Plány IVP a PLPP

od Průvodce upraveným RVP ZV

                                                                                                                                                                                               
Doporučení, inspirace a náměty
                                                                                                                                                                                               

Informace k PLPP a IVP

    Plán pedagogické podpory (PLPP) –  může škola zpracovat pro žáka  v případě, kdy pro poskytování podpůrných opatření prvního stupně nepostačuje samotné zohlednění individuálních vzdělávacích potřeb žáka.  Základní škola průběžně PLPP vyhodnocuje, nejpozději do tří měsíců stanoví, zda podpůrná opatření vedou k naplnění stanovených cílů.. Pokud ne, doporučí škola využití poradenské pomoci ŠPZ. Závazný formulář pro tvorbu PLPP platná legislativa v současné době nevymezuje.

  

   Individuální vzdělávací plán (IVP) zpracovává škola pro žáka od druhého stupně podpůrných opatření a to na základě doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) a žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce. IVP vychází ze školního vzdělávacího programu (ŠVP). Obsahuje mj. údaje o skladbě druhů a stupňů podpůrných opatření poskytovaných v kombinaci s tímto plánem. Naplňování IVP vyhodnocuje školské poradenské zařízení ve spolupráci se školou nejméně jednou ročně.

 

Metodický pokyn k tvorbě IVP ke stažení

Výčet možností realizace podpůrných opatření ve škole

ZV_specifikace_PO.docx

16,9KB | Pondělí, 20 duben 2020 | Detaily

Pomůžeme vám při sestavení IVP (video ukázky)

Ke zhlédnutí jsou připraveny videozáznamy ze školské praxe využitelné při individualizaci a diferenciaci výuky.

 

Výukové metody / pedagogické postupy

Pohybová metoda výuky
Práce ve dvojicích

Kooperativní učení
Frontální výuka
Komunikační metoda
Samostatná práce s prvky tvořivosti
Komunikační metoda – referát
Komunikační metoda – rozhovor žák/žák
Komunikační metoda – řízená diskuze v kruhu
Tvůrčí psaní, dokončení ukázky
Problémová výuková metoda, myšlenkový problém
Tiché čtení s porozuměním
Skládání textu
Práce s didaktickým materiálem - obrázky
Manipulativní činnosti - slova na kartách
Využívání názornosti
Frontální výuka s individuálním zapojením žáka
Frontální výuka s možností volby obtížnosti zadání
Evokační metoda
Skupinová práce
Experiment
Multisenzorický přístup
Práce se speciální učebnicí
Individuální práce se speciální pomůckou - Logico
Individuální práce s PC výukovým programem
Procvičování učiva s podporou
Využívání mnemotechnické pomůcky
Individuální práce s diferencovaným zadáním
Zadání úloh pro skupinovou práci
Dělení žáků do skupin
Dělení žáků do skupin s ponecháním možnosti individuální práce
Řešení sporu mezi spolužáky při skupinové práci
Vrstevnické učení
Paměťové učení
Šifrovací hra ENIGMA
Diferenciace šifrovací hry
Akcelerace učiva
Skládankové učení
Dobrovolný úkol s benefitem

 

Organizace výuky

 

Úpravy obsahu vzdělávání; Úprava očekávaných výstupů vzdělávání
 

 

Způsob zadávání a plnění úkolů

Prohloubení učiva s ohledem na možnosti žáků
Zadávání individuální obtížnosti úkolů
Sebekontrola v průběhu procesu učení
Zadání úloh pro skupinovou práci
Zadávání úkolu s krokováním

 

Způsob ověřování vědomostí a dovedností

Zaměření na úkol
Respektování osobního tempa žák
Jasná pravidla ověřování vědomostí a dovedností
Zpětná vazba o pochopení učiva

 

Hodnocení žáka
 
Pomůcky a učební materiály
 

 

Seznam pomůcek a učebních materiálů

Seznam pomůcek a učebnic ověřených praxí vytvořil autorský tým speciálních pedagogů pražských pedagogicko – psychologických poraden pod vedením PaedDr. Drahomíry Jucovičové. 

(Na tvorbě seznamu se podílely: Blahutová Magdaléna, Bošová Lucie, Budíková Jaroslava, Drábová Světlana, Dvořáková Kamila, Jucovičová Drahomíra, Mládková Kristýna, Moravcová Hana, Mošnerová Lenka, Nováková Anna, Novotná Lenka, Sklenářová Olga, Skluzáčková Zdeňka, Staňková Linda, Wolfová Renata, Zemanová Jitka)
 

Žáci s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu specifických poruch chování

Žáci s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu specifických poruch učení

Pracovní materiály pro rozvoj percepčních a kognitivních funkcí

 
 
 

Seznam speciálních učebnic a pracovních sešitů v souladu s MDÚ

Seznam uvádí materiály, které se dají volně koupit u nakladatelů či prodejců učebnic. Jsou rozděleny podle ročníků a podle názvů předmětů. Toto rozdělení ale není to závazné, neboť každá škola má jiný ŠVP a tedy odlišné rozložení očekávaných výstupů či učiva do ročníků nebo do jednotlivých předmětů. Proto je nutné brát zařazení do ročníků či přiřazení k předmětům jako orientační.

Dále je třeba upozornit, že název některých učebnic se může v jejich dotisku změnit.

Všechny uvedené texty mají doložku MŠMT.

Seznam sestavila Mgr. Jana Tylová.

 

1. stupeň ZŠ

2. stupeň ZŠ

Seznam speciálních učebnic a pracovních listů v souladu s RVP ZŠS

Seznam uvádí učebnice a pracovní listy navazující na oba díly RVP ZŠS. Materiály vztahující se k dílu I jsou rozdělené podle vzdělávacích oblastí.  
Seznam sestavila Mgr. Jana Tylová
 
 

ONLINE SETKÁNÍ: Plán pedagogické podpory jako nástroj pomoci žákovi

APIV A: IVP jako plán realizace podpůrných opatření

Navigace

Náměty, další inspirace a diskuze

   Budeme rádi, pokud se podělíte o Vaše zkušenosti s tvorbou PLPP a IVP v Diskuzi. V diskuzním fóru se také můžete inspirovat nebo případně zeptat ostatních na jejich zkušenosti.
   Dotazy související s tvorbou PLPP nebo IVP můžete zasílat prostřednictvím formuláře umístěného na stránkách Konzultačního centra.

Šablony formulářů ke stažení

Ke stažení jsou šablony Individuálního vzdělávacího plánu s kolonkami pro 8 nebo 12 předmětů.

V každém poli šablony je uveden návodný text. Jeden dokument je bez návodného textu a slouží školám jako podklad, pokud si jej chtějí upravit.

K dispozici jsou i upravené šablony tak, jak byly změněny s novelizací právního předpisu.

Vzor platný od 1. 1. 2020 obsahuje doplněné doporučení o nezbytnosti informavého souhlasu s vypracováním IVP.    

Vzor IVP s platností od 1. 1. 2020

Vzory IVP s platností od 1. 12. 2017

Příklad PLPP ke stažení

PLPP_Max_1r_OMJ_2016-17.docx.1

22,9KB | Pátek, 18 září 2020 | Detaily

PLPP_ Josef_2r_OMJ.docx.1

27,4KB | Pátek, 18 září 2020 | Detaily

PLPP_Jan_3r_OMJ.doc.1

63,5KB | Pátek, 18 září 2020 | Detaily

PLPP_Jindra_4r_skolni_neuspesnost.docx.1

22KB | Pátek, 18 září 2020 | Detaily

PLPP_Marek_4r_obtize_soustred.docx.1.docx

22,6KB | Pátek, 18 září 2020 | Detaily

PLPP_Jan_5r_obtize_v_chovani_2016-17.docx.1

23,3KB | Pátek, 18 září 2020 | Detaily

PLPP_David_5r_OMJ_2017-18.docx.1

30,7KB | Pátek, 18 září 2020 | Detaily

PLPP_Kuba_6r_skolni_neuspesnost.pdf.1

266,3KB | Pátek, 18 září 2020 | Detaily

PLPP_Misa_6r_OMJ.docx.2

28,3KB | Pátek, 18 září 2020 | Detaily

PLPP_Linda_6r_OMJ_2017-18.docx.1

26,7KB | Pátek, 18 září 2020 | Detaily

Příklady IVP ke stažení

IVP_Milan_1r_ADHD.docx

42,3KB | Pátek, 25 květen 2018 | Detaily

IVP_Vasek_1r_ADHD.doc

86KB | Pátek, 25 květen 2018 | Detaily

IVP_Max_2r_OMJ_2017-18.docx.1

28,1KB | Pátek, 18 září 2020 | Detaily

IVP_Simon_5r_ADHD.doc.1.doc

68KB | Pátek, 18 září 2020 | Detaily

IVP_Petr_5r_ADHD.doc.1

65,5KB | Pátek, 18 září 2020 | Detaily

IVP_David_6r_OMJ._2017-18.docx.1

37KB | Pátek, 18 září 2020 | Detaily

IVP_Linda_6r_OMJ_2017-18.docx.1

28,8KB | Pátek, 18 září 2020 | Detaily

IVP_Linda_6r_OMJ_dodatek.docx.1

42,4KB | Pátek, 18 září 2020 | Detaily

IVP_Alena_8r_dysfázie_2016-17.docx.1

24,3KB | Pátek, 18 září 2020 | Detaily

IVP_Alena_9r_dysfázie_2017-18.docx.1

25,6KB | Pátek, 18 září 2020 | Detaily

IVP_Kristián_mimořádné nadání.docx.1

26KB | Pátek, 18 září 2020 | Detaily

Poznámky:

Pokud jsou příklady PLPP, IVP označeny školním rokem, znamená to, že na ně navazují další dokumenty (PLPP, IVP).

Příklady PLPP a IVP jsou zpracivány do formulářů platných v době, kdy vznikaly. 

Příklad vyhodnocení naplňování IVP

Vyhodnocení naplňování IVP.docx

29,8KB | Čtvrtek, 27 červenec 2017 | Detaily

Odpovědi na často kladené dotazy

Pohled byl zobrazen 241203x od 9 listopad 2015 do 10 prosinec 2023