Práce ve dvojicích

Video ukázka

Specifikace

Předmět: Český jazyk

Ročník: 4. ročník

Popis: Žáci dostanou ve dvojici lísteček s větami, kde jsou chybně uvedena některá písmena. Žáci mají za úkol chyby najít, zakroužkovat a co nejrychleji lístek odevzdat učiteli, který zapisuje na lístečky pořadí, ve kterém ho žáci učiteli donesli. Učitel následně ukáže text na tabuli a vyvolává k doplnění jednotlivé žáky. Následně odevzdané úkoly samostatně ohodnotí.

Využití aktivity ve výuce při společném vzdělávání: Při opakování učiva žáci ve dvojicích pracují s předpřipravenou chybou za využití peer učení.

Vyučující: Mgr. A. Flanderková, ZŠ Václava Havla Poděbrady

Úplná videohospitace dostupná zde.

Pohled byl zobrazen 958x od 23 duben 2019 do 20 říjen 2020