Výběr pracovního místa

Video ukázka

Specifikace

Předmět: Český jazyk

Ročník: 3. ročník

Popis: Učitel s žáky se specifickými poruchami učení pracuje soustavně s didaktickým materiálem – stavebnicí, která se zaměřuje na reedukaci znevýhodnění žáků.  Jednotliví žáci postupují individuálně podle svých možností, o jejich pokroku si vede vyučující záznam.  Žáci si sami volí místo ve třídě, kde chtějí pracovat.

Využití ve výuce při společném vzdělávání: Tato aktivita lze zařadit v hodinách speciálně pedagogické péče, ale v nižších ročnících i v rámci běžné výuky v heterogenní třídě.

Vyučující: PhDr. Kamila Balharová, ZŠ Táborská, Praha

Úplná videohospitace dostupná zde: https://audiovideo.rvp.cz/video/3879/VIRTUALNI-HOSPITACE---VYUKA-CESKEHO-JAZYKA-U-ZAKU-SE-SPECIFICKYMI-PORUCHAMI-UCENI.html

Pohled byl zobrazen 1027x od 26 červenec 2019 do 26 listopad 2020