Komunikační metoda – řízená diskuze v kruhu

Video ukázka

Specifikace

Předmět: Český jazyk(Autorská/Čtenářská dílna)

Ročník: 7. ročník

Popis: Žáci stojí v kruhu a učitel předá čtečku vybranému žákovi a požádá ho, aby přečetl konkrétní ukázku krátkého textu (Boženy Němcové) a stejný text promítne na tabuli. Následně učitel vyzve žáky k diskuzi, v čem je text stejný a v čem rozdílný vůči dříve probíranému textu (František Nepil). 

Využití ve výuce při společném vzdělávání: Použitá výuková metoda při vhodném přístupu vyučujícího umožňuje akceptovat individuální možnosti a předpoklady žáka volbou vhodných otázek a nastavením průběhu diskuze. 

Vyučující: Mgr. Vlastimil Špinka,  ZŠ Václava Havla v Poděbradech

Úplná videohospitace dostupná zde.

Pohled byl zobrazen 630x od 13 květen 2019 do 26 listopad 2020