Kooperativní učení

Video ukázka 1

Specifikace

Předmět: Český jazyk

Ročník: 4. ročník

Popis: Žáci se rozdělí do 5 skupin na základě losování učitelem. Dostanou 1 papír, který si ve skupince podepíší. Každá skupinka si vybere zástupce. Zástupce jde k učiteli a losuje geometrická tělesa. Daný tvar odpovídá jedné hromádce s lístečky, na kterých jsou slova. U některých slov chybí písmeno y/i (popis situace, která není zachycena ve videoukázce). Žáci mají za úkol lístečky po jednom vyzvedávat a vytvářet z nich věty, které zapíší na papír i s doplněnými y/i.Jakmile mají napsané věty, co nejrychleji papír odevzdají učiteli, který zapíše pořadí.

Využití aktivity ve výuce při společném vzdělávání: Při procvičování učiva pracují žáci v týmu, využití vrstevnického učení, rozdělení rolí (např. zapisovatel, posel) umožní aktivní zapojení všech jeho členů s ohledem na možnosti žáků.

Vyučující: Mgr. A. Flanderková, ZŠ Václava Havla Poděbrady

Úplná videohospitace dostupná zde.

Video ukázka 2

Specifikace

Předmět: Anglický jazyk

Ročník: 6. ročník

Popis: Žáci jsou rozděleni do skupinek. V každé skupince si žáci určí, kdo z nich bude klást otázky a kdo bude odpovídat. Poté žáci dostanou připravené otázky. Žáci ve skupince hledají odpovědi na obdržené otázky a své odpovědi zapisují pod otázky, čímž se jim vytváří rozhovor mezi dvěma lidmi. Po napsání odpovědí ke všem otázkám jsou jednotlivé skupinky vyvolány a vybraný žák ze skupinky čte otázky a druhý žák odpovědi (není součástí videoukázky).

Využití aktivity ve výuce při společném vzdělávání: Aktivita umožňuje individualizovat výuku a využívá metody vrstevnického učení. Žáci se sami rozhodují o svých rolích v průběhu kooperativního učení a kromě znalostí si osvojují i dovednosti potřebné při týmové spolupráci.

Vyučující: Mgr. Milena Mariášová, FZŠ O. Chlupa, Praha

Úplná videohospitace dostupná zdehttps://audiovideo.rvp.cz/video/3897/VIRTUALNI-HOSPITACE-ZAMERENA-NA-ZAPOJENI-ZAKA-S-PORUCHAMI-AUTISTICKEHO-SPEKTRA---VYUKA-ANGLICKEHO-JAZYKA.html

Pohled byl zobrazen 1231x od 23 duben 2019 do 26 listopad 2020