Zadávání individuální obtížnosti úkolů

Video ukázka 1

Specifikace

Předmět: Prvouka

Ročník: 1. ročník

Popis: Žáci mají v tabulce na papíře napsané názvy zvířat, po třídě jsou rozvěšené jejich obrázky. Žáci mají za úkol přečíst si název v tabulce a najít obrázek v místnosti. Jakmile obrázek najdou, přeškrtnou políčko s názvem zvířete. Učitel zároveň dává dětem na výběr, zda chtějí vyplnit těžší nebo lehčí variantu pracovního listu. Ty se liší množstvím políček v tabulce. Maximální počet políček je devět, minimální čtyři. V průběhu aktivity vyučující žáky upozorní, že pokud některá zvířata neznají, je ve třídě umístěna nápověda, kde jsou názvy zvířat a obrázky přiřazené. Vyhodnocení aktivity probíhá formou vyvolávání, následně žáci podepsané papíry s tabulkou odevzdají učiteli (není součástí videoukázky).

Využití ve výuce při společném vzdělávání: Aktivita poskytuje dostatečný prostor pro individualizaci činností. Vyučující aktivitu přizpůsobil jednotlivým žákům a to jak množstvím políček/zvířátek, které děti hledají, tak velikostí písma, které je v tabulce použito, ale i složitostí slova, popř. obrázku.

Vyučující: Mgr. Kristýna Ondráková a Mgr. Zuzana Šimarová, ZŠ Gajdošova, Brno

Úplná videohospitace dostupná zde: https://audiovideo.rvp.cz/video/4138/VIRTUALNI-HOSPITACE-%E2%80%93-VZDELAVANI-ZAKA-SE-SLUCH-POSTIZENIM-III-HETEROGENNI-TRIDA.html

Video ukázka 2

Specifikace

Předmět: Český jazyk(Autorská/Čtenářská dílna)

Ročník: 7. ročník

Popis: Učitel si společně s vybraným žákem připravil krátkou audio ukázku rozhlasové tvorby Františka Nepila. Po skončení poslechu učitel žákům přiblíží, co bylo ústředním tématem ukázky. Následně zadá, aby se žáci ve dvojicích (popř. kdo chce samostatně) pokusili na text navázat. Žánry a způsob zpracování je na nich. Po společném zadání úlohy se individuálně zeptá těch, kteří by s tímto úkolem mohli mít problém, zda by uvítali individuální zadání  - např. procvičit gramatiku českého jazyka (jedná se zde primárně o žáky s odlišným mateřským jazykem).

Využití ve výuce při společném vzdělávání: Vyučující umožňuje individualizovat výuku a diferencovat její obsah na základě volby samotného žáka již zadáním úlohy. Učitel získal i dále v rámci aktivity čas poskytnout žákům individuální přístup - opakovaný výklad, doplňující aktivity, podporu při řešení úlohy atd.

Vyučující: Mgr. Vlastimil Špinka,  ZŠ Václava Havla, Poděbrady

Úplná videohospitace dostupná zde.

Video ukázka 3

Specifikace

Předmět: Prvouka

Ročník: 1. ročník

Popis: Žáci dostanou pracovní listy s napsanými názvy zvířat a s fotografiemi zvířat. Žáci  mají za úkol přiřadit čarou obrázky k názvům. Aktivitu je možné realizovat individuálně ale i skupinově. Pracovní listy jsou opět připravené ve více variantách. Rychlým žákům učitelka zadává doplňující úkol.

Využití ve výuce při společném vzdělávání: Při této aktivitě si žáci individuálně opakují osvojené učivo.  Aktivita poskytuje dostatečný prostor pro individualizaci výuky.

Vyučující: Mgr. Kristýna Ondráková a Mgr. Zuzana Šimarová, ZŠ Gajdošova, Brno

Úplná videohospitace dostupná zde: https://audiovideo.rvp.cz/video/4138/VIRTUALNI-HOSPITACE-%E2%80%93-VZDELAVANI-ZAKA-SE-SLUCH-POSTIZENIM-III-HETEROGENNI-TRIDA.html

Pohled byl zobrazen 438x od 26 červenec 2019 do 26 listopad 2020