Frontální výuka

Video ukázka 1

Specifikace

Předmět: Český jazyk

Ročník: 4. ročník

Popis: Učitel promítne věty bez doplněných písmen y/i. Náhodně vybraní dva žáci přečtou jednotlivé věty. Dále učitel vyvolává další žáky, aby doplnili jednotlivá písmena Y/I.

Využití aktivity ve výuce při společném vzdělávání: Zde využito k ukázce práce se správným řešením zadání. Určeno pro žáky, kterým více vyhovuje vnímání zrakem - umožňuje střídání učebních stylů.

Vyučující: Mgr. A. Flanderková, ZŠ Václava Havla Poděbrady

Úplná videohospitace dostupná zde.

Video ukázka 2

Specifikace

Předmět: Integrovaný předmět zeměpis, dějepis

Ročník: Prima / 6. třída

Popis V rámci frontální výuky vyučující objasňuje složení zeměkoule a demonstrativně je představuje žákům na interaktivní tabuli. Žáci si následně na svém papíře do výseče jednotlivé struktury zaznamenávají. Poskytnutý materiál bude následně sloužit žákům k upevňování jejich znalostí a pro domácí přípravu, z tohoto důvodu je třeba dohlížet na správnost provedení. Učitel tedy v průběhu zaznamenávání třídu obchází a jednotlivá znázornění kontroluje (ve videoukázce není obsaženo).

Využit ve výuce při společném vzdělávání: Přestože se jedná o hromadnou výuku, je propojena s individuálním zapojením žáků do výukové aktivity. Vyučující vybízí žáky ke kladení otázek a průběžně v průběhu výuky jim odpovídá.

Vyučující: Mgr. Tomáš Pavlas, Gymnázium Rumburk

Úplná videohospitace dostupná zde.

Pohled byl zobrazen 980x od 23 duben 2019 do 20 říjen 2020