Vzájemné hodnocení žákovské spolupráce

Video ukázka 1

Specifikace

Předmět: Český jazyk (Autorská/Čtenářská dílna)

Ročník: 7. ročník

Popis: Žáci v kruhu ostatním spolužákům sdělují, jak probíhala spolupráce při vedení rozhovoru. Žáci hodnotí především průběh rozhovoru, tedy jak se dařila partnerská spolupráce.

Využití ve výuce při společném vzdělávání: Aktivita umožňuje hodnotit u žáků jejich dovednosti, které umožňují dobrou spolupráci v týmu. Tento způsob poskytnutí zpětné vazby umožňuje nastavit taková kritéria hodnocení, která nevedou pouze k ocenění kognitivních znalostí. Umožňují tedy zažít úspěch i žákům, kteří nejsou orientovaní na výkon. 

Vyučující: Mgr. Vlastimil Špinka,  ZŠ Václava Havla, Poděbrady

Úplná videohospitace dostupná zde.

Video ukázka 2

Specifikace

Předmět: Prvouka

Ročník: 1. ročník

Popis: Žáci mají ve skupinách zhodnotit činnost a zapojení jednotlivých členů skupiny do procesu učení. Žáci sedí ve skupinách, ve kterých pracovali, a vyučující vždy jednoho zástupce skupiny požádá, aby zhodnotil činnost celé skupiny.

Využití ve výuce při společném vzdělávání: Aktivita poskytuje prostor pro zhodnocení zapojení všech členů skupiny, čímž všichni získávají vrstevnickou zpětnou vazbu.

Vyučující: Mgr. Kristýna Ondráková a Mgr. Zuzana Šimarová, ZŠ Gajdošova, Brno

Úplná videohospitace dostupná zde: https://audiovideo.rvp.cz/video/4138/VIRTUALNI-HOSPITACE-%E2%80%93-VZDELAVANI-ZAKA-SE-SLUCH-POSTIZENIM-III-HETEROGENNI-TRIDA.html

Pohled byl zobrazen 653x od 13 květen 2019 do 26 listopad 2020