Seznam speciálních učebnic a pracovních sešitů v souladu s MDÚ (1. stupeň ZŠ)

1. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK

NÁZEV

AUTOR

NAKLADATELSTVÍ

Tabulky ke čtení I.

Vladimír Linc

KLETT

Písanky pro 1. ročník ZŠ a ZŠ praktické - 4 sešity

Vladimír Linc

PARTA

Slabikář - Naše čtení 1.

Vladimír Linc, František Kábele

KLETT

Od A do Z - Slabikář 1. díl pro 1. stupeň základní školy praktické

Danuše Dvořáková, Libuše Kubová

PARTA

Čteníčko 1 - pracovní sešit ke čtení pro 1. ročník ZŠ praktické

Zdeňka Štěrbová, Libuše Kubová

PARTA

PRVOUKA

NÁZEV

AUTOR

NAKLADATELSTVÍ

Prvouka pro 1. ročník ZŠ praktické - Pracovní sešit

Karel Tupý, Libuše Kubová

SEPTIMA

 

2. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK

NÁZEV

AUTOR

NAKLADATELSTVÍ

Tabulky ke čtení II.

Vladimír Linc

KLETT

Slabikář – Naše čtení 2.

Vladimír Linc, František Kábele

PARTA

Písanky pro 2. ročník ZŠ a ZŠ praktické - 4 sešity

Vladimír Linc

PARTA

Čítanka 2. ročník ZŠ (vhodná i pro žáky se SVP)

 

NOVÁ ŠKOLA s.r.o.

Nápravná cvičení SPU pro děti od 6 do 9 let

 

RAABE

Čteníčko 2 - pracovní sešit ke čtení pro 2. ročník ZŠ praktické

Danuše Dvořáková, Libuše Kubová

PARTA

Od A do Z - Slabikář 1. díl pro 1. stupeň základní školy praktické

Danuše Dvořáková, Libuše Kubová

PARTA

MATEMATIKA

NÁZEV

AUTOR

NAKLADATELSTVÍ

Matematika a pozornost SPU pro děti od 6 do 9 let

 

RAABE

Matematika pro 2. ročník ZŠ praktické - Pracovní sešit

Doubková, Kovářová

SEPTIMA

Matematika pro 2. ročník ZŠ praktické - Učebnice

Doubková, Kovářová

SEPTIMA

PRVOUKA

NÁZEV

AUTOR

NAKLADATELSTVÍ

Prvouka pro 2. ročník ZŠ praktické - Pracovní sešit

Karel Tupý, Libuše Kubová

SEPTIMA

 

3. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK

NÁZEV

AUTOR

NAKLADATELSTVÍ

Tabulky ke čtení III.

Vladimír Linc

KLETT

Písanky pro 3. ročník ZŠ a ZŠ praktické - 4 sešity

Vladimír Linc

PARTA

Čítanka pro 1. stupeň ZŠ praktické - 1. díl pro 3. ročník

Vladimíra Gebhartová, Martin Gregor

PARTA

Čítanka 3. ročník ZŠ (vhodná i pro žáky se SVP)

 

NOVÁ ŠKOLA s.r.o.

Od A do Z - Slabikář 2. díl pro 1. stupeň základní školy praktické

Danuše Dvořáková, Libuše Kubová

PARTA

Čítanka pro 3. ročník ZŠ praktické

Vladimír Linc, Jiří Havel

SEPTIMA

MATEMATIKA

NÁZEV

AUTOR

NAKLADATELSTVÍ

Matematika pro 3. ročník ZŠ praktické - Učebnice

Zdeňka Štěrbová, Jitka Záleská

SEPTIMA

Matematika pro 3. ročník ZŠ praktické - Pracovní sešit

Zdeňka Štěrbová, Jitka Záleská

SEPTIMA

PRVOUKA

NÁZEV

AUTOR

NAKLADATELSTVÍ

Prvouka pro 2. ročník ZŠ praktické - Pracovní sešit

Prvouka pro 1. až 3. ročník (metodická příručka)

Karel Tupý, Libuše Kubová

SEPTIMA

 

 

4. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK

NÁZEV

AUTOR

NAKLADATELSTVÍ

Písanka pro 4. ročník základní školy

Jana Toušková

PARTA

Čítanka pro 1. stupeň ZŠ praktické - 2. díl pro 4. ročník

Vladimíra Gebhartová, Martin Gregor

PATRA

Od A do Z - Slabikář 2. díl pro 1. stupeň základní školy praktické

Danuše Dvořáková, Libuše Kubová

PARTA

Český jazyk pro 4. ročník ZŠ praktické - Učebnice

Vítězslava Petrželová, Libuše Smičková

SEPTIMA

Český jazyk pro 4. ročník ZŠ praktické - Pracovní sešit

Vítězslava Petrželová

SEPTIMA

Pravopisná cvičení 1 (pro základní školy praktické)

Naděžda Kvítková

SEPTIMA

Čítanka 4. ročník ZŠ (určená pro žáky se SVP)

Marie Kozlová, Miluše Jirušková

NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.

MATEMATIKA

NÁZEV

AUTOR

NAKLADATELSTVÍ

Matematika pro 4. ročník ZŠ praktické - Učebnice

Hana Slapničková, Simona Čmolíková, Pavla Remutová

SEPTIMA

Matematika pro 4. ročník ZŠ praktické - Pracovní sešit

Hana Slapničková, Simona Čmolíková, Pavla Remutová

SEPTIMA

VLASTIVĚDA

NÁZEV

AUTOR

NAKLADATELSTVÍ

Místo, kde žijeme - učebnice (Člověk a jeho svět)

Matušková, Šmolíková

SEPTIMA

Místo, kde žijeme - pracovní sešit (Člověk a jeho svět)

Matušková, Šmolíková

SEPTIMA

PŘÍRODOVĚDA

NÁZEV

AUTOR

NAKLADATELSTVÍ

Přírodověda - pracovní sešit pro 1. stupeň ZŠ a ZŠ praktické 1. díl

Krista Kábrtová

PARTA

Přírodověda, 1. díl, učebnice pro 1. stupeň ZŠ praktické

 

PARTA

ANGLICKÝ JAZYK

NÁZEV

AUTOR

NAKLADATELSTVÍ

Základy angličtiny 1 MY WORLD - učebnice pro ZŠ praktické

Alena Klímová

SEPTIMA

Základy angličtiny 1 MY WORLD - pracovní sešit pro ZŠ praktické

Alena Klímová

SEPTIMA

 

5. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK

NÁZEV

AUTOR

NAKLADATELSTVÍ

Čítanka 5. ročník ZŠ (určená pro žáky se SVP)

Marie Kozlová, Miluše Jirušková

NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.

Pravopisná cvičení 2

Naděžda Kvítková

SEPTIMA

Český jazyk pro 5. ročník ZŠ praktické - Pracovní sešit

Stanislava Borejová

SEPTIMA

Český jazyk pro 5. ročník ZŠ praktické - Učebnice

Stanislava Borejová

SEPTIMA

MATEMATIKA

NÁZEV

AUTOR

NAKLADATELSTVÍ

Matematika pro 5. ročník ZŠ praktické - učebnice

Libuše Kubová, Jaroslav Jahoda

SEPTIMA

Matematika pro 5. ročník ZŠ praktické - Pracovní sešit

Libuše Kubová, Jaroslav Jahoda

SEPTIMA

PŘÍRODOVĚDA

NÁZEV

AUTOR

NAKLADATELSTVÍ

Přírodověda - pracovní sešit pro 1. stupeň ZŠ a ZŠ praktické 2. díl

Krista Kábrtová

PARTA

Přírodověda 2. díl - pracovní sešit pro 1. stupeň ZŠ a ZŠ praktické

Eduard Škoda

PARTA

INFORMATIKA

NÁZEV

AUTOR

NAKLADATELSTVÍ

Počítač kamarád 1. díl - pracovní sešit pro 1. stupeň ZŠ praktické

Pavel Klech

PARTA

Počítač kamarád 1. díl - učebnice pro 1. stupeň ZŠ praktické

Pavel Klech, Lenka Klechová

PARTA

VLASTIVĚDA

NÁZEV

AUTOR

NAKLADATELSTVÍ

Lidé kolem nás - učebnice (Člověk a jeho svět)

Matušková, Šmolíková

SEPTIMA

Lidé kolem nás - pracovní sešit (Člověk a jeho svět)

Matušková, Šmolíková

SEPTIMA

Lidé a čas - učebnice (Člověk a jeho svět)

Matušková, Šmolíková

SEPTIMA

Lidé a čas - pracovní sešit (Člověk a jeho svět)

Matušková, Šmolíková

SEPTIMA

Pohled byl zobrazen 1132x od 15 leden 2020 do 26 listopad 2020