Respektování osobního tempa žáka

Video ukázka

Specifikace

Předmět: Integrovaný předmět zeměpis, dějepis

Ročník: Prima / 6. třída

Popis: Učitel prostřednictvím interaktivní tabule zadává problémovou úlohu a žáci na ni hledají odpověď. Jakmile žák nalezne odpověď, přihlásí se a v době, kdy je již přihlášeno více žáků učitel jednoho vyvolá, získá odpověď, kterou doplní o další výklad. Aktivita je vhodná pro upevnění a zpřesnění předávaného učiva v průběhu hodiny.

Využití  ve výuce při společném vzdělávání: Aktivita je realizována frontálně s individuálním zapojením jednotlivých žáků a poskytuje prostor pro jejich vlastní úvahy a soustředění.

Vyučující: Mgr. Tomáš Pavlas, Gymnázium Rumburk

Úplná videohospitace dostupná zde.

Pohled byl zobrazen 764x od 21 květen 2019 do 26 listopad 2020