Tvůrčí psaní, dokončení ukázky

Video ukázka

Specifikace

Předmět: Český jazyk (Autorská/Čtenářská dílna)

Ročník: 7. ročník

Popis: Učitel si společně s vybraným žákem připravil krátkou audio ukázku rozhlasové tvorby Františka Nepila. Následně zadá, aby se žáci ve dvojicích (popř. kdo chce samostatně) pokusili na text navázat. Žánry a způsob zpracování je na nich. Po společném zadání úlohy se individuálně zeptá těch, kteří by s tímto úkolem mohli mít problém, zda by uvítali individuální zadání  - např. procvičit gramatiku českého jazyka (jedná se zde primárně o žáky s odlišným mateřským jazykem). V průběhu aktivity učitel individuálně pracuje s jednotlivými žáky a poskytuje jim podporu a vedení při řešení úlohy.

Využití aktivity ve výuce při společném vzdělávání: Aktivita umožňuje individualizovat výuku a diferencovat její obsah na základě volby samotného žáka. Učitel získal i dále v rámci aktivity čas poskytnout žákům individuální přístup - opakovaný výklad, doplňující aktivity, podporu při řešení úlohy atd.

Vyučující: Mgr. Vlastimil Špinka,  ZŠ Václava Havla v Poděbradech

 Úplná videohospitace dostupná zde.

Pohled byl zobrazen 565x od 13 květen 2019 do 26 listopad 2020