Vzájemná kontrola úlohy žáky

Video ukázka

Specifikace

Předmět: Český jazyk

Ročník: 3. ročník

Popis: Učitel požádá žáky o výměnu testu ve dvojicích a žáci si společně vzájemně opravují chyby ve svých testech. Žáci se tak učí nejen z chyb vlastních, ale pracují i s chybou v testu spolužáků..

Využití ve výuce při společném vzdělávání: Z ukázky je zřejmě, že cílem testu není pouhá klasifikace žáka, ale postup žáka v procesu učení a poskytnutí zpětné vazby žákovi v pro něj důležité době. Tento způsob ověřování vědomostí a dovedností je využitelný v heterogenní třídě.

Vyučující: PhDr. Kamila Balharová ze ZŠ Táborská, Praha

Úplná videohospitace dostupná zde: https://audiovideo.rvp.cz/video/3879/VIRTUALNI-HOSPITACE---VYUKA-CESKEHO-JAZYKA-U-ZAKU-SE-SPECIFICKYMI-PORUCHAMI-UCENI.html

Pohled byl zobrazen 664x od 26 červenec 2019 do 26 listopad 2020