Kooperativní učení

Video ukázka

Specifikace

Předmět: Anglický jazyk

Ročník: 6. ročník

Popis: Žáci jsou rozděleni do skupinek. V každé skupince si žáci určí, kdo z nich bude klást otázky a kdo bude odpovídat. Poté žáci dostanou připravené otázky. Žáci ve skupince hledají odpovědi na obdržené otázky a své odpovědi zapisují pod otázky, čímž se jim vytváří rozhovor mezi dvěma lidmi. Po napsání odpovědí ke všem otázkám jsou jednotlivé skupinky vyvolány a vybraný žák ze skupinky čte otázky a druhý žák odpovědi.

Využití aktivity ve výuce při společném vzdělávání: Aktivita umožňuje individualizovat výuku a využívá metody vrstevnického učení. Žáci se sami rozhodují o svých rolích v průběhu kooperativního učení a kromě znalostí si osvojují i dovednosti potřebné při týmové spolupráci.

Vyučující: Mgr. Milena Mariášová, FZŠ O. Chlupa, Praha

Úplná videohospitace dostupná zde: https://audiovideo.rvp.cz/video/3897/VIRTUALNI-HOSPITACE-ZAMERENA-NA-ZAPOJENI-ZAKA-S-PORUCHAMI-AUTISTICKEHO-SPEKTRA---VYUKA-ANGLICKEHO-JAZYKA.html

Pohled byl zobrazen 376x od 26 červenec 2019 do 26 listopad 2020