Zpětná vazba o pochopení učiva

RVP audio/video

Specifikace

Předmět: Matematika, Anglický jazyk

Ročník: 3. a 4. ročník

Popis: Učitel s žáky opakuje znázornění a popis římských číslic, které s žáky v průběhu hodiny procvičoval a shrnuje výstupy výuky anglického jazyka.. Touto aktivitou učitel nejen opakuje a tím upevňuje získané poznatky, ale také rekapituluje hlavní téma vyučovací hodiny. Po žácích požaduje, aby mu dali zpětnou vazbu o tom, jak si učivo osvojili.

Využití aktivity ve výuce při společném vzdělávání: Aktivita poskytuje prostor pro zopakování, ukotvení tématu a poskytnutí zpětné vazby učiteli.

Vyučující: Mgr. Lucie Krobová a Mgr. Bc. Miroslav Halló, ZŠ a MŠ Senomaty

Úplná videohospitace dostupná zde: https://audiovideo.rvp.cz/video/2779/VV21---VIRTUALNI-HOSPITACE-MATEMATIKA-A-ANGLICKY-JAZYK-VE-3-A-4-ROCNIKU.html

Pohled byl zobrazen 768x od 22 srpen 2019 do 26 listopad 2020