Sebehodnocení žáka piktogramem

Video ukázka 1

Specifikace

Předmět: Matematika

Ročník: 4. ročník

Popis: Vyučující řeší  společně s žákem a žákyní s potřebou podpůrného opatření individuálně úlohy na násobení/dělení v pracovním sešitu.  Žáci mají k dispozici speciální pomůcku – rámeček z papíru, který jim umožní pohybovat se s jistotou v tabulce násobků. Vyučující žákovi opakuje zadání, povzbuzuje ho v práci, poskytuje mu okamžitou zpětnou vazbu. Práce končí motivačním hodnocením žáka piktogramem.

Využití ve výuce při společném vzdělávání: Hodnocením piktogramem poskytuje žákovi (zákonným zástupcům) zpětnou vazbu, že žák práci úspěšně dokončil. Zároveň se jedná o způsob hodnocení, které nevede ke srovnávání s ostatními žáky ve třídě a pro žáka s podpůrným opatřením je motivující. Poskytuje zároveň učiteli zpětnou vazbu o dokončené práci.

Vyučující: Mgr. Barbora Nováková, ZŠ T. G. Masaryka, Milovice

Úplná videohospitace dostupná zde.

Video ukázka 2

Specifikace

Předmět: Prvouka

Ročník: 1. ročník

Popis: Žáci  mají v závěru hodiny možnost zhodnotit výukovou hodinu. Učitel položí na zem obrázky znázorňující náladu, tzv. smajlíky. Žáci  mají za úkol se posadit ke smajlíkovi, který odpovídá jejich pocitu z hodiny. Následně se učitel vyvolaných dětí doptává, proč hodinu hodnotili právě tímto způsobem.

Využití ve výuce při společném vzdělávání: Daná aktivita poskytuje prostor pro individuální zhodnocení celé hodiny. Pravidelným zařazením této aktivity jsou děti vedeny k sebereflexi.

Vyučující: Mgr. Kristýna Ondráková a Mgr. Zuzana Šimarová, ZŠ Gajdošova, Brno

Úplná videohospitace dostupná zde: https://audiovideo.rvp.cz/video/4138/VIRTUALNI-HOSPITACE-%E2%80%93-VZDELAVANI-ZAKA-SE-SLUCH-POSTIZENIM-III-HETEROGENNI-TRIDA.html

Pohled byl zobrazen 859x od 13 květen 2019 do 25 listopad 2020