Dělení žáků do skupin s ponecháním možnosti individuální práce

Video ukázka

Specifikace

Předmět: Český jazyk a literatura, integrovaná výuka s naukou o světě

Ročník: 2. ročník

Popis: Žáci jsou vybízeni k vytvoření skupin pro práci v týmu. Vyučující popisuje postup řešení úkolu a zdůrazňuje, jaké žákovské kompetence jsou potřebné k jeho splnění. Ponechává žákům na výběr i možnost individuální práce a to v případě, že žák nechce být zapojen do skupiny. Vyučující žáky povzbuzuje při tvorbě skupin, pomáhá těm, pro které je tento krok obtížný.

Využití ve výuce při společném vzdělávání: Skupinová výuka je metodou, která má v pestré třídě smysluplné využití. Vytvoření vyvážených skupin, kde má každý žák možnost podílet se na společném řešení úkolu, je prvním významným krokem, který pozitivně ovlivňuje proces výuky.

Vyučující: PaedDr. Iveta Stehlíková Bassyová, Základní škola nám. Curieových, Praha 1.

Úplná videohospitace dostupná zde: https://audiovideo.rvp.cz/video/4227/VIRTUALNI-HOSPITACE---VZDELAVANI-ZAKU-NADANYCH-VE-SPECIALNI-SKUPINE.html

Pohled byl zobrazen 125x od 6 srpen 2020 do 26 listopad 2020