Problémová výuková metoda, myšlenkový problém

Video ukázka

Specifikace

Předmět: Integrovaný předmět zeměpis, dějepis

Ročník: Prima / 6. třída

Popis: Učitel vyvolá diskuzi, která se soustředí na objasnění konkrétního poznatku. Učitel  se v konkrétním případě dotazuje žáků, jak mohli lidé přijít na to, co je skryto uvnitř Země. Žáci přichází s jednotlivými teoriemi a učitel je objasňuje. Aktivita je ukončena sdělením, jak se k danému poznatku lidé dostali a jaké metody tomu předcházely.

Využití ve výuce při společném vzdělávání: Žáci se individuálně snaží vyřešit myšlenkový problém a zároveň jsou prostřednictvím vrstevnického učení obohacováni o jiné způsoby nahlížení na řešené téma. Míra zapojení je osobní volbou žáků.

Vyučující: Mgr. Tomáš Pavlas, Gymnázium Rumburk

Úplná videohospitace dostupná zde.

Pohled byl zobrazen 624x od 21 květen 2019 do 26 listopad 2020