Hodnocení skupinové práce učitelem

Video ukázka

Specifikace

Předmět: Matematika

Ročník: 4. ročník

Popis: Vyučující frontálně hodnotí průběh a výsledky ukončené skupinové práce. Postupuje podle nastavených kritérii hodnocení a hodnocení je založeno především na popisu pozitivních aspektů spolupráce. Zároveň je reflektováno i sebehodnocení jednotlivých žáků po ukončení aktivity.

Využití ve výuce při společném vzdělávání: Hodnocení skupinové práce má nastavena taková kritéria hodnocení, které umožní poskytnutí zpětné vazby i žákům, kteří nejsou orientováni pouze na výkon. Tento způsob hodnocení podporuje rozvoj kompetencí každého žáka.

Vyučující: Mgr. Barbora Nováková, ZŠ T. G. Masaryka, Milovice

Úplná videohospitace dostupná zde.

Pohled byl zobrazen 754x od 13 květen 2019 do 25 listopad 2020