Paměťové učení

Video ukázka

Specifikace

Předmět: Český jazyk a literatura

Ročník: 3. ročník

Popis: Žáci si v rámci paměťového učení opakují řadu vyjmenovaných slov. Mohou použít pomůcky rozmístěné po třídě. Kromě výčtu vyjmenovaných slov v souvislé řadě procvičují také výčet slov v řadách s různými algoritmy – každé druhé, každé páté slovo atd.

Využití ve výuce při společném vzdělávání: Tento pedagogický postup je uplatnitelný i při realizaci výuky v heterogenní třídě. Žáci mohou využívat přehledy učiva a bezděky i vrstevnické učení.

Vyučující: Mgr. Lenka Baše, Fakultní základní škola, Olomouc, Hálkova 4

Úplná videohospitace dostupná zde: https://audiovideo.rvp.cz/video/4228/VIRTUALNI-HOSPITACE---VZDELAVANI-ZAKU-NADANYCH-VE--TRIDE-S-ROZSIRENOU-VYUKOU-SKUPINY-PREDMETU.html

Pohled byl zobrazen 144x od 6 srpen 2020 do 26 listopad 2020