Zadávání úkolu s krokováním

Video ukázka

Specifikace

Předmět: Český jazyk a literatura, integrovaná výuka s naukou o světě

Ročník: 2. ročník

Popis: Vyučující zadává řešení úloh skupinové práce v jednotlivých postupných krocích. Žáci jsou seznámeni s prací se zdroji, s postupem vyhledávání informací, se zápisem, s existencí návodných otázek. Prostor je ponechám pro případné dotazy.

Využití ve výuce při společném vzdělávání: Přehledné zadávání práce žákům je nezbytnou součástí výuky v heterogenní třídě. V případě potřeby učitel zadání zopakuje pro žáky, kteří mají potřebu opakovaného zadání nebo vyžadují dopomoc prvního kroku.

Vyučující: PaedDr. Iveta Stehlíková Bassyová, Základní škola nám. Curieových, Praha 1.

Úplná videohospitace dostupná zde: https://audiovideo.rvp.cz/video/4227/VIRTUALNI-HOSPITACE---VZDELAVANI-ZAKU-NADANYCH-VE-SPECIALNI-SKUPINE.html

Pohled byl zobrazen 204x od 31 červenec 2020 do 26 listopad 2020