Práce se speciální učebnicí

Video ukázka

Specifikace

Předmět: Český jazyk

Ročník: 3. ročník

Popis: Učitel pracuje s žáky se specifickými poruchami učení se speciální učebnicí, která je určena pro žáky s tímto druhem znevýhodnění. Žáci čtou jednotlivá slova a s pomocí bzučáku signalizují krátké a dlouhé slabiky. Přečtená slova používají ve větách jako důkaz toho, že obsahu slov rozumí (neni obsahem videoukázky)..

Využití aktivity ve výuce při společném vzdělávání: Tato aktivita je cílená především na žáky se znevýhodněním v oblasti sluchového vnímání. Lze ji zařadit v hodinách speciálně pedagogické péče, ale v nižších ročnících i v rámci běžné výuky v heterogenní třídě.

Vyučující: PhDr. Kamila Balharová, ZŠ Táborská, Praha

Úplná videohospitace dostupná zde: https://audiovideo.rvp.cz/video/3879/VIRTUALNI-HOSPITACE---VYUKA-CESKEHO-JAZYKA-U-ZAKU-SE-SPECIFICKYMI-PORUCHAMI-UCENI.html

Pohled byl zobrazen 551x od 26 červenec 2019 do 26 listopad 2020