Zaměření na úkol

Video ukázka

Specifikace

Předmět: Integrovaný předmět zeměpis, dějepis

Ročník: Prima / 6. třída

Popis: Vyučující rozdá žákům obrázek, kde je třeba doplnit termíny, se kterými bude učitel dál ve výuce pracovat. Záměrem aktivity je zahájit téma a zjistit, jaké jsou dosavadní znalosti žáků v daném tématu. Žáci si sami kontrolují správnost termínů a práci odevzdávají pouze žáci, kteří měli vše správně zpracované. Ti budou ohodnocení známkou výborně.

Využití ve výuce při společném vzdělávání: Při této aktivitě si žáci individuálně opakují osvojené učivo a samostatnou kontrolou realizují způsobem zohledňujícím jejich možnosti.  

Vyučující: Mgr. Tomáš Pavlas, Gymnázium Rumburk

Úplná videohospitace dostupná zde.

Pohled byl zobrazen 571x od 21 květen 2019 do 20 říjen 2020