Jasná pravidla ověřování vědomostí a dovedností

Video ukázka

Specifikace

Předmět: Český jazyk

Ročník: 3. ročník

Popis: Učitel má nastavená jasná pravidla pro ověřování vědomostí žáků. V případě diktátu si žáci mohou nacvičit testovaná slova prostřednictvím výukového PC programu, mohou při psaní testu využít „taháků“ s výčtem vyjmenovaných slov, při kontrole textu jsou vyučujícím upozorňováni na  správný způsob kontroly. Ze záznamu je zřejmé, že si žáci tímto způsobem pracují pravidelně.

Využití ve výuce při společném vzdělávání: Z ukázky je zřejmě, že cílem testu není pouhá klasifikace žáka, ale postup žáka v procesu učení a poskytnutí zpětné vazby žákovi v půběhu osvojování učiva. Tento způsob ověřování vědomostí a dovedností je využitelný v heterogenní třídě.

Vyučující: PhDr. Kamila Balharová ze ZŠ Táborská, Praha

Úplná videohospitace dostupná zde: https://audiovideo.rvp.cz/video/3879/VIRTUALNI-HOSPITACE---VYUKA-CESKEHO-JAZYKA-U-ZAKU-SE-SPECIFICKYMI-PORUCHAMI-UCENI.html

Pohled byl zobrazen 797x od 26 červenec 2019 do 26 listopad 2020