládání textu
Práce s didaktickým materiálem - obrázky
Manipulativní činnosti - slova na kartách
Využívání názornosti
Frontální výuka s individuálním zapojením žáka
Frontální výuka s možností volby obtížnosti zadání
Evokační metoda
Skupinová práce
Experiment
Multisenzorický přístup
Práce se speciální učebnicí
Individuální práce se speciální pomůckou - Logico
Individuální práce s PC výukovým programem
Procvičování učiva s podporou
Využívání mnemotechnické pomůcky
Individuální práce s diferencovaným zadáním

Organizace výuky

 

Úpravy obsahu vzdělávání; Úprava očekávaných výstupů vzdělávání
 

Způsob zadávání a plnění úkolů

Prohloubení učiva s ohledem na možnosti žáků
Zadávání individuální obtížnosti úkolů
Sebekontrola v průběhu procesu učení

 

Způsob ověřování vědomostí a dovedností

Zaměření na úkol
Respektování osobního tempa žák
Jasná pravidla ověřování vědomostí a dovedností
Zpětná vazba o pochopení učiva

 

Hodnocení žáka
 
Pomůcky a učební materiály
 

 

Seznam pomůcek a učebních materiálů

Seznam pomůcek a učebnic ověřených praxí vytvořil autorský tým speciálních pedagogů pražských pedagogicko – psychologických poraden pod vedením PaedDr. Drahomíry Jucovičové. 

(Na tvorbě seznamu se podílely: Blahutová Magdaléna, Bošová Lucie, Budíková Jaroslava, Drábová Světlana, Dvořáková Kamila, Jucovičová Drahomíra, Mládková Kristýna, Moravcová Hana, Mošnerová Lenka, Nováková Anna, Novotná Lenka, Sklenářová Olga, Skluzáčková Zdeňka, Staňková Linda, Wolfová Renata, Zemanová Jitka)
 

Žáci s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu specifických poruch chování

Žáci s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu specifických poruch učení

Pracovní materiály pro rozvoj percepčních a kognitivních funkcí

 
 
 

ONLINE SETKÁNÍ: Plán pedagogické podpory – jeho tvorba, realizace a vyhodnocování

Navigace

Náměty, další inspirace a diskuze

   Budeme rádi, pokud se podělíte o Vaše zkušenosti s tvorbou PLPP a IVP v Diskuzi. V diskuzním fóru se také můžete inspirovat nebo případně zeptat ostatních na jejich zkušenosti.
   Dotazy související s tvorbou PLPP nebo IVP můžete zasílat prostřednictvím formuláře umístěného na stránkách Konzultačního centra.

Šablony formulářů ke stažení

Ke stažení jsou šablony Plánu pedagogické podpory a Individuálního vzdělávacího plánu s kolonkami pro 8 nebo 12 předmětů.

V každém poli šablony je uveden návodný text.

Poslední dokument je bez návodného textu a slouží školám jako podklad, pokud si jej chtějí upravit.

Plán pedagogické podpory.docx

30KB | Čtvrtek, 05 říjen 2017 | Detaily

Individuální vzdělávací plán 8 předmětů.docx

45,7KB | Čtvrtek, 05 říjen 2017 | Detaily

Vzory IVP s platností od 1. 12. 2017

Příklad PLPP ke stažení

PLPP_Jan_5r_obtize_v_chovani.docx

24,8KB | Pátek, 25 květen 2018 | Detaily

PLPP_Jana_1r_obtize_v_chovani.docx

22,9KB | Pátek, 25 květen 2018 | Detaily

PLPP_Kuba_6r_skolni_neuspesnost.pdf

266,3KB | Pátek, 25 květen 2018 | Detaily

PLPP_ Josef_2r_OMJ.docx

27,4KB | Pátek, 25 květen 2018 | Detaily

PLPP_Jan_3r_OMJ.doc

63,5KB | Pátek, 25 květen 2018 | Detaily

PLPP_Misa_6r_OMJ.docx

28,3KB | Pátek, 25 květen 2018 | Detaily

PLPP_David_5r_OMJ.docx

30,8KB | Úterý, 05 červen 2018 | Detaily

PLPP_Jinda_4r_skolni_selhavani.docx

21,9KB | Úterý, 05 červen 2018 | Detaily

PLPP_Max_1r_OMJ_2016-17.docx

22,9KB | Úterý, 05 červen 2018 | Detaily

PLPP_Marek_4r_obtize_soustred.docx

22,5KB | Úterý, 05 červen 2018 | Detaily

PLPP_Linda_6r_OMJ.docx

27,3KB | Čtvrtek, 27 září 2018 | Detaily

Příklady IVP ke stažení

IVP_Milan_1r_ADHD.docx

42,3KB | Pátek, 25 květen 2018 | Detaily

IVP_Vasek_1r_ADHD.doc

86KB | Pátek, 25 květen 2018 | Detaily

IVP_Jana_2r_mimoradne_nadani.docx

26KB | Pátek, 25 květen 2018 | Detaily

IVP_Petr_5r_ADHD.doc

65,5KB | Pátek, 25 květen 2018 | Detaily

IVP_Jan_2r_mimoradne_nadani.docx

25,2KB | Pátek, 25 květen 2018 | Detaily

IVP_Max_2r_OMJ_2017-18.docx

28,1KB | Úterý, 05 červen 2018 | Detaily

IVP_David_6r_OMJ.docx

36,9KB | Úterý, 05 červen 2018 | Detaily

IVP_Alena_8r_SPU_ADD_2016-17.docx

24,5KB | Úterý, 05 červen 2018 | Detaily

IVP_Alena_9r_SPU_ADD_2017-18.docx

25,6KB | Úterý, 05 červen 2018 | Detaily

IVP_Simon_5r_dvoji_vyjimecnost.doc

66,5KB | Čtvrtek, 16 srpen 2018 | Detaily

IVP_Linda_6r_OMJ.docx

28,8KB | Čtvrtek, 27 září 2018 | Detaily

IVP_Linda_6r_OMJ_dodatek.docx

42,4KB | Čtvrtek, 27 září 2018 | Detaily

Poznámka:

Pokud jsou příklady PLPP, IVP označeny školním rokem, znamená to, že na ně navazují další dokumenty (PLPP, IVP).  

Příklad vyhodnocení naplňování IVP

Vyhodnocení naplňování IVP.docx

29,8KB | Čtvrtek, 27 červenec 2017 | Detaily

Odpovědi na často kladené dotazy

Pohled byl zobrazen 141600x od 9 listopad 2015 do 14 říjen 2019