Manipulativní činnosti - slova na kartách

Video ukázka 1

Specifikace

Předmět: Anglický jazyk

Ročník: 6. ročník

Popis: Žáci dostanou od vyučujícího ve skupině rozstříhané lístečky s 12ti slovesy v jednotlivých časech (přítomný/minulý). Úkolem žáků je přiřadit slovesa k sobě dle správného tvaru. Vyučující poté požádá vybraného žáka o přečtení jednotlivých sloves a jejich tvarů.

Využití aktivity ve výuce při společném vzdělávání: Aktivita podporuje spolupráci ve skupině, otevírá možnost sdílené zkušenosti a poskytuje bezpečné prostředí pro všechny žáky.

Vyučující: Mgr. Milena Mariášová, FZŠ O. Chlupa, Praha

Úplná videohospitace dostupná zde: https://audiovideo.rvp.cz/video/3897/VIRTUALNI-HOSPITACE-ZAMERENA-NA-ZAPOJENI-ZAKA-S-PORUCHAMI-AUTISTICKEHO-SPEKTRA---VYUKA-ANGLICKEHO-JAZYKA.html

Video ukázka 2

Specifikace

Předmět: Prvouka

Ročník: 1. ročník

Popis: Žáci ve skupince obdrží sadu obrázků, ke kterým přikládají názvy zvířat. Následně k sobě přiřazují jednotlivé členy zvířecí rodiny.

Využití ve výuce při společném vzdělávání: Aktivita podporuje kooperativní vrstevnické učení a zároveň poskytuje prostor pro individualizaci, kdy se učitel může individuálně věnovat dětem, které to potřebují.

Vyučující: Mgr. Kristýna Ondráková a Mgr. Zuzana Šimarová, ZŠ Gajdošova, Brno

Úplná videohospitace dostupná zde: https://audiovideo.rvp.cz/video/4138/VIRTUALNI-HOSPITACE-%E2%80%93-VZDELAVANI-ZAKA-SE-SLUCH-POSTIZENIM-III-HETEROGENNI-TRIDA.html

Video ukázka 3

Specifikace

Předmět: Matematika

Ročník: 3. a 4. ročník

Popis: Žáci dostanou do dvojice (žák třetího a čtvrtého ročníku) kartu s lístečky. Na kartě mají žáci znázorněné římské číslice a na lístečkách číslice arabské. Žáci mají za úkol položit správné kartičky na římské číslice. Když mají žáci řádně přiřazeno, sundají lístečky a kartu otočí. Na druhé straně mají žáci arabské číslice a naopak mají přiřazovat římské číslice. Poté, co žáci dokončí tuto aktivitu, odeberou kartu a přiřazují lístečky mezi sebou. Vyučující v průběhu aktivity žáky obchází, ověřuje si, zda žáci zadání porozuměli a dopomáhá v případě nejasností. Žáci, kteří práci dokončili, pomáhají spolužákům.

Využití aktivity ve výuce při společném vzdělávání: V průběhu aktivity má učitel možnost se individuálně věnovat vybraným žákům. Aktivita též umožňuje uzpůsobit obsah a rozsah práce podle schopností a možností žáků. Učitel může případně sestavovat dvojice žáků tak, aby bylo v procesu výuky využito vrstevnického učení.

Vyučující: Mgr. Lucie Krobová a Mgr. Bc. Miroslav Halló, ZŠ a MŠ Senomaty

Úplná videohospitace dostupná zde: https://audiovideo.rvp.cz/video/2779/VV21---VIRTUALNI-HOSPITACE-MATEMATIKA-A-ANGLICKY-JAZYK-VE-3-A-4-ROCNIKU.html

Pohled byl zobrazen 748x od 26 červenec 2019 do 26 listopad 2020