Multisenzorický přístup

Video ukázka

Specifikace

Předmět: Český jazyk

Ročník: 3. ročník

Popis: Vyučující se zaměřuje na aktivizaci sluchového vnímání žáků se specifickými poruchami učení formou pohybové multisenzorické hry „Honzo, vstávej“.  Při nezdaru má žák možnost opory o zrakové znázornění délky tónů.  Správné rozeznávání délek tónů je nezbytné pro nácvik čtení i psaní.

Využití ve výuce při společném vzdělávání: Tato aktivita je cílená především na žáky se znevýhodněním v oblasti sluchového vnímání. Lze ji zařadit v hodinách speciálně pedagogické péče, ale v nižších ročnících i v rámci běžné výuky v heterogenní třídě.

Vyučující: PhDr. Kamila Balharová, ZŠ Táborská, Praha

Úplná videohospitace dostupná zde: https://audiovideo.rvp.cz/video/3879/VIRTUALNI-HOSPITACE---VYUKA-CESKEHO-JAZYKA-U-ZAKU-SE-SPECIFICKYMI-PORUCHAMI-UCENI.html

Pohled byl zobrazen 1159x od 26 červenec 2019 do 26 listopad 2020