Komunikační metoda – rozhovor žák/žák

Video ukázka

Specifikace

Předmět: Český jazyk(Autorská/Čtenářská dílna)

Ročník: 7. ročník

Popis: Po přečtení textu učitel vyzve žáky, aby vytvořili dvojice a vzájemně si mezi sebou pokusili sdělit, co se dozvěděli z ukázky textu. Zároveň upozorňuje, jak má předání informací ve dvojicích probíhat, tedy jak postupovat v průběhu rozhovoru. Žáci mezi sebou popisují, co se z textu dozvěděli. Dále učitel podněcuje rozhovor mezi jednotlivými dvojicemi. Učitel v průběhu této fáze aktivity dopomáhá žákům, kteří mohou mít problém s pochopením textu nebo s interpretací zjištěných poznatků.

Využití ve výuce při společném vzdělávání: Aktivita umožňuje individualizovat výuku, využívá metody vrstevnického učení. Umožňuje učiteli nabídnout pomoc žákům, kteří to potřebují. Vyučující sestavením dvojic ovlivňuje průběh vrstevnického učení.

Vyučující: Mgr. Vlastimil Špinka,  ZŠ Václava Havla v Poděbradech

Úplná videohospitace dostupná zde.

Pohled byl zobrazen 522x od 13 květen 2019 do 26 listopad 2020