Plány IVP a PLPP

od Průvodce upraveným RVP ZV

                                                                                                                                                                                               
Doporučení, inspirace a náměty
                                                                                                                                                                                               
Přidat do kolekce

   Plán pedagogické podpory (PLPP) zpracovává škola pro žáka od prvního stupně podpůrných opatření a to na základě potřeb úprav ve vzdělávání nebo zapojení do kolektivu. S PLPP je seznámen žák, zákonný zástupce žáka a všichni vyučující. Obsahuje popis obtíží žáka, stanovení cílů podpory a způsobů vyhodnocování naplňování plánu. PLPP škola vyhodnocuje naplňování cílů nejpozději po 3 měsících od zahájení poskytování PO.

   Individuální vzdělávací plán (IVP) zpracovává škola pro žáka od druhého stupně podpůrných opatření a to na základě doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) a žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce. IVP vychází ze školního vzdělávacího programu (ŠVP). Obsahuje mj. údaje o skladbě druhů a stupňů podpůrných opatření poskytovaných v kombinaci s tímto plánem. Naplňování IVP vyhodnocuje školské poradenské zařízení ve spolupráci se školou nejméně jednou ročně.

Ke stažení jsou šablony Plánu pedagogické podpory a Individuálního vzdělávacího plánu s kolonkami pro 8 nebo 12 předmětů.

V každém poli šablony je uveden návodný text.

Poslední dokument je bez návodného textu a slouží školám jako podklad, pokud si jej chtějí upravit.

Plán pedagogické podpory.docx

30KB | Čtvrtek, 05 říjen 2017 | Detaily

Individuální vzdělávací plán 8 předmětů.docx

45,7KB | Čtvrtek, 05 říjen 2017 | Detaily

ONLINE SETKÁNÍ: Plán pedagogické podpory – jeho tvorba, realizace a vyhodnocování

   Budeme rádi, pokud se podělíte o Vaše zkušenosti s tvorbou PLPP a IVP v Diskuzi. V diskuzním fóru se také můžete inspirovat nebo případně zeptat ostatních na jejich zkušenosti.
   Dotazy související s tvorbou PLPP nebo IVP můžete zasílat prostřednictvím formuláře umístěného na stránkách Konzultačního centra.

Příklad PLPP ke stažení

Příklad plánu pedagogické podpory .pdf

266,3KB | Pondělí, 25 duben 2016 | Detaily

Příklady IVP ke stažení

Individuální vzdělávací plán I.doc.2

86KB | Čtvrtek, 10 srpen 2017 | Detaily

Individuální vzdělávací plán II.docx.2

42,5KB | Čtvrtek, 10 srpen 2017 | Detaily

Příklad vyhodnocení naplňování IVP

Vyhodnocení naplňování IVP.docx

29,8KB | Čtvrtek, 27 červenec 2017 | Detaily
Pohled byl zobrazen 72939x od 9 listopad 2015 do 19 listopad 2017