Využívání názornosti

Video ukázka

Specifikace

Předmět: Anglický jazyk

Ročník: 6. ročník

Popis: Žáci jsou rozděleni ve skupinách, ve kterých obdrželi dvojici sloves v čase přítomném a minulém. Dále dostanou od vyučujícího připravené věty, ve kterých chybí sloveso. Žáci mají za úkol ve skupince doplnit správný tvar slovesa do vybrané věty.

Využití aktivity ve výuce při společném vzdělávání: Aktivita umožňuje individualizovat výuku a využívá metody vrstevnického učení. Zapojení asistenta pedagoga je v této části plynulé a cílené na podporu žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.

Vyučující: Mgr. Milena Mariášová, FZŠ O. Chlupa, Praha

Úplná videohospitace dostupná zde: https://audiovideo.rvp.cz/video/3897/VIRTUALNI-HOSPITACE-ZAMERENA-NA-ZAPOJENI-ZAKA-S-PORUCHAMI-AUTISTICKEHO-SPEKTRA---VYUKA-ANGLICKEHO-JAZYKA.html

Pohled byl zobrazen 846x od 26 červenec 2019 do 26 listopad 2020