Práce s přehledem učiva

RVP audio/video

Specifikace

Předmět: Matematika

Ročník: 4. ročník

Popis: Zatímco ostatní žáci ve třídě mají samostatnou práci, vyučující řeší  společně s žákem a žákyní s potřebou podpůrného opatření individuálně úlohy na násobení/dělení v pracovním sešitu.  Žáci mají k dispozici speciální pomůcku – rámeček z papíru, který jim umožní pohybovat se s jistotou v tabulce násobků. Vyučující žákovi opakuje zadání, povzbuzuje ho v práci, poskytuje mu okamžitou zpětnou vazbu. Práce končí motivačním hodnocením žáka piktogramem.

Využití ve výuce při společném vzdělávání: Pomůcka žákovi umožňuje s dopomocí vyučujícího dohledávat správná řešení příkladů v tabulce násobků. 

Vyučující: Mgr. Barbora Nováková, ZŠ T. G. Masaryka, Milovice

Úplná videohospitace dostupná zde.

Pohled byl zobrazen 1166x od 7 květen 2019 do 26 listopad 2020