Diferenciace šifrovací hry

Video ukázka

Specifikace

Předmět: Český jazyk a literatura

Ročník: 3. ročník

Popis: Vyučující připravila šifrovací hru v diferencovaném zadání. Skupina žáků, v které jsou zařazeni žáci s dvojí výjimečností (a zároveň je k ní přiřazen i asistent pedagoga) obdrží zadání šifry s nižším počtem úloh. Aktivita tedy pro ně netrvá příliš dlouho a žáci dosáhnou při jejím plnění dříve úspěchu. Čas, který skupina získá oproti svým spolužákům navíc, je na pokyn vyučující využit (s asistentkou pedagoga) pro další aktivitu. Aktivita spočívá v upevnění významu slova příbuzného k vyjmenovanému slovu.

Využití ve výuce při společném vzdělávání: Přehledné zadávání diferencované práce vybraným žákům s potřebou podpory je nezbytnou součástí výuky v heterogenní třídě.

Vyučující: Mgr. Lenka Baše, Fakultní základní škola, Olomouc, Hálkova 4

Úplná videohospitace dostupná zde: https://audiovideo.rvp.cz/video/4228/VIRTUALNI-HOSPITACE---VZDELAVANI-ZAKU-NADANYCH-VE--TRIDE-S-ROZSIRENOU-VYUKOU-SKUPINY-PREDMETU.html

Pohled byl zobrazen 92x od 6 srpen 2020 do 26 listopad 2020