Seznam speciálních učebnic a pracovních listů v souladu s RVP ZŠS (díl I)

JAZYKOVÁ KOMUNIKACE – ČTENÍ, PSANÍ, ŘEČOVÁ VÝCHOVA

NÁZEV

AUTOR

NAKLADATELSTVÍ

Náš slabikář 1. díl - pro základní školy speciální

Vladimír Linc

PARTA

Náš slabikář 2. díl - pro základní školy speciální

Danuše Dvořáková, Libuše Kubová, Jindra Váchová

PARTA

Budeme číst - Pracovní sešit k učebnici Náš slabikář 1. díl

Danuše Kubová, Libuše Dvořáková

PARTA

Hůlková písanka aneb Od čar a oblouků k hůlkovým písmenům

Krista Hemzáčková, Jana Pešková

PARTA

Pracovní listy k písankám pro speciální školy - 1. sešit (uvolňovací cviky)

Mlčochová, Plicková

PARTA

Pracovní listy k písankám pro speciální školy - 2. sešit (prvky písmen)

Mlčochová

PARTA

První čtení - učební pomůcka pro alternativní výuku čtení

Krista Hemzáčková, Jana Pešková

PARTA

Zajímavé čtení 1. díl – čítanka pro 7. a 8. ročník ZŠ speciální

Jana Gavendová

PARTA

Čtení - Seznam metodik k nácviku čtení

 

ZŠ a PŠ SVÍTÁNÍ, o.p.s.

 

Čtení – Čtení písmen

ZŠ a PŠ SVÍTÁNÍ, o.p.s.

 

Čtení – Pracovní listy pro čtení slabik a jednoduchých slov

ZŠ a PŠ SVÍTÁNÍ, o.p.s.

 

Čtení – Pracovní listy pro rozvoj fonematického sluchu

ZŠ a PŠ SVÍTÁNÍ, o.p.s.

 

Čtení – Sociální čtení

ZŠ a PŠ SVÍTÁNÍ, o.p.s.

 

Psaní – Metodika vhodných cvičení pro uvolnění ruky

ZŠ a PŠ SVÍTÁNÍ, o.p.s.

 

Psaní – grafomotorické cviky

ZŠ a PŠ SVÍTÁNÍ, o.p.s.

 

Psaní – Přípravné cviky pro nácvik psaní

ZŠ a PŠ SVÍTÁNÍ, o.p.s.

 

Psaní – Přípravné cviky pro nácvik hůlkového písma

ZŠ a PŠ SVÍTÁNÍ, o.p.s.

 

Psaní – Psaní hůlkovým a psacím písmem

ZŠ a PŠ SVÍTÁNÍ, o.p.s.

 

Psaní – spojování psacích písmen do slabik

ZŠ a PŠ SVÍTÁNÍ, o.p.s.

 

 

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE – POČTY

NÁZEV

AUTOR

NAKLADATELSTVÍ

Je nás pět - 1. sešit (podzim, zima) - Cvičebnice počtů s omalovánkami

Krista Hemzáčková

PARTA

Je nás pět - 2. sešit (jaro, léto) - Cvičebnice počtů s omalovánkami

Krista Hemzáčková

PARTA

Matematika I – Učebnice do matematiky pro základní školy speciální

Božena Blažková, Zdenka Gundzová

SEPTIMA

Matematika I – Pracovní sešit 1

Božena Blažková

SEPTIMA

Matematika I – Pracovní sešit 2

Božena Blažková

SEPTIMA

Matematika I – Pracovní sešit 3

Božena Blažková

SEPTIMA

Matematika II - Pracovní sešit 1

Božena Blažková, Zdenka Gundzová

SEPITIMA

Matematika II - Pracovní sešit 2

Božena Blažková, Zdenka Gundzová

SEPTIMA

Matematika II - Pracovní sešit 3

Božena Blažková, Zdenka Gundzová

SEPTIMA

Matematika II – Učebnice do matematiky pro základní školy speciální

Božena Blažková, Zdenka Gundzová

SEPTIMA

Hravé počítání - pracovní sešit

Libuše Horáková, Miroslava Bartoňová

PARTA

Matematika pro 2. stupeň ZŠ speciální 1. díl učebnice (pro 7. a 8. ročník)

Božena Blažková

PARTA

Matematika pro 2. stupeň ZŠ speciální 1. díl 1. pracovní sešit

Božena Blažková

PARTA

Matematika pro 2. stupeň ZŠ speciální 1. díl 2. pracovní sešit

Božena Blažková

PARTA

Počítání, 1. díl - učebnice počtů pro 7. a 8. ročník základní školy speciální

Božena Blažková, Zdenka Gundzová

PARTA

Procvičujeme počítání 3 - pracovní listy pro 9. r. základní školy speciální

Božena Blažková, Zdenka Gundzová

PARTA

Procvičujeme počítání 4 - pracovní listy pro 10. r. základní školy speciální

Božena Blažková, Zdenka Gundzová

PARTA

Počty – Pracovní sešit 1

ZŠ a PŠ SVÍTÁNÍ, o.p.s.

 

Počty – Pracovní sešit 2

ZŠ a PŠ SVÍTÁNÍ, o.p.s.

 

Počty – Pracovní sešit 3

ZŠ a PŠ SVÍTÁNÍ, o.p.s.

 

Počty – Pracovní sešit 4

ZŠ a PŠ SVÍTÁNÍ, o.p.s.

 

Počty – Pracovní sešit 5

ZŠ a PŠ SVÍTÁNÍ, o.p.s.

 

Počty – Pracovní sešit 6

ZŠ a PŠ SVÍTÁNÍ, o.p.s.

 

Počty – Pracovní sešit 7

ZŠ a PŠ SVÍTÁNÍ, o.p.s.

 

Počty – Pracovní sešit 8

ZŠ a PŠ SVÍTÁNÍ, o.p.s.

 

Počty – Pracovní sešit 9

ZŠ a PŠ SVÍTÁNÍ, o.p.s.

 

Počty – Pracovní sešit 10

ZŠ a PŠ SVÍTÁNÍ, o.p.s.

 

Počty – Pracovní sešit 11

ZŠ a PŠ SVÍTÁNÍ, o.p.s.

 

 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT – VĚCNÉ UČENÍ

NÁZEV

AUTOR

NAKLADATELSTVÍ

Chodíme do školy 1

Božena Blažková

SEPTIMA

Chodíme do školy 2

Božena Blažková

SEPTIMA

Chodíme do školy 3

Božena Blažková

SEPTIMA

Věcné učení – Pracovní sešit 1

ZŠ a PŠ SVÍTÁNÍ, o.p.s.

 

Věcné učení – Pracovní sešit 2

ZŠ a PŠ SVÍTÁNÍ, o.p.s.

 

Věcné učení – Pracovní sešit 3

ZŠ a PŠ SVÍTÁNÍ, o.p.s.

 

Pohled byl zobrazen 215x od 24 leden 2020 do 26 listopad 2020