Evokační metoda

Video ukázka

Specifikace

Předmět: Prvouka

Ročník: 3. ročník

Popis: Vyučující rozdá žákům na úvod hodiny tabulku, kde je třeba doplnit konkrétní údaje týkající se stavby lidského těla  (se kterými bude učitel dál ve výuce pracovat). Záměrem aktivity je otevřít téma,  zjistit, jaké jsou dosavadní znalosti žáků v daném oboru a zároveň žáky motivovat ke školní práci. Žáci mají možnost si při práci ve dvojicích sami upravovat své odhady. Správné odhady si potvrdí na konci vyučovací hodiny.

Využití ve výuce při společném vzdělávání: Při této aktivitě si žáci individuálně opakují osvojené učivo a samostatnou kontrolou realizují způsobem zohledňujícím jejich možnosti.  Při práci ve dvojicích má vyučující možnost pracovat ve dvojici s vybraným žákem.

Vyučující: Mgr. Jana Muziková, Štrossmayerovo náměstí, Praha

Úplná videohospitace dostupná zde: https://audiovideo.rvp.cz/video/4188/VIRTUALNI-HOSPITACE-%E2%80%93-VZDELAVANI-ZAKYNE-S-OMJ.html

Pohled byl zobrazen 771x od 26 červenec 2019 do 26 listopad 2020