Seznam speciálních učebnic a pracovních sešitů v souladu s MDÚ (2. stupeň ZŠ)

6. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK

NÁZEV

AUTOR

NAKLADATELSTVÍ

Čítanka pro 2. stupeň ZŠ praktické - 1. díl pro 6. ročník

Vladimíra Gebhartová, Martin Gregor

PARTA

Český jazyk pro 6. ročník ZŠ praktické - Pracovní sešit

Rozmarynová, Šneiderová

SEPTIMA

Český jazyk pro 6. ročník ZŠ praktické - Učebnice

Rozmarynová, Šneiderová

SEPTIMA

MATEMATIKA

NÁZEV

AUTOR

NAKLADATELSTVÍ

Matematika pro 6. ročník ZŠ praktické - učebnice

Slapničková, Remutová, Čmolíková

SEPTIMA

Matematika pro 6. ročník ZŠ praktické - Pracovní sešit

Slapničková, Remutová, Čmolíková

 SEPTIMA

PŘÍRODOPIS

NÁZEV

AUTOR

NAKLADATELSTVÍ

Přírodopis pro ZŠ praktické - Botanika (pracovní sešit)

Jana Skýbová

SEPTIMA

Přírodopis pro ZŠ praktické - Botanika (učebnice)

Jana Skýbová

SEPTIMA

Obecný přírodopis pro základní školy praktické - učebnice

Jana Skýbová

SEPTIMA

Obecný přírodopis pro základní školy praktické - pracovní sešit

Jana Skýbová

SEPTIMA

ZEMĚPIS

NÁZEV

AUTOR

NAKLADATELSTVÍ

Zeměpis Česká republika - pracovní sešit pro 2. stupeň ZŠ a ZŠ praktické

František Kortus, František Teplý

PARTA

Zeměpis Česká republika - učebnice pro 2. stupeň ZŠ a ZŠ praktické

František Kortus, František Teplý

PARTA

Školní atlas Česká republika a Evropa

 

SHOCART

Můj první atlas České republiky aneb putování Vítka a Štěpánky

Vít Štěpánek

SLOVART

DĚJEPIS

NÁZEV

AUTOR

NAKLADATELSTVÍ

Dějepis 1. díl - učebnice pro 2. stupeň ZŠ praktické

Oldřich Müller

PARTA

Dějepis 1. díl - pracovní sešit pro 2. stupeň ZŠ praktické

Oldřich Müller, Jaroslava Müllerová

PARTA

Starověk - dějepis pro ZŠ praktické - Pracovní sešit

Málková

SEPTIMA

Starověk - dějepis pro ZŠ praktické - Učebnice

Málková

SEPTIMA

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

NÁZEV

AUTOR

NAKLADATELSTVÍ

Výchova k občanství 1. díl  - pracovní sešit pro 2. stupeň ZŠ praktické

Stanislava Borejová

PARTA

Výchova k občanství 1. díl - učebnice pro 2. stupeň ZŠ praktické

Milan Valenta

PARTA

FYZIKA

NÁZEV

AUTOR

NAKLADATELSTVÍ

Fyzika 1. část - Učebnice pro ZŠ praktické

Macháček, Martin

SEPTIMA

Fyzika 1. část - Pracovní sešit pro ZŠ praktické

Macháček, Martin

SEPTIMA

ANGLICKÝ JAZYK

NÁZEV

AUTOR

NAKLADATELSTVÍ

Základy angličtiny 1. díl - pracovní sešit pro 2. stupeň ZŠ praktické

Milan Valenta

PARTA

Základy angličtiny 1. díl - učebnice pro 2. stupeň ZŠ praktické

Milan Valenta

PARTA

 

7. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK

NÁZEV

AUTOR

NAKLADATELSTVÍ

Čítanka pro 2. stupeň ZŠ praktické - 2. díl pro 7. ročník

Vladimíra Gebhartová, Martin Gregor

PARTA

Český jazyk pro 7. ročník ZŠ praktické - Pracovní sešit

Čmelíková, Slapničková, Remutová

SEPTIMA

Český jazyk pro 7. ročník ZŠ praktické - Učebnice

Čmelíková, Slapničková, Čmelíková

SEPTIMA

MATEMATIKA

NÁZEV

AUTOR

NAKLADATELSTVÍ

Matematika pro 7. ročník ZŠ praktické - Pracovní sešit

Hamerník

SEPTIMA

Matematika pro 7. ročník ZŠ praktické - učebnice

Kouřilová, Trávníčková

EPTIMA

ZEMĚPIS

NÁZEV

AUTOR

NAKLADATELSTVÍ

Zeměpis Svět - pracovní sešit pro 2. stupeň ZŠ a ZŠ praktické

František Kortus, František Teplý

PARTA

Zeměpis Svět - učebnice pro 2. stupeň ZŠ a ZŠ praktické

František Kortus, František Teplý

PARTA

Zeměpisný obrázkový atlas - učební pomůcka pro 2. stupeň ZŠ praktické

František Teplý

PARTA

PŘÍRODOPIS

NÁZEV

AUTOR

NAKLADATELSTVÍ

Přírodopis pro ZŠ praktické - Zoologie (pracovní sešit)

Jana Skýbová

SEPTIMA

Přírodopis pro ZŠ praktické - Zoologie (učebnice)

Jana Skýbová

SEPTIMA

DĚJEPIS

NÁZEV

AUTOR

NAKLADATELSTVÍ

Dějepis 2. díl – pracovní sešit pro 2. stupeň ZŠ praktické

Jana Toušková

PARTA

Dějepis 2. díl - učebnice pro 2. stupeň ZŠ praktické

Eduard Škoda

PARTA

FYZIKA

NÁZEV

AUTOR

NAKLADATELSTVÍ

Fyzika 2. část - Učebnice pro ZŠ praktické

Macháček, Martin

SEPTIMA

Fyzika 2. část - Pracovní sešit pro ZŠ praktické

Macháček, Martin

SEPTIMA

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

NÁZEV

AUTOR

NAKLADATELSTVÍ

Výchova k občanství 2. díl - pracovní sešit pro 2. stupeň ZŠ praktické

Oldřich Müller

PARTA

Výchova k občanství 2. díl - učebnice pro 2. stupeň ZŠ praktické

Oldřich Müller

PARTA

ANGLICKÝ JAZYK

NÁZEV

AUTOR

NAKLADATELSTVÍ

Základy angličtiny 2. díl - učebnice pro 2. stupeň ZŠ praktické

Milan Valenta

PARTA

Základy angličtiny 2. díl - pracovní sešit pro 2. stupeň ZŠ praktické

Milan Valenta

PARTA

NĚMECKÝ JAZYK

NÁZEV

AUTOR

NAKLADATELSTVÍ

Základy němčiny 1. díl - učebnice pro 2. stupeň ZŠ praktické

Růžena Fesslová, Jaromír Hrorník

PARTA

Základy němčiny 1. díl – pracovní sešit pro 2. stupeň ZŠ praktické

Růžena Fesslová, Jaromír Horník

PARTA

 

8. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK

NÁZEV

AUTOR

NAKLADATELSTVÍ

Český jazyk pro 8. ročník ZŠ praktické - Pracovní sešit

Profousová, Stoupová

SEPTIMA

Český jazyk pro 8. ročník ZŠ praktické - Učebnice

Profousová, Stoupová

SEPTIMA

MATEMATIKA

NÁZEV

AUTOR

NAKLADATELSTVÍ

Matematika pro 8. ročník ZŠ praktické - učebnice

Vlk, Moskovská

SEPTIMA

Matematika pro 8. ročník ZŠ praktické - Pracovní sešit

Hamerník

SEPTIMA

Pracovní listy k učebnici Rýsování pro 8. ročník zvláštní školy

Josef Švercl

KLETT

ZEMĚPIS

NÁZEV

AUTOR

NAKLADATELSTVÍ

Zeměpis Evropa - pracovní sešit pro 2. stupeň ZŠ a ZŠ praktické

František Kortus, František Teplý

PARTA

Zeměpis Evropa - učebnice pro 2. stupeň ZŠ a ZŠ praktické

František Kortus, František Teplý

PARTA

Školní atlas Česká republika a Evropa

 

SHOCART

PŘÍRODOPIS

NÁZEV

AUTOR

NAKLADATELSTVÍ

Přírodopis pro ZŠ praktické - Biologie člověka (pracovní sešit)

Jana Skýbová

SEPTIMA

Přírodopis pro ZŠ praktické - Biologie člověka (učebnice)

Jana Skýbová

SEPTIMA

DĚJEPIS

NÁZEV

AUTOR

NAKLADATELSTVÍ

Dějepis 3. díl - pracovní sešit pro 2. stupeň ZŠ praktické

Oldřich Müller, Jaroslava Müllerová

PARTA

Dějepis 3. díl - učebnice pro 2. stupeň ZŠ praktické

Oldřich Müller, Jaroslava Müllerová

PARTA

ANGLICKÝ JAZYK

NÁZEV

AUTOR

NAKLADATELSTVÍ

Základy angličtiny 3. díl - pracovní sešit pro 2. stupeň ZŠ praktické

Milan Valenta

PARTA

Základy angličtiny 3. díl - učebnice pro 2. stupeň ZŠ praktické

Milan Valenta

PARTA

NĚMECKÝ JAZYK

NÁZEV

AUTOR

NAKLADATELSTVÍ

Základy němčiny 3. díl - pracovní sešit pro 2. stupeň ZŠ praktické

Růžena Fesslová, Jaromír Horník

PARTA

Základy němčiny 3. díl - učebnice pro 2. stupeň ZŠ praktické

Růžena Fesslová, Jaromír Horník

PARTA

FYZIKA

NÁZEV

AUTOR

NAKLADATELSTVÍ

Fyzika 8. r. ZŠ praktické – učebnice

Macháček

SEPTIMA

Fyzika 8. r.  ZŠ praktické - pracovní sešit

Macháček

SEPTIMA

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

NÁZEV

AUTOR

NAKLADATELSTVÍ

Výchova k občanství 3. díl – pracovní sešit pro 2. stupeň ZŠ praktické

Oldřich Müller

PARTA

Výchova k občanství 3. díl – učebnice pro 2. stupeň ZŠ praktické

Oldřich Müller

PARTA

 

9. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK

NÁZEV

AUTOR

NAKLADATELSTVÍ

Český jazyk pro 9. ročník ZŠ praktické - Pracovní sešit

Bendáková, Lusková

SEPTIMA

Český jazyk pro 9. ročník ZŠ praktické - Učebnice

Bendáková, Lusková

SEPTIMA

Čítanka pro 2. stupeň ZŠ praktické - 4. díl pro 9. ročník

Vladimíra Gebhartová, Martin Gregor

PARTA

MATEMATIKA

NÁZEV

AUTOR

NAKLADATELSTVÍ

Matematika pro 9. ročník ZŠ praktické - učebnice

Trávníčková

SEPTIMA

Matematika pro 9. ročník ZŠ praktické - Pracovní sešit

Hamerník

SEPTIMA

Pracovní listy k učebnici Rýsování pro 9. ročník zvláštní školy

Josef Švercl

AMOSIA

ZEMĚPIS

NÁZEV

AUTOR

NAKLADATELSTVÍ

Praktický zeměpis - učebnice pro 2. stupeň ZŠ a ZŠ praktické

František Kortus, František Teplý

PARTA

Praktický zeměpis - pracovní sešit pro 2. stupeň ZŠ a ZŠ praktické

František Kortus, František Teplý

PARTA

Školní atlas světa

 

SHOCART

DĚJEPIS

NÁZEV

AUTOR

NAKLADATELSTVÍ

Dějepis 4. díl - pracovní sešit pro 2. stupeň ZŠ praktické

Oldřich Müller, Jaroslava Müllerová

PARTA

 

Dějepis 4. díl - učebnice pro 2. stupeň ZŠ praktické

Oldřich Müller, Jaroslava Müllerová

PARTA

PŘÍRODOPIS

NÁZEV

AUTOR

NAKLADATELSTVÍ

Přírodopis pro ZŠ praktické - Země, naše planeta (učebnice)

Jana Skýbová

SEPTIMA

Přírodopis pro ZŠ praktické - Země, naše planeta (pracovní sešit)

Jana Skýbová

SEPTIMA

Obecný přírodopis pro základní školy praktické - učebnice

Jana Skýbová

SEPTIMA

Obecný přírodopis pro základní školy praktické - pracovní sešit

Jana Skýbová

SEPTIMA

FYZIKA

NÁZEV

AUTOR

NAKLADATELSTVÍ

Fyzika 9. r. ZŠ praktické - učebnice

Macháček

SEPTIMA

Fyzika 9. r. ZŠ praktické - pracovní sešit

Macháček

SEPTIMA

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

NÁZEV

AUTOR

NAKLADATELSTVÍ

Výchova k občanství 4. díl - pracovní sešit pro 2. stupeň ZŠ praktické

Iveta Grofková

PARTA

Výchova k občanství 4. díl - učebnice pro 2. stupeň ZŠ praktické

Milan Valenta, Oldřich Müller

PARTA

Výchova k občanství 1 - Člověk v demokratickém státě (učebnice)

Michaela Dvořáková, Dominik Dvořák

SEPTIMA

Výchova k občanství 1 - Člověk v demokratickém státě (pracovní sešit)

Michaela Dvořáková, Dominik Dvořák

SEPTIMA

INFORMATIKA

NÁZEV

AUTOR

NAKLADATELSTVÍ

Počítač kamarád 2. díl - učebnice pro 2. stupeň ZŠ praktické

Pavel Klech, Lenka Klechová

PARTA

Počítač kamarád 3. díl - učebnice pro 2. stupeň ZŠ praktické

Pavel Klech, Lenka Klechová

PARTA

Počítač kamarád 2. díl - pracovní sešit pro 2. stupeň ZŠ praktické

Pavel Klech

PARTA

Počítač kamarád 3. díl - pracovní sešit pro 2. stupeň ZŠ praktické

Pavel Klech

PARTA

CHEMIE

NÁZEV

AUTOR

NAKLADATELSTVÍ

Chemie pro 9. ročník – učebnice

Pavel Beneš, Václav Pumpr

PARTA

Chemie pro 9. ročník - pracovní sešit

Pavel Beneš, Václav Pumpr

PARTA

NĚMECKÝ JAZYK

NÁZEV

AUTOR

NAKLADATELSTVÍ

Základy němčiny 4. díl - učebnice pro 2. stupeň ZŠ praktické

Jaromír Horník

PARTA

Základy němčiny 4. díl - pracovní sešit pro 2. stupeň ZŠ praktické

Jaromír Horník

PARTA

ANGLICKÝ JAZYK

NÁZEV

AUTOR

NAKLADATELSTVÍ

Základy angličtiny 4. díl - pracovní sešit pro 2. stupeň ZŠ praktické

Milan Valenta

PARTA

Základy angličtiny 4. díl - učebnice pro 2. stupeň ZŠ praktické

Milan Valenta

PARTA

Pohled byl zobrazen 780x od 15 leden 2020 do 26 listopad 2020