Sebehodnocení žáka piktogramem

Přidat do kolekce

Video ukázka 1

Specifikace

Předmět: Matematika

Ročník: 4. ročník

Typ: procvičování násobení/dělení

Popis: Vyučující řeší  společně s žákem a žákyní s potřebou podpůrného opatření individuálně úlohy na násobení/dělení v pracovním sešitu.  Žáci mají k dispozici speciální pomůcku – rámeček z papíru, který jim umožní pohybovat se s jistotou v tabulce násobků. Vyučující žákovi opakuje zadání, povzbuzuje ho v práci, poskytuje mu okamžitou zpětnou vazbu. Práce končí motivačním hodnocením žáka piktogramem.

Využití ve výuce při společném vzdělávání: Hodnocením piktogramem poskytuje žákovi (zákonným zástupcům) zpětnou vazbu, že žák práci úspěšně dokončil. Zároveň se jedná o způsob hodnocení, které nevede ke srovnávání s ostatními žáky ve třídě a pro žáka s podpůrným opatřením je motivující. Poskytuje zároveň učiteli zpětnou vazbu o dokončené práci.

Vyučující: Mgr. Barbora Nováková, ZŠ T. G. Masaryka Milovice

Úplná videohospitace dostupná zde.

Video ukázka 2

Předmět: Matematika

Ročník: 4. ročník

Typ: procvičování násobení/dělení

Popis: Žáci po dokončení zadaného úkolu přiřazují svá jména k symbolům smailík/mračoun a vyjadřují tak, jak se jim úkol dařilo plnit. Vyučující se později dotazuje žáků, kteří označili, že se jim práce nedařila, na důvody, které je k této volbě vedly. V rámci sebehodnocení vyučující poskytuje čas pro relaxaci  žákovi s potřebou tohoto podpůrného opatření.  

Využití ve výuce při společném vzdělávání: Sebehodnocením piktogramem poskytuje žákům možnost reflektovat způsob plnění zadaného úkolu. Vyučujícímu je tím zároveň poskytnuta zpětná vazba od žáků o nastavení úlohy. Poskytuje zároveň učiteli zpětnou vazbu o dokončené práci jednotlivých žáků.

Vyučující: Mgr. Barbora Nováková, ZŠ T. G. Masaryka Milovice

Úplná videohospitace dostupná zde.

Pohled byl zobrazen 159x od 13 květen 2019 do 24 květen 2019