Komunikační metoda

Video ukázka

Specifikace

Předmět: Český jazyk

Ročník: 4. ročník

Zaměření aktivity: pravopis po obojetných souhláskách s možností individualizace tempa výuky

Popis: Děti si vezmou přepisovací tabulku a fixy. Děti zapisují velkým písmem na tabulku slova, která učitel popisuje (např. je to vyjmenované slovo, podstatné jméno). Jakmile přestane učitel s popisem, začne odpočítávat od 5 a v té době děti na tabulku zapisují to, co se domnívají, že je slovo, na které učitel myslí. Jakmile učitel řekne nula nebo TEĎ, děti ukáží na tabulce napsané slovo. Takto opakovaně učitel popisuje jednotlivá slova a děti zapisují a ukazují na tabulce. Pro atraktivizaci učiva je možné, aby jednotlivá slova zadávaly samy děti.

Vyhodnocení: vyhodnocení probíhá popisem učitele a s vyvoláním náhodně vybraného žáka

Využití aktivity ve výuce při společném vzdělávání: při procvičování učiva pracují žáci svým tempem, aktivita umožní aktivní zapojení všech členů s využitím vrstevnického učení, okamžitá zpětná vazba pro učitele o osvojení učiva žáky

Vyučující: Mgr. A. Flanderková, ZŠ Václava Havla Poděbrady

Úplná videohospitace dostupná zde.

Pohled byl zobrazen 807x od 23 duben 2019 do 26 listopad 2020