Individuální práce s diferencovaným zadáním

Video ukázka 1

Specifikace

Předmět: Matematika

Ročník: 3. a 4. ročník

Popis: Žákům (třetího ročníku) jsou ukázány hodiny s římskými číslicemi, které ukazují konkrétní čas. Žáci mají za úkol doplnit k římským číslicím arabské číslice. Žáci čtvrtého ročníky mezitím řeší jiný úkol - zaznamenávají číselnou řadu římských číslic a přepisují konkrétní arabské číslice. Učitel pracuje střídavě s oběma skupinami žáků.

Využití aktivity ve výuce při společném vzdělávání: Žáci pracují individuálně s dostatečnou časovou oporou a podporou ze strany učitele. Aktivita ukazuje, jak lze ve školské praxi pracovat se zadáním rozdílné obtížnosti úlohy.

Vyučující: Mgr. Lucie Krobová a Mgr. Bc. Miroslav Halló, ZŠ a MŠ Senomaty

Úplná videohospitace dostupná zde: https://audiovideo.rvp.cz/video/2779/VV21---VIRTUALNI-HOSPITACE-MATEMATIKA-A-ANGLICKY-JAZYK-VE-3-A-4-ROCNIKU.html

Video ukázka 2

Specifikace

Předmět: Anglický jazyk, Matematika

Ročník: 3. a 4. ročník

Popis: Žáci mají dvě varianty pracovních listů - lehčí a těžší. Žáci si mohou na začátku aktivity vybrat, kterou variantu budou plnit. Učitel rozdá pracovní listy s názvy zvířat. Poté učitel vyzve jednoho žáka, aby přečetl první, vzorovou úlohu v angličtině. Žák úlohu přečte a poté vizuálně znázorní na tabuli. Žáci mají poté z pracovních listů pochopit matematický vztah mezi zvířaty a následně mají za úkol doplnit odpovědi do pracovního listu.

Využití aktivity ve výuce při společném vzdělávání: Aktivita umožňuje žákům volit gradaci zadání učební aktivity.

Vyučující: Mgr. Lucie Krobová a Mgr. Bc. Miroslav Halló, ZŠ a MŠ Senomaty

Úplná videohospitace dostupná zde: https://audiovideo.rvp.cz/video/2779/VV21---VIRTUALNI-HOSPITACE-MATEMATIKA-A-ANGLICKY-JAZYK-VE-3-A-4-ROCNIKU.html

Pohled byl zobrazen 647x od 22 srpen 2019 do 26 listopad 2020