Experiment

Video ukázka

Specifikace

Předmět: Prvouka

Ročník: 3. ročník

Popis: Učitel vyvolá diskuzi nad jednou z otázek úvodního tipovacího testu. Z odpovědí je zřejmé, že si žáci nejsou jistí objemem svých plic. Pomocí experimentu učitel s žáky tuto skutečnost zjišťuje (nafouknutí míčku).  Aktivita je ukončena sdělením, jaká je skutečná velikost plic.

Využití ve výuce při společném vzdělávání: Žáci se individuálně snaží vyřešit zadaný problém a zároveň jsou prostřednictvím vrstevnického učení obohacováni o jiné způsoby nahlížení na řešené téma. Míra zapojení je osobní volbou žáků. Možné je dopnit aktivitu o porovnání s názornou pomůckou např. odměrným válcem, balenoui tekutinou (není součástí videoukázky).

Vyučující: Mgr. Jana Muziková, ZŠ Štrossmayerovo náměstí, Praha

Úplná videohospitace dostupná zde: https://audiovideo.rvp.cz/video/4188/VIRTUALNI-HOSPITACE-%E2%80%93-VZDELAVANI-ZAKYNE-S-OMJ.html

Pohled byl zobrazen 639x od 26 červenec 2019 do 26 listopad 2020