Práce s didaktickým materiálem - obrázky

Video ukázka 1

Specifikace

Předmět: Anglický jazyk

Ročník: 6. ročník

Popis: Vyučující rozdá obrázky a dotazuje se žáků, co na nich vidí. Následně žákům na tabuli napíše dva názvy, které se vztahují k obrázkům. Žáci mají za úkol odhalit podstatu daného slova a následně přiřadit obrázky k uvedeným názvům.

Využití aktivity ve výuce při společném vzdělávání: Aktivita má jednotné zadání, ale poskytuje prostor pro potvrzení nebo zpřesnění zadání (zde i prostřednictvím asistenta pedagoga). Zároveň poskytuje dostatek prostoru pro individualizaci, kdy učitel má možnost pokládat otázky vybraným žákům s rozdílnou náročností. Aktivita je též vhodná pro zahájení výuky a pro zahájení diskuze nad vybraným tématem.

Vyučující: Mgr. Milena Mariášová, FZŠ O. Chlupa, Praze,

Úplná videohospitace dostupná zde: https://audiovideo.rvp.cz/video/3897/VIRTUALNI-HOSPITACE-ZAMERENA-NA-ZAPOJENI-ZAKA-S-PORUCHAMI-AUTISTICKEHO-SPEKTRA---VYUKA-ANGLICKEHO-JAZYKA.html

Video ukázka 2

Specifikace

Předmět: Anglický jazyk

Ročník: 3. a 4. ročník

Popis: Učitel ukazuje obrázky zvířat a žáci v angličtině odpovídají, co na obrázku vidí. Poté učitel ukazuje názvy zvířat v angličtině a žáci odpovídají v češtině. Touto aktivitou si učitel znovu připomene všem dětem základní slova, se kterými následně budou děti pracovat.

Poté učitel rozdělí třídu na dvě skupiny. U první skupiny přiřazuje k dětem obrázky a to tím způsobem, že ukazuje obrázky a ten žák, který jako první správně odpoví názvem zvířete v angličtině, obrázek obdrží. Žák, který obdržel obrázek, již dále nesoutěží. U druhé skupiny ukazuje názvy a žáci mají co nejrychleji odpovědět správným českým ekvivalentem. Tím rozřadí druhou skupinu žáků.

Následuje propojení žáků do dvojic, tedy žáci se mají spojit do dvojic dle obrázku a názvu. Využití aktivity ve výuce při společném vzdělávání: Aktivita podporuje soutěživost a pomáhá novým způsobem vytvářet dvojice ve skupině.

Vyučující: Mgr. Lucie Krobová a Mgr. Bc. Miroslav Halló, ZŠ a MŠ Senomaty

Úplná videohospitace dostupná zde: https://audiovideo.rvp.cz/video/2779/VV21---VIRTUALNI-HOSPITACE-MATEMATIKA-A-ANGLICKY-JAZYK-VE-3-A-4-ROCNIKU.html

Pohled byl zobrazen 649x od 26 červenec 2019 do 26 listopad 2020